Ontslag bij Vomar

Ontslag bij Vomar: arbeidsconflicten, reorganisaties en ontslag op staande voet bij Vomar. Vragen en antwoorden voor Vomar-werknemers.

Vestigingen van Vomar waar ontslag mogelijk is

Vomar heeft vooral vestigingen binnen provincie Noord-Holland en een aantal vestigingen erbuiten. Desondanks gaat het om veel werknemers die vragen hebben over ontslag, vaststellingsovereenkomsten, transitievergoedingen of arbeidsconflicten. Met deze bijdrage bundelen onze juristen hun kennis over het arbeidsrecht en ervaring met het bijstaan van werknemers van supermarkten.

Ontslag op staande voet en arbeidsconflicten bij Vomar

Arbeidsconflicten zijn helaas aan de orde van de dag. Bij supermarkten hebben onze juristen gemerkt dat arbeidsconflicten ontstaan bij het verlenen van op staande voet ontslag, omdat het ontslag vaak niet als terecht wordt beoordeeld door de werknemer. Daarnaast zijn er ook werknemers die overwerkt zijn of in een burn-out zitten. Deze werknemers moeten herstellen, maar kunnen niet goed herstellen omdat de re-integratie niet goed verloopt. In beide gevallen doet de werknemer er goed aan om contact te zoeken met een arbeidsjurist.

Ik ben ziek thuis. Kan Vomar mij op staande voet ontslaan?

Nee, vanwege ziekte kunt u niet ontslagen worden door uw werkgever. Wel is het zo dat u als zieke werknemer mee moet werken aan uw eigen herstel. Als u dat weigert kan ontslag mogelijk zijn. Werk daarom altijd mee met uw re-integratie. Als u toch problemen ondervindt met re-integreren, dan kunt u het beste bellen met een arbeidsjurist.

Ik ben ziek, maar wil niet meer beter worden bij Vomar. Wat nu?

U kunt het beste bellen met een arbeidsjurist, zodat hij u op maat kan adviseren. Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie.

Ik heb een arbeidsconflict op mijn werk. Ik ben niet ziek, maar wil niet meer terugkomen. Wat kan ik doen?

Arbeidsconflicten zijn naar, maar altijd op te lossen met een ervaren arbeidsjurist. Het is mogelijk dat de arbeidsjurist samen met u en de werkgever een vaststellingsovereenkomst voorstelt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat betekent dat er ontslag met wederzijds goedvinden zal plaatsvinden. Hiermee wordt het mogelijk om ook de ontslagvoorwaarden uit te onderhandelen. Dat betekent dat de arbeidsjurist een zo hoog mogelijke transitievergoeding en ontslagvergoeding bedingt in de vaststellingsovereenkomst.

Ik heb een ontslagbrief ontvangen van Vomar. Ben ik nu op staande voet ontslagen?

Dat is mogelijk. De inhoud van de ontslagbrief is dan leidend. Bij op staande voet ontslag is een ontslagbrief gebruikelijk. Het kan ook zijn dat u in het kader van een reorganisatie bij Vomar of collectief ontslag bij Vomar wordt geïnformeerd over een voornemen tot ontslag. Het is dus belangrijk om de ontslagvorm uit de brief te halen. Als het ontslag op staande voet betreft, dan wordt u zo snel mogelijk aangeraden om contact te zoeken met een arbeidsjurist. Bel naar 020 261 60 10 voor de arbeidsjuristen van Novum juristen. Zij zijn vandaag nog beschikbaar.

Vomar heeft mij ontslag op staande voet verleend. Wat kan ik nu het beste doen?

Ontslag op staande voet is serieuze materie. U verliest uw aanspraken qua loon, werk en transitievergoeding. Een arbeidsjurist kan u helpen met het aanvechten van het ontslag. Vaak is ontslag op staande voet ook onterecht. Omdat u een beperkte tijd heeft om het ontslag aan te vechten is het aangeraden om zo snel mogelijk een arbeidsjurist in de arm te nemen. Daarnaast kan hij een vaststellingsovereenkomst voorstellen bij de werkgever om het ontslag minnelijk op te lossen. Daarmee wordt uw ontslag op staande voet vervangen met ontslag met wederzijds goedvinden waardoor u snel en effectief bent geholpen. Ook wordt uw transitievergoeding gered.

Ik heb meerdere waarschuwingen gehad van Vomar. Mag Vomar mij daarvoor ontslaan?

Ontslag op staande voet is mogelijk na meerdere waarschuwingen. Een arbeidsjurist kan uw dossier opvragen bij uw werkgever en het ontslag beoordelen. Vaak is het ontslag onterecht en wil Vomar meewerken aan een minnelijke regeling om het ontslag op te lossen. Dat betekent vaak een vaststellingsovereenkomst waarmee het ontslag zonder een rechter, maar wel met voordelen voor de werknemer wordt opgelost.

Collectief ontslag en reorganisatie bij Vomar

Vomar heeft een brief gestuurd met daarin een aankondiging voor collectief ontslag. Wat is dat?

Het gaat dan om een reorganisatie waarbij een grote groep mensen hun baan zullen verliezen. De reden daarvoor is altijd gelegen in financiële motieven zoals een terugloop van omzet/winst. Omdat er minder inkomsten zijn en de salarissen worden doorbetaald worden banen geschrapt zodat het bedrijf kan blijven bestaan. Het is een nare situatie met onzekerheid. De arbeidsjuristen van Novum juristen kennen de juridische kanten, maar ook de menselijke kanten van het ontslag. Daarom kunnen onze arbeidsjuristen een goede ontslagregeling in de vorm van een vaststellingsovereenkomst uitonderhandelen waarbij u uit dienst kunt gaan met de goede transitievergoeding en ontslagvergoeding. Daarnaast hebben zij ook een luisterend oor en denken zij met u mee.

Meerdere collega’s van mij weten niet wat ze moeten doen. Kunnen wij ons allemaal bij u aanmelden als klant?

Novum juristen is beschikbaar en heeft voldoende ruimte voor meerdere werknemers van hetzelfde bedrijf. Door een collectieve aanmelding bij ons kantoor kunt u rekenen om het beste resultaat in geval van ontslag. Dat betekent de hoogste transitievergoeding / ontslagvergoeding.

In alle gevallen van ontslag bij Vomar, arbeidsconflicten en ontslag op staande voet kunt u het beste een arbeidsjurist inschakelen omdat zij daar veel ervaring in hebben. Bel naar 020 261 60 10 zodat een van onze arbeidsjuristen contact met u kan opnemen.