Ontslag bij McDonald’s

Ontslag bij McDonald’s: ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomsten en transitievergoedingen bij McDonald’s. Vragen van werknemers en antwoorden van arbeidsjuristen.

Ontslagprofiel McDonald’s

McDonald’s is een populaire voedselketen uit Amerika met meerdere vestigingen in Nederland. Het hoofdkantoor is, op moment van schrijven gevestigd in Amsterdam, maar zal worden verplaatst naar Utrecht. De hoeveelheid vestigingen geeft aan dat er veel werknemers zijn die geconfronteerd kunnen worden met arbeidsrechtelijke vraagstukken zoals hulp bij ontslag op staande voet, het laten nakijken van vaststellingsovereenkomsten en het berekenen van de transitievergoeding. Deze bijdrage is bedoeld voor werknemers met vragen over deze onderwerpen.

Bent u werknemer van McDonald’s of van een ander bedrijf en heeft u onmiddellijk hulp nodig bij ontslag? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen kunnen u vandaag nog terugbellen.

Arbeidsconflicten bij McDonald’s

Arbeidsconflicten bij McDonald’s: vaststellingsovereenkomsten, ontslag met wederzijds goedvinden en hoogte van transitievergoedingen.

Onze arbeidsjuristen hebben veel ervaring met het bijstaan van werknemers die problemen krijgen op de werkvloer. Werknemers kunnen een meningsverschil krijgen met hun leidinggevende. Wanneer een dergelijke discussie uit de hand loopt, kan er een arbeidsconflict ontstaan. Hieronder geven wij informatie over dit soort problemen.

McDonald’s is mijn werkgever. Ik heb momenteel een arbeidsconflict over het werk wat ik uitvoer. Ik lijk er niet uit te komen. Wat doe ik nu?

Arbeidsconflicten worden in de regel op drie manieren opgelost. Beide partijen kunnen onderling tot een oplossing komen (werknemer en werkgever) of door tussenkomst van een mediator. De laatste oplossing is ontslag met wederzijds goedvinden.

In de eerste plaats raden wij altijd aan om samen met de werkgever naar een oplossing te zoeken. Communicatie is namelijk het eerste slachtoffer in een arbeidsgeschil. Hoe meer er niet meer wordt gecommuniceerd, hoe meer de spanningen toenemen. Als tussen partijen onderling geen oplossing wordt gevonden, overweeg dan om de HR-afdeling te betrekken in het geschil.

De laatste mogelijkheid is een vertrek bij uw werkgever. Neem zelf geen ontslag! U geeft dan uw recht op een WW-uitkering op en loopt uitbetaling van de transitievergoeding mis.

Hoe kan ik een arbeidsconflict oplossen zonder zelf ontslag te nemen?

Het is verstandig om een arbeidsjurist in te schakelen die een vaststellingsovereenkomst bedingt bij uw werkgever. Met deze overeenkomst kunt u veilig uit dienst gaan. De arbeidsjurist zal een ontslagvoorstel doen met aantrekkelijke ontslagvoorwaarden zoals de hoogst mogelijke transitievergoeding en andere ontslagvergoedingen. Verder wordt uw recht op WW-uitkering veiliggesteld en worden de juridische kosten vaak gedekt door de werkgever.

Als u een vaststellingsovereenkomst krijgt bij uw werkgever, doet u er goed aan om de overeenkomst na te laten kijken door een arbeidsjurist. De werkgever kan u soms onder druk zetten door uw ondertekening binnen enkele dagen of op dezelfde dag te eisen. Geef netjes aan uw werkgever aan dat u de overeenkomst wil laten nakijken vanwege uw belangen.

Ik wil niet naar het werk komen terwijl het arbeidsconflict door u wordt opgelost. Bestaat er een regeling die dit mogelijk maakt?

Als u heeft gekozen voor een vaststellingsovereenkomst, dan wordt doorgaans vrijstelling van werk / schorsing van werk afgesproken door de arbeidsjurist. U hoeft dan niet meer op het werk te verschijnen in de periode dat de vaststellingsovereenkomst vorm krijgt. U kunt deze periode gebruiken om bijvoorbeeld naar een andere baan te zoeken terwijl uw huidige dienstverband wordt afgewikkeld.

Het arbeidsconflict heeft bepaalde emoties bij mij achtergelaten. Neem u dit mee in de vaststellingsovereenkomst?

Jazeker. Werkgevers nemen klachten of andere signalen van werknemers niet serieus. Het gevoel dat u in de steek worden gelaten en dat uw pijn vervolgens niet wordt erkend, vormt een bron van pijn voor veel werknemers. Onze arbeidsjuristen weten dit goed te vertalen naar goede ontslagvoorwaarden waar werknemers zich prettig bij voelen.

