Ontslag om andere redenen

Ontslag wegens cumulatie: is cumulatieontslag een optie bij ontslag om andere redenen?

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. In deze blog staan wij stil bij de ontslaggronden die het beste met elkaar gecombineerd kunnen worden voor een succesvolle ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslaggronden arbeidsrecht

Alle ontslaggronden van ons arbeidsrecht zijn als volgt.

 • Bedrijfseconomische redenen;
 • Langdurige ziekte;
 • Regelmatig verzuim;
 • Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid;
 • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • Werkweigering door ernstig gewetensbezwaar;
 • Een verstoorde arbeidsverhouding;
 • Andere redenen.

Vandaag wordt aandacht besteed aan de achtste ontslaggrond en cumulatieontslag. Het gaat dan om ontslag om andere redenen. Dat klinkt vaag, maar het gaat om redenen die anders zijn dan de zeven ontslagredenen die hierboven zijn genoemd.

Ontslag wegens andere redenen

Ontslag op deze grond betekent dat de volgende situaties van toepassing kunnen zijn:

 • De werknemer is illegaal;
 • Geen tewerkstellingsvergunning;
 • De werknemer is gedetineerd;
 • Een voetbaltrainer met slechte resultaten;
 • Een directeur die een verschil van inzicht heeft over het te voeren beleid.

Is cumulatieontslag mogelijk?

Nee, ontslag wegens andere reden is geen goede optie voor cumulatieontslag. Dat komt omdat de redenen voor deze ontslaggrond geïsoleerd zijn en daarom niet als onvoldragen kunnen worden aangevoerd. Als een van de gevallen die hierboven is genoemd van toepassing is, is sprake van een voldragen ontslaggrond. Daarom is deze ontslaggrond niet geschikt voor cumulatie. Het is daarom in principe aangeraden om ontslag wegens cumulatie in te kleden met de eerste zeven ontslaggronden.

Contact

Heeft u vragen over de WAB? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen hebben ruime ervaring met ontslagzaken.