Ontslag en de financiële gevolgen

Ontslag en de financiële gevolgen. Lees meer in deze blog.

Ontslag is naar en leidt tot vervelende emotionele en financiële gevolgen. In deze blog willen wij u informeren over de financiële gevolgen opdat u goed voorbereid bent op ontslag.

Bent u ontslagen of verwacht u ontslag?

U dient altijd te informeren naar de reden van het ontslag. Vraag daarom altijd om een ontslagbrief waarin het ontslag aan u wordt uitgelegd.

Ontslag is vaak niet rechtmatig

Een werkgever mag niet zomaar ontslag geven en heeft altijd een goede reden nodig. Vaak heeft hij argumenten voor het ontslag, maar deze argumenten hoeven niet altijd voldoende te zijn voor een rechtmatig ontslag. Een werkgever kan geïrriteerd zijn over de ziekte van een werknemer of bij het verslapen van een werknemer zomaar over gaan tot ontslag op staande voet. Kortom, ontslag moet voldoend aan hoge eisen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

In de praktijk komt deze ontslagvorm het meeste voor. Vaak is het de werkgever die hierop aanstuurt door de werknemer een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst te geven. Deze overeenkomst bevat afspraken over het ontslag zoals het recht op WW, een transitievergoeding of ontslagvergoeding. Hier komt verder geen rechter of andere instantie zoals het UWV aan te pas.

Deze ontslagvorm is financieel het meest aantrekkelijk. Omdat het ontslag tussen werknemer en werkgever verloopt is het mogelijk om een beter aanbod te krijgen dan in eerste instantie wordt aangeboden. Daarvoor dient u wel een arbeidsjurist in te schakelen. Hij zou een hogere transitievergoeding voor u kunnen uitonderhandelen waarbij zijn kosten ook gedekt worden door de werkgever.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is het per direct opzeggen van de arbeidsovereenkomst omdat de werknemer dusdanig buiten zijn boekje is gegaan. Het gaat om het schenden van strenge regels of het vertonen van zeer buitensporig gedrag dat strafbaar is of daar dicht tegenaan zit.

Ontslag op staande voet is vreselijk nieuws en betekent geen recht op WW, uw recht op loon is ook meteen gestopt en mogelijk moet u een schadevergoeding aan de werkgever betalen. Dit is kortom, de minst gunstige wijze van ontslag. Echter, het is mogelijk om ontslag op staande voet aan te vechten of via bemiddeling van een arbeidsjurist het ontslag om te vormen naar ontslag met wederzijds goedvinden (zie hierboven). Hiervoor is het raadzaam dat u een arbeidsjurist inschakelt.

Ontslag en zwangerschap

De zwangere vrouw is beschermd tegen ontslag door een opzegverbod. Dat opzegverbod verbiedt de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen terwijl de werkneemster zwanger is. De werkgever mag na zes weken na de eerste werkdag een poging doen tot ontslag.

Ontslag tijdens ziekte

Net als bij de zwangere vrouw geldt voor de zieke werknemer een opzegverbod voor de werkgever. Ontslag tijdens ziekte kan wel als sprake is van niet meewerken aan re-integratie. Ook kan ontslag van een zieke werknemer indien de werkgever een andere reden daarvoor aantoont (bijvoorbeeld faillissement). Het opzegverbod kan dan niet tegen werkgever worden gebruikt omdat de reden van ontslag niet de ziekte van de werknemer is.

Ontslag en reorganisatie

Een reorganisatie betekent dat sprake is van ontslag met bedrijfseconomische redenen. In feite heeft de werkgever het financieel moeilijk en is ontslag nodig om voortzetting van het bedrijf mogelijk te maken.

Financieel is deze ontslagvorm redelijk gunstig omdat de afwikkeling hetzelfde is als ontsla gmet wederzijds goedvinden waarbij ruimte bestaat om een vaststellingsovereenkomst uit te onderhandelen met een beter ontslagvoorstel. Zo is het mogelijk om een hogere ontslagvergoeding te verkrijgen en WW-recht te consolideren.

Contact

Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie over ontslag. Onze arbeidsjuristen gaan graag met u in gesprek om u zo goed mogelijk te helpen.