Ontslag op staande voet bij McDonald’s

Ontslag op staande voet bij McDonald’s: transitievergoeding, vaststellingsovereenkomst en ontslag nemen.

Ik word op staande voet ontslagen. Kan ik het ontslag voorkomen door zelf ontslag te nemen?

Nee, als een werkgever reden ziet op om u op staande voet te ontslaan, dan zal dat ook gebeuren. Zelf ontslag nemen betekent ook dat er een opzegtermijn van kracht is van minimaal een maand. De werkgever heeft dan genoeg tijd om na uw eigen ontslag u alsnog op staande voet te ontslaan en u eventueel aansprakelijk te stellen voor bepaalde kosten.

Een op staande voet ontslag kan via de kantonrechter of tussen partijen worden opgelost. Het is mogelijk om de rechter te overtuigen van de ongeldigheid van het ontslag. De beschikking die daarop volgt (de uitspraak van de rechter) zal het bewijs vormen van een onterecht gegeven ontslag.

De andere optie is de mogelijkheid van ontslag met wederzijds goedvinden. Partijen kunnen samen met een juridische partij het ontslag schriftelijk vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Hiermee wordt het ontslag op staande voet weggenomen en gaan partijen op een nette manier uit elkaar. Het is dan ook mogelijk om nader ontslagvoorwaarden zoals een transitievergoeding te bedingen.

Ik ben geschorst omdat de werkgever een onderzoek doet naar eventueel ontslag. Kunt u dan ook een vaststellingsovereenkomst afspreken met de werkgever?

Dat is zeker mogelijk. Uw arbeidsjurist kan een vaststellingsovereenkomst afspreken om het ontslag voor te zijn. Bij schorsingen is het in ieder geval om meteen contact te zoeken met een arbeidsjurist. Onze juristen zijn per direct bereikbaar op 020 261 60 10.

Vaststellingsovereenkomsten bij McDonald’s

Vaststellingsovereenkomsten bij McDonald’s: beoordeling overeenkomst en andere ontslagvoorwaarden.

Met een vaststellingsovereenkomst spreken partijen af onder welke voorwaarden een einde wordt gemaakt aan de arbeidsrelatie. Laat uw vaststellingsovereenkomst altijd nakijken. De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn vandaag nog beschikbaar om u te helpen.

Wat is de toegevoegde waarde van het laten nakijken van een vaststellingsovereenkomst?

Daar bestaan twee redenen voor. In de eerste plaats is WW-recht belangrijk. De tekst van de vaststellingsovereenkomst staat direct in verband met uw recht op deze uitkering. Na ondertekening van de overeenkomst bent u in principe werkloos en moet uw verlies van inkomen opgevangen worden door zojuist genoemde uitkering. Toewijzing van de uitkering staat in verband met de wijze waarop het ontslag is omschreven in de vaststellingsovereenkomst.

Daarnaast kan een arbeidsjurist beoordelen of er een ontslagvoorstel kan worden gedaan om de vaststellingsovereenkomst te verbeteren in uw voordeel. De eerste versie van deze overeenkomst is vaak een conceptversie die karige ontslagvoorwaarden bevat. Dat betekent een lage transitievergoeding en een korte periode van doorbetaling van loon. Een arbeidsjurist zorgt ervoor dat u onder betere voorwaarden kunt vertrekken bij de werkgever.

Mag mijn leidinggevende negatieve uitlatingen over mij doen na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst nadat er ontslag op staande voet was gegeven?

De werkgever zal worden verplicht tot het geven van een getuigschrift wanneer u daarom vraagt. Dat kan namelijk helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Onze arbeidsjuristen zorgen ervoor dat de werkgever een positief getuigschrift over u moet overleggen. Op deze wijze wordt er niets gezegd over het eerdere ontslag op staande voet en dus geen negatieve uitspraken.

Welke andere ontslagvoorwaarden zijn onderhandelbaar bij een vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsjuristen bedingen de hoogst mogelijke transitievergoeding, maar ook een budget voor een opleiding (outplacement) en compensatie van coaching. Coaching is vaak nodig voor mensen die met een burn-out uit dienst gaan of last hebben van spanningen. Iedere ontslagdossier is uiteraard anders en in onderling overleg kan bepaald worden dat u recht heeft op deze aanvullende ontslagvoorwaarden.

Contact

Heeft u ook vragen over ontslag, arbeidsconflicten of vaststellingsovereenkomsten? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog beschikbaar voor een gesprek.