Ontslag bij Makro

Ontslag bij Makro

Ontslag bij Makro: hulp bij ontslag op staande voet en juridisch advies bij arbeidsconflicten, ontslag met wederzijds goedvinden of vaststellingsovereenkomsten bij Makro.

Ontslagprofiel Makro

Makro is een groothandel met Nederlandse vestigingen en Belgische vestigingen. In Nederland bestaan er zeventien vestigingen waar veel werknemers werken. Omdat het gaat om een groothandel worden veel soorten levensmiddelen, maar ook andere goederen zoals kleren verkocht.

Vanwege de hoeveelheid vestigingen en het aantal werknemers dat per vestiging is verbonden aan Makro is er een kans dat werknemers tegen zaken als beëindigingsovereenkomsten, ontslag op staande voet of arbeidsconflicten aanlopen. Deze bijdrage is dan ook voor werknemers die hierover vragen hebben. Uiteraard zijn werknemers van andere bedrijven ook welkom om vragen te stellen aan onze arbeidsjuristen. Bel naar 0202616010 voor een gesprek met een arbeidsjurist op dezelfde dag.

Ontslag op staande voet bij Makro

De meest ernstige manier van het stopzetten van een arbeidsovereenkomst is ontslag op staande voet. Een werknemer zal onmiddellijk naar huis worden gestuurd, mag niet meer terugkeren op de werkvloer, heeft geen recht meer op loon en kan geen WW-uitkering aanvragen. Een werknemer die op staande voet is ontslagen doet er verstandig aan om meteen contact te zoeken met een arbeidsjurist.

Makro heeft mij op staande voet ontslagen, hoe ga ik hiermee om?

Er zijn twee routes die u kunt bewandelen. U kunt de ontslagzaak met behulp van een arbeidsjurist voor een kantonrechter brengen. Er bestaat een hoge mate van ontslagbescherming voor de werknemer waardoor altijd kans bestaat op vernietiging van het ontslag. Daarbij kunnen ook veel financiële meevallers om de hoek kijken zoals het loon dat ten onrechte niet is uitgekeerd na het ontslag, de transitievergoeding en een billijke vergoeding. Een ontslagprocedure bij de rechter kent dus vooral financiële voordelen.

Een andere optie is het op staande voet gegeven ontslag vervangen met ontslag met wederzijds goedvinden. Dit is de meest goedkope en snelle oplossing. U gaat dan uit dienst via een vaststellingsovereenkomst waarin de laatste ontslagvoorwaarden zijn opgenomen. Het voordeel is dat u wel een WW-uitkering kunt aanvragen en dat u een transitievergoeding en misschien een ontslagvergoeding meekrijgt. Daarnaast compenseert de werkgever haast altijd de juridische kosten. De meeste werknemers kiezen dan ook voor de vaststellingsovereenkomst na een op staande voet verleend ontslag.

Ik ben op staande voet ontslagen zonder ontslagbrief bij Makro, kan dat?

Voor een gegeven op staande voet ontslag is een ontslagbrief niet vereist, maar wel gebruikelijk. Het geeft aan wat de redenen zijn van het ontslag en welke andere handelingen de werkgever zal uitvoeren, zoals het vorderen van een schadevergoeding.

Als u geen ontslagbrief heeft gehad, raden wij u aan om contact met een arbeidsjurist op te nemen. Wij zijn vandaag nog beschikbaar en geven u meteen aan hoe wij u kunnen helpen.

Bestaat er een termijn voor het aanvechten voor een ontslag op staande voet?

Ja, u heeft twee maanden om het ontslag te behandelen. Wacht hier niet te lang mee omdat uw opties minder aantrekkelijk worden. Neem eerst contact op met een arbeidsjurist om uw mogelijkheden te bespreken. De kans is groot dat uw werkgever meewerkt aan een ontslagregeling waarmee u een WW-uitkering kunt aanvragen.

Krijg ik een transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

Meestal niet, maar u blijft hier wel recht op houden als een arbeidsjurist het ontslag laat vervangen met ontslag met wederzijds goedvinden. In dat geval is het mogelijk om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan waarin de arbeidsjurist een transitievergoeding en andere voordelen kan bedingen in de vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsconflicten bij Makro

Arbeidsconflicten komen helaas vaker voor dan nodig is. Werknemer en werkgever begrijpen elkaar niet, hebben verwachtingen van elkaar die niet worden waargemaakt of lopen tegen andere drempels op in de communicatie. Het gevolg is dat de arbeidsrelatie verslechterd en het werkplezier afneemt. De werkgever kijkt naar ontslagmogelijkheden en de werknemer is solliciteert voorzichtig naar een nieuwe baan.

