Ontslag bij KLM

KLM heeft aangekondigd dat er tot 2000 banen worden geschrapt uit het bedrijf. De luchtvaart wordt in het algemeen hard getroffen door het corona-virus. Omdat er tot op heden helaas geen verbetering merkbaar is, is de verwachting dat dit aantal mogelijk groter zal worden.

Daarmee ziet Novum juristen genoeg redenen om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor de onzekerheid die hiermee is ontstaan. In deze tekst hopen wij u als werknemer van KLM te voorzien van juridisch advies en informatie.

Ontslagsituaties

Ik heb een tijdelijk contract bij KLM

Helaas zijn werknemers met tijdelijke contracten makkelijke slachtoffers. De kans op contractverlenging is zeer klein en de kans op verlies van werk is zeer groot. Als de werkgever besluit om uw arbeidsovereenkomst niet te verlengen kunt u daar in principe niets aan doen.

Ik heb een vast contract en heb een brief ontvangen dat mij ontslag staat te wachten

Het is goed mogelijk dat u een brief heeft ontvangen en gesprekken heeft gevoerd met een HR of P&O afdeling van KLM. De kans is groot dat u een vaststellingsovereenkomst (of soms beëindigingsovereenkomst genoemd) gaat ontvangen waarin de laatste afspraken staan ter beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin wordt aangegeven wat uw transitievergoeding / ontslagvergoeding zal zijn. Ook worden andere financiële afspraken gemaakt zoals de eindafrekening en tot wanneer u salaris ontvangt van KLM. Verder wordt u gevraagd om juridisch advies in te winnen voor het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst. Hiervoor is het gebruikelijk dat de werkgever een budget vrijmaakt zodat een arbeidsjurist u in principe kosteloos kan helpen.

Er is mij verteld dat mijn collega’s en ik collectief ontslag moeten verwachten. Wat is dat?

Collectief ontslag betekent het volgende.

 • KLM zal 20 of meer werknemers ontslaan binnen een periode van drie maanden;
 • Het ontslag voor deze werknemers moet verband houden met bedrijfseconomische redenen. Dat betekent dat de werkgever al enige tijd verlies lijdt of forse daling van de omzet verwacht. Het kan ook betekenen dat de
 • werkgever gaat verhuizen, maar vanwege het coronavirus zal het waarschijnlijk gaan om de eerste twee aangegeven redenen;
 • Tot slot moeten de werknemers die aangewezen zijn voor ontslag binnen de volgende zes werkgebieden vallen;
  • Friesland, Groningen en Drenthe;
  • Gelderland en Overijssel;
  • Noord-Brabant en Limburg;
  • Zuid-Holland en Zeeland;
  • Utrecht en Flevoland;
  • Noord-Holland.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij KLM

KLM kan ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen alleen rechtvaardigen als sprake is van redenen die bedrijfseconomisch van aard zijn. Hierboven hebben wij al aangegeven dat het coronavirus de luchtvaart hard zal treffen en daarom omzet / winst fors zal dalen. KLM zal daarom hoogstwaarschijnlijk aan deze voorwaarde voldoen. Hieronder een samenvatting van alle voorwaarden voor ontslag dat verband houdt met bedrijfseconomische redenen.

Bedrijfseconomische redenen

KLM zal dus eerst moeten beargumenteren dat sprake is van deze redenen. Vanwege het coronavirus zal dit niet moeilijk zijn.

Afspiegelingsbeginsel

Vervolgens zal KLM het afspiegelingsbeginsel moeten toepassen. Dat betekent dat niet iedereen zomaar ontslagen kan worden. Het afspiegelingsbeginsel beschermt in zoverre tegen ontslag omdat KLM per vijf leeftijdscategorieën werknemers moet selecteren voor ontslag.

Herplaatsingsmogelijkheid?

KLM moet kunnen aantonen dat u niet elders binnen het bedrijf zou kunnen functioneren. De kans op herplaatsing is vanzelfsprekend groter bij een grote werkgever. KLM is een grote werkgever waardoor er wellicht een kans bestaat op herplaatsing. Mocht er geen kans zijn op herplaatsing, dan kan KLM u ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen.

Krijg ik een transitievergoeding / ontslagvergoeding van KLM?

Als u een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst krijgt van KLM in het kader van een collectief ontslag, dan zal er een Sociaal plan van kracht zijn. Een Sociaal plan staan afspraken over gedwongen ontslagen, wijzigingen van functies, een transitievergoeding / ontslagvergoeding, hoe werknemers worden geholpen bij het vinden van een nieuwe baan en vragen over pensioen. Vraag KLM daarom naar het Sociaal plan.

Is het mogelijk om de transitievergoeding / ontslagvergoeding te verhogen bij KLM?

Ja, dat is zeker mogelijk. Met behulp van een arbeidsjurist is het mogelijk om een hoger bedrag aan vergoeding te bedingen.

Welke rol heeft het UWV bij collectief ontslag en ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Het UWV toetst de geldigheid van het ontslag. Het UWV zal controleren of KLM uw ontslag goed heeft onderbouwd. Dat betekent dat het UWV bekijkt of de redenen echt wegens bedrijfseconomische redenen zijn. Daarnaast moet een collectief ontslag bij het UWV worden gemeld. Het UWV zal hiermee bekijken of uw ontslag rechtsgeldig is.

Wenst u bezwaar te maken tegen het ontslag of heeft u hulp nodig bij het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst van KLM? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar. Lees hier artikelen over ontslag.