Ontslag bij PHILIPS

Ontslag bij PHILIPS in verband met Corona, arbeidsconflicten en toekomstig gedwongen ontslagen bij PHILIPS.

Juridisch advies en informatie bij ontslag bij PHILIPS

We kunnen niet om het coronavirus (COVID-19) heen. Het virus heeft ook het bedrijfsleven in zijn greep met de nodige gevolgen voor werknemers en werkgevers. Het virus treft beide groepen met onzekerheden en vragen. In deze bijdrage geven onze arbeidsjuristen algemene en specifieke juridische informatie bij het behandelen van dossiers van werknemers van PHILIPS.

Ik heb te maken met een arbeidsconflict bij PHILIPS. Heeft het coronavirus in dit geval effect op het ontslagrecht?

Arbeidsconflicten zijn altijd vervelend, maar wel altijd op te lossen. Met de juiste hulp kunnen wij de arbeidsrelatie herstellen en ontslag voorkomen. Daarnaast geeft een arbeidsconflict het onzichtbare voordeel dat wij een goede ontslagregeling kunnen treffen met Philips. Daarvoor geldt dat een vaststellingsovereenkomst het meest praktisch is waarbij de arbeidsjurist ervoor zorgt dat u met de hoogst mogelijke transitievergoeding afscheid kunt nemen. Verder houdt u uitzicht op een WW-uitkering en kan de arbeidsjurist met een ontslagvergoeding zoveel mogelijk maanden loon uit het arbeidsconflict halen.

Philips heeft aangegeven dat ik mag uitkijken naar een nieuwe baan en dat ik word ontslagen

Het is belangrijk om de ontslagvorm te kennen. Als u op staande voet bent ontslagen is het verstandig om meteen een arbeidsjurist in te schakelen. Bel naar 020 261 60 10 voor een arbeidsjurist die u vandaag nog helpt.

Als u een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen is het van belang dat u deze laat nakijken door een arbeidsjurist. Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. De vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden bij een arbeidsconflict, een tekort aan werk of een andere reden waarom Philips de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. In het kader van corona en ontslag ligt het in de rede dat Philips ervoor heeft gekozen om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen met een vaststellingsovereenkomst om kosten te besparen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst die Philips mij heeft gegeven?

De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Voorwaarden die in het oog springen zijn de transitievergoeding, opzegtermijn en hoeveel maanden aan salaris u meekrijgt. Het voordeel van de overeenkomst is dat de voorwaarden onderhandelbaar zijn. Met een ervaren arbeidsjurist kunt u de beste voorwaarden uitonderhandelen. Vaak worden deze kosten ook vergoed door Philips waardoor u het maximale rendement uit de vaststellingsovereenkomst haalt.

Sommige collega’s spreken van een beëindigingsovereenkomst. Is er een verschil tussen de vaststellingsovereenkomst en de beëindigingsovereenkomst?

Nee, beide termen zijn inwisselbaar. Ze refereren naar dezelfde overeenkomst. Daarom is er geen verschil.

Philips spreekt van collectief ontslag voor mij en andere collega’s. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?

Collectief ontslag houdt in:

  • PHILIPS zal 20 of meer werknemers ontslaan binnen een periode van drie maanden.
  • Het ontslag voor deze werknemers moet verband houden met bedrijfseconomische redenen. Dat betekent dat de werkgever al enige tijd verlies lijdt of forse daling van de omzet verwacht. Het kan ook betekenen dat de werkgever gaat verhuizen, maar vanwege het coronavirus zal het waarschijnlijk gaan om de eerste twee aangegeven redenen.
  • Tot slot moeten de werknemers die aangewezen zijn voor ontslag binnen de volgende zes werkgebieden vallen.
  • Friesland, Groningen en Drenthe.
  • Gelderland en Overijssel.
  • Noord-Brabant en Limburg.
  • Zuid-Holland en Zeeland.
  • Utrecht en Flevoland.
  • Noord-Holland.

PHILIPS noemt ontslag met bedrijfseconomische redenen in een ontslagbrief. Wat is dat?

PHILIPS moet ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen uitleggen aan de werknemer, maar vooral aan het UWV. De coronacrisis zal ongetwijfeld financiële gevolgen hebben voor PHILIPS. Hieronder een opsomming van alle criteria voor ontslag door bedrijfseconomische redenen.

Bedrijfseconomische redenen

PHILIPS zal dus eerst moeten beargumenteren dat sprake is van deze redenen. Vanwege het coronavirus zal dit niet moeilijk zijn.

Afspiegelingsbeginsel

Vervolgens zal PHILIPS het afspiegelingsbeginsel moeten toepassen. Dat betekent dat niet iedereen zomaar ontslagen kan worden. Het afspiegelingsbeginsel beschermt in zoverre tegen ontslag omdat PHILIPS per vijf leeftijdscategorieën werknemers moet selecteren voor ontslag.

Herplaatsingsmogelijkheid?

PHILIPS moet kunnen aantonen dat u niet elders binnen het bedrijf zou kunnen functioneren. De kans op herplaatsing is vanzelfsprekend groter bij een grote werkgever. PHILIPS is een grote werkgever waardoor er wellicht een kans bestaat op herplaatsing. Mocht er geen kans zijn op herplaatsing, dan kan PHILIPS u ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen.

Hoe hoog is de transitievergoeding bij PHILIPS?

De vaststellingsovereenkomst bevat de hoogte van de transitievergoeding. De hoogte hiervan wordt bepaald door een formule of is vastgelegd in een sociaal plan bij collectief ontslag. In principe is het mogelijk om de hoogte daarvan te verhogen door een arbeidsjurist in te schakelen.

Ik heb familieleden en/of kennissen die bij andere vestigingen van PHILIPS werken. Is hun transitievergoeding anders dan mijn transitievergoeding?

Ja, maar de vestigingsplaats van de werkgever speelt geen rol bij de hoogte van de transitievergoeding. Het gaat om uw salaris en de lengte van uw dienstverband. Voor een exacte berekening kunt u terecht bij onze arbeidsjuristen. Daarnaast is de hoogte daarvan niet gefixeerd. Het is mogelijk om het bedrag aan vergoeding te verhogen. Onze arbeidsjuristen kunnen dit voor u regelen.

Is de kans op ontslag op staande voet bij PHILIPS door corona groot?

Nee, ontslag op staande voet kan niet gerechtvaardigd worden door coronabesmetting. Voor ontslag op staande voet moet u zich op een bepaalde manier gedragen hebben waardoor PHILIPS niet anders kan dan meteen afscheid van u nemen.

Contact

Wenst u bezwaar te maken tegen het ontslag of heeft u hulp nodig bij het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst van PHILIPS? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar.