Ontslag bij VDL

Ontslag bij VDL in verband met Corona? Arbeidsconflict en ontslag op staande voet bij VDL: vragen en antwoorden voor werknemer bij VDL.

Arbeidsjuristen hebben ervaring met arbeidsgeschillen bij VDL

Novum juristen is een kantoor dat op meerdere rechtsgebieden rechtshulp verleent, waaronder arbeidsrecht. In deze bijdrage geven onze juristen juridisch advies en informatie over arbeidsrechtelijke vragen bij werkgever VDL. Onze juristen werken veilig vanuit huis en zijn bereikbaar voor rechtshulp.

Vanwege de coronacrisis worden werknemers van VDL waarschijnlijk geconfronteerd met ontslag. Dat kan ontslag met wederzijds goedvinden zijn, ontslag op staande voet of wellicht zijn er vaststellingsovereenkomst dan wel beëindigingsovereenkomsten aangeboden. Omdat veel kantoren nu dicht zijn neemt Novum juristen verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk werknemers te helpen.

Vestigingen waar ontslagen kunnen vallen in verband met corona

VDL is in Nederland gevestigd op meerdere plaatsen. Het hoofdkantoor ligt in Eindhoven. Daar werken werknemers op meerdere gebieden: financiën, IT, sociale zaken, inkoop, arbo & milieu, communicatie etc. Novum juristen helpt werknemers over heel Nederland en kan daarmee rechtshulp op afstand verlenen.

Ontslag op staande voet bij VDL

Ik ben werknemer bij VDL en ben op staande voet ontslagen. Wat moet ik nu doen?

Ontslag op staande voet is het ergste wat u kan overkomen als werknemer. Het advies is om u direct te laten bijstaan door een arbeidsjurist. Bel naar 020 261 60 10 voor directe hulp bij ontslag op staande voet.

Ik voel dat ik ontslagen ga worden bij VDL. Wat kan ik doen?

Werknemers hebben vaak uitstekende voelsprieten voor de situatie op de werkvloer. Mogelijk heeft u een arbeidsconflict gehad met een leidinggevende en merkt u dat de sfeer op de werkvloer is omgeslagen. Het is ook mogelijk dat VDL al heeft laten doorschemeren dat u een vaststellingsovereenkomst gaat ontvangen. Als u twijfelt kunt u het beste bellen met een arbeidsjurist. In overleg kunnen we bijvoorbeeld besluiten om de situatie voor te zijn en direct te onderhandelen over een goed ontslagvoorstel.

Ik ben op staande voet ontslagen bij VDL. Kunnen jullie dit zonder een rechter oplossen?

Ja, dat is zeker mogelijk. Vaak worden zaken als ontslag op staande voet ook minnelijk opgelost. Dat betekent dat we tussen partijen een oplossing zoeken zonder dat een rechter een uitspraak moet doen over het ontslag. Dat vinden werknemers vaak fijn omdat het onnodig veel kosten met zich meebrengt en snel tot een oplossing zal leiden. Deze oplossing krijgt vorm in een vaststellingsovereenkomst waarbij de werknemer een WW-uitkering kan aanvragen, een transitievergoeding krijgt en vaak de juridische kosten worden vergoed.

Ik ben op staande voet ontslagen en wil dit graag voor de rechter brengen. Kan Novum juristen dit regelen?

Ja, dat kan zeker. Novum juristen procedeert als het moet. Als u dat wenst, kunnen wij een verzoekschrift opstellen en de rechter vragen om zich uit te spreken over het ontslag. Vaak is ontslag op staande voet onterecht omdat de werknemer veel ontslagbescherming heeft of omdat de werkgever niet heeft voldaan aan de eisen die aan ontslag op staande voet worden gesteld. Ontslag op staande voet is namelijk gebonden aan strenge eisen.

Krijg ik een transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

In de regel geven werkgevers geen transitievergoeding bij ontslag op staande voet. Wel kunnen wij in overleg met u contact zoeken met VDL waarbij we inzetten op een vaststellingsovereenkomst. Daarmee kunnen we het ontslag op staande voet omzetten in ontslag met wederzijds goedvinden en de transitievergoeding weer in beeld komt. De transitievergoeding (en ook andere zaken) worden netjes in de vaststellingsovereenkomst opgetekend.

Arbeidsconflict bij VDL

Ik heb een arbeidsconflict. Ik wil graag een oplossing zonder een rechter. Kan dat?

Ja dat is zeker mogelijk. Een arbeidsconflict is uiteraard niet fijn, maar met een arbeidsjurist kunt u altijd tot een oplossing komen met VDL. Daarvoor hebben wij voldoende ervaring en kunnen in onderling overleg tot een goede ontslagregeling komen. Dat betekent dat we een vaststellingsovereenkomst aangaan waarin allerlei financiële zaken worden afgesproken waaronder een transitievergoeding/ ontslagvergoeding en het recht op WW. U gaat dan op een nette manier uit dienst zonder dat de rechter zich uitspreekt over het arbeidsconflict.

Ik heb geen arbeidsconflict met VDL. Toch heeft mijn leidinggevende gezegd dat ik ontslag mag verwachten. Wat kunnen jullie voor mij doen?

Waarschijnlijk heeft het ontslag te maken met de uitbraak van corona (COVID-19). Vraag aan uw werkgever waarom u ontslagen wordt. Mocht Corona hebben geleid tot een forse daling in winst, dan kan het zijn dat VDL uw baan opzegt om geld te besparen. Vaak krijgt u dan een brief van een HR-afdeling waarin wordt aangekondigd dat u een vaststellingsovereenkomst gaat ontvangen. Zoals hierboven aan de orde is gekomen geeft deze overeenkomst aan wat uw transitievergoeding/ontslagvergoeding zal zijn. Het is de bedoeling dat u de overeenkomst laat nakijken en eventueel ook opdracht kunt geven aan uw arbeidsjurist om een beter ontslagvoorstel uit te onderhandelen. Hiervoor is het gebruikelijk dat de werkgever een budget vrijmaakt zodat een arbeidsjurist u in principe kosteloos kan helpen.

Collectief ontslag en transitievergoedingen bij VDL

Krijg ik een transitievergoeding / ontslagvergoeding van VDL bij collectief ontslag?

Ja, u krijgt een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst van VDL waarin een transitievergoeding is opgenomen. Vaak gaat het om een eerste aanbod en probeert de werkgever zo laag mogelijk in te zetten om kosten te besparen. De arbeidsjurist zal u helpen met het bereken van uw transitievergoeding en hoe u een verbeterde vaststellingsovereenkomst kan krijgen.

Is de kans op collectief ontslag bij VDL groot?

De kans op collectief ontslag is wel vergroot. Recentelijk zijn cijfers naar buiten gekomen dat de coronacrisis tot een winstdaling zal leiden. Bij dergelijke economische vervallen zullen werkgevers snel kijken naar ontslagmogelijkheden.

Wenst u bezwaar te maken tegen het ontslag of heeft u hulp nodig bij het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst van VDL? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar.