Ontslag bij Lidl

Ontslag bij Lidl: ontslagaanvragen bij Lidl vanwege reorganisaties, arbeidsconflicten en ontslag op staande voet bij Lidl. Alle vragen en antwoorden op een rij.

Ontslag bij vestigingen van Lidl

In Nederland zijn er meerdere vestigingen van de winkelketen uit Duitsland te vinden waar werknemers vragen kunnen hebben over ontslag, ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomsten en meer arbeidsrechtelijke onderwerpen. In Amsterdam bestaan vijftien vestigingen waar onze arbeidsjuristen een positieve inbreng hebben geleverd bij een ontslagzaak van een werknemer.

In deze bijdrage hebben onze juristen hun kennis en ervaring bij het helpen van werknemers van Lidl samengevoegd zodat huidige werknemers van deze winkelketen daar hun voordeel mee kunnen doen. Daarom volgen hieronder veel gestelde vragen van werknemers en antwoorden van onze arbeidsjuristen.

Vaststellingsovereenkomsten bij Lidl

Ik heb een vaststellingsovereenkomst gekregen van Lidl. Wat is dat?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin ontslagvoorwaarden zijn opgenomen ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst dient zoveel mogelijk een WW-uitkering te garanderen en moet een transitievergoeding bevatten. Het voordeel van deze overeenkomst is dat een arbeidsjurist goede voorwaarden kan uitonderhandelen zodat u met de beste voorwaarden uit dienst kunt gaan.

Ik heb een ontslagbrief gekregen voor ontslag op staande voet van Lidl met daarbij een vaststellingsovereenkomst. Ik weet niet wat ik nu moet doen.

Ontslag op staande voet is het ergste wat een werknemer kan overkomen, ook voor Lidl-werknemers is dit niet anders. U kunt geen WW-uitkering aanvragen, krijgt geen loon meer en verliest alle andere aanspraken op uw werk. Daarom is het advies om onmiddellijk een arbeidsjurist te bellen. De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn vandaag al beschikbaar (020 261 60 10).

De ontslagbrief is bedoeld om het verleende op staande voet ontslag te bevestigen. Daarin treft u aan wat u wordt verweten en waarom er ontslag op staande voet is gegeven door Lidl. De vaststellingsovereenkomst is hierboven al aan de orde gekomen. Daarmee wordt beoogd om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. Als Lidl u een vaststellingsovereenkomst heeft gegeven na een op staande voet gegeven ontslag, teken dan niet! Laat de overeenkomst nakijken door een arbeidsjurist.

Ik heb een arbeidsconflict. Mijn leidinggevende luistert niet naar mijn klachten en heeft mij een vaststellingsovereenkomst gegeven. Hoe kunnen jullie mij helpen?

Een arbeidsconflict is nooit leuk, maar u kunt dit conflict zien als een kans om hier beter uit te komen. Als uw werkgever (Lidl) een vaststellingsovereenkomst heeft aangeboden, dan is het mogelijk dat de arbeidsjurist betere voorwaarden overeenkomt met Lidl zodat u daar financieel sterker uit kan komen. Denk daarbij aan een hogere transitievergoeding en ontslagvergoeding. Vaak is het ook zo dat Lidl uw juridische kosten compenseert waardoor u geen kosten kwijt bent aan onze hulp.

Ontslag op staande voet bij Lidl

Een op staande voet gegeven ontslag bij Lidl heeft vaak te maken met redenen als te vaak te laat komen, diefstal op het werk of andere zaken zoals fraudegevoelige redenen. Hoe erg het ontslag ook is, het is altijd goed om uw verhaal te laten beoordelen door een arbeidsjurist.

Ik ben wegens diefstal op staande voet ontslagen bij Lidl. Wat kan ik doen?

Ontslag op staande voet is ernstig, maar niet kansloos. Een op staande voet gegeven ontslag kan aangevochten worden bij de kantonrechter of via bemiddeling worden opgelost. Een uitspraak bij de kantonrechter kan duur uitvallen met juridische kosten. Daarom kiezen de meeste werknemers voor een arbeidsjurist die kan bemiddelen tussen werknemer en werkgever. Onze arbeidsjuristen hebben deze ervaring en onderhandelen daarmee voor een goede vaststellingsovereenkomst waarbij u op een nette manier uit dienst kunt treden bij Lidl.