Bij Makro heb ik een arbeidsconflict met mijn leidinggevende. Wat kan ik het beste doen?

Arbeidsconflicten kunt u op twee manieren oplossen. Kijk eerst of u zelf met gesprekken met uw leidinggevende, of een HR-manager het conflict kan oplossen. Als deze gesprekken niet helpen, sluit dan altijd schriftelijk of per e-mailbericht af dat u graag van de werkgever hoort welke oplossing hij voor het conflict heeft.

In de tussentijd doet u er goed aan om voor uzelf te bepalen welke kant u op wil gaan. Wenst u aan te blijven als werknemer of kiest u liever voor een vertrek bij de werkgever. Neem in alle gevallen nooit zelf ontslag. Dat betekent namelijk geen WW-uitkering en geen transitievergoeding.

Ik ben het arbeidsconflict zat en wil weg als werknemer. Hoe pak ik dit het beste aan?

U kunt dan het beste gaan voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Dat werkt als volgt. Neem contact op met onze arbeidsjuristen. Zij zullen u vandaag nog bellen en aan de hand van uw verhaal toetsen of een vaststellingsovereenkomst mogelijk is. Door met de werkgever te bellen en te schrijven komt er uiteindelijk een akkoord voor vaststellingsovereenkomst. Hierin spreekt uw arbeidsjurist de ontslagvoorwaarden af zodat u op een goede manier uit dienst kunt gaan, een transitievergoeding en eventueel een ontslagvergoeding meekrijgt en een WW-uitkering kan aanvragen.

Mijn werkgever stelt mediation voor en ik wil daaraan meewerken. Heeft Novum juristen een mediator beschikbaar?

Jazeker, onze arbeidsjuristen zijn ook mediators en werken over het hele land. Zij kunnen u en de werkgever begeleiden naar een oplossing voor het arbeidsconflict.

Ontslag na reorganisatie en bedrijfseconomische redenen

Ontslag door een reorganisatie is voor de werkgever noodzakelijk om kosten te besparen. Als uw baan of de afdeling waar u werkt wordt geselecteerd voor een reorganisatie, dan zult u waarschijnlijk uw baan verliezen.

Krijg ik ontslag op staande voet na een reorganisatie?

Nee, ontslag op staande voet is alleen van toepassing als u iets heeft gedaan wat niet door de beugel kan. Ontslag na een reorganisatie is haast altijd ontslag met wederzijds goedvinden. U krijgt dan een vaststellingsovereenkomst zoals dat ook mogelijk is bij ontslag op staande voet en arbeidsconflicten. U zult daarin de laatste ontslagvoorwaarden aantreffen zoals een transitievergoeding en overige vergoedingen.

Is het verstandig om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren?

Ja, dat is altijd het geval. Een arbeidsjurist kan het recht op een WW-uitkering voor u controleren en eventueel verbeterde ontslagbedingen uitonderhandelen zoals een verhoogde transitievergoeding en ontslagvergoeding. De arbeidsjuristen van Novum juristen kunnen uw zaak vandaag al in behandeling nemen.

Er is bij mijn werkgever sprake van collectief ontslag. Kunnen mijn collega’s en ik zich bij u aansluiten voor collectieve rechtshulp bij ontslag?

Jazeker. U en uw collega’s zijn welkom. Daarnaast maakt iedere werknemer de zaak van de ander weer sterker. Zo kunnen wij de beste ontslagregelingen uitonderhandelen voor u en uw collega’s. Daarbij kunt u denken aan de hoogst mogelijke transitievergoedingen en overige vergoedingen.

Heeft u vragen over ontslag, vaststellingsovereenkomsten of ontslag op staande voet? De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn vandaag nog beschikbaar voor een eerste gesprek. Bel naar 020 261 60 10.

Disclaimer: Let op. Novum juristen is onder geen beding aansprakelijk voor eigen gebruik van de ontslagbrieven die op onze website staan. Eigen gebruik van onze ontslagbrieven is altijd op eigen risico. Ontslagbrieven voor ontslag op staande voet passen in een zorgvuldige procedure die de werkgever moet volgen voor een geldig ontslag op staande voet. Een goede ontslagbrief kan een slordige procedure niet compenseren. Zoals u wellicht heeft gezien in de voorbeeldbrieven, worden zaken als gesprekken, gespreksverslagen en schriftelijke waarschuwingen genoemd. Deze zaken zijn van belang voor een geldig ontslag op staande voet. Iedere ontslagzaak staat op zich. Het is daarom sterk aangeraden om een arbeidsjurist in te schakelen die u kan begeleiden tijdens de ontslagprocedure. Bel daarom naar 020 261 60 10 voor contact met onze arbeidsjuristen.