Ontslag bij Jumbo

Ontslag bij Jumbo, arbeidsconflicten, ontslag op staande voet bij Jumbo en ontslag wegens Corona bij Jumbo.

Tijdens de coronacrisis wordt er veel druk gelegd op de supermarkten