Ik ben om andere redenen op staande voet ontslagen bij Lidl. Is een vaststellingsovereenkomst mogelijk?

Jazeker. Onze arbeidsjuristen hebben de ervaring en kunde om een vaststellingsovereenkomst uit te onderhandelen en op te stellen die uitzicht geeft op een WW-uitkering en een goede transitievergoeding. Omdat wij ook letten op uw persoonlijke omstandigheden zullen wij uw zaak alleen in overleg met u voor de rechter brengen. Via een vaststellingsovereenkomst bedingen wij een hogere transitievergoeding en een vergoeding van de juridische kosten. Zo kunt u snel verder in de arbeidsmarkt.

Arbeidsconflicten bij Lidl

Ik heb een arbeidsconflict waarbij Lidl mij vraagt om zelf ontslag te nemen. Moet ik dit doen?

Een vaak gestelde vraag, ook bij andere werkgevers. Nee, zelf ontslag nemen is altijd een slecht idee, zeker wanneer sprake is van een arbeidsconflict. Als u zelf ontslag neemt, krijgt u geen transitievergoeding en geen recht op een uitkering op grond van de WW. Zelf ontslag nemen is daarom haast altijd slecht advies omdat u zich financieel in de vingers snijdt.

Bij een arbeidsconflict dient u contact op te nemen met een arbeidsjurist die tussen u en de werkgever bemiddelt. De arbeidsjuristen van Novum juristen hebben de ervaring en de vaardigheden om dit te doen. Hiermee zorgen zij voor een goede vaststellingsovereenkomst waarbij u met goede ontslagvoorwaarden uit dienst kunt gaan bij Lidl.

Ik ben ziek en moet re-integreren. Ik wil toch weg bij Lidl omdat ik mij daar niet meer prettig voel vanwege een arbeidsconflict. Wat kan ik nu doen?

Helaas zijn veel werknemers de laatste tijd ziek of hebben last van stress en andere spanningen die werkgerelateerd zijn. Burn-outs komen ook vaak voor bij werknemers. Juridisch is akkoord gaan met ontslag tijdens ziekte geen goed idee. Er is wel een andere kanttekening die misschien belangrijker is.

Voor het herstel van de werknemer is het soms beter als hij afscheid neemt van de werkgever. Dat is vaak het geval wanneer uitval van de werknemer direct herleidbaar is naar de situatie op de werkvloer. In dat geval kan de werknemer ervoor kiezen om een arbeidsjurist te vragen om een vaststellingsovereenkomst uit te onderhandelen met de werkgever. Hiermee kan het herstel echt beginnen en heeft de werknemer een financieel vangnet (transitievergoeding, ontslagvergoeding etc.) waarmee hij een periode naar een nieuwe baan kan overbruggen.

Reorganisatie en collectief ontslag bij Lidl

Reorganisaties duiden op meerdere ontslagen omdat een afdeling of meerdere afdelingen wordt geschrapt uit het bedrijf. Het kan ook zijn dat afdelingen in elkaar opgaan. Het logische, maar vervelende gevolg is dat ook banen geschrapt kunnen worden.

Daarnaast is het mogelijk dat twintig of meer banen worden opgezegd door Lidl. In dat geval is sprake van collectief ontslag. Daarvoor moet een nauwkeurige procedure worden gevolgd bij het UWV om over te kunnen gaan tot ontslag van werknemers.

In beide gevallen worden banen opgezegd en ontslag verleend via een vaststellingsovereenkomst. Ook hier geldt het advies dat meteen tekenen geen goed idee is. Daarom kunt u het beste een arbeidsjurist inschakelen die de overeenkomst nakijkt en betere ontslagvoorwaarden voor u bedingt. Denk daarbij aan de hoogst mogelijke transitievergoeding en ontslagvergoeding.

Voert Novum juristen ook collectieve ontslagprocedures?

Jazeker, als u en uw collega’s een vaststellingsovereenkomst hebben ontvangen, dan kunt u zich allen bij ons aanmelden voor rechtshulp. Daarmee staan we sterker en kunnen wij de beste ontslagvoorwaarden uitonderhandelen voor iedere werknemer.

Heeft u vragen voor onze arbeidsjuristen over ontslag, ontslag op staande voet of vaststellingsovereenkomsten? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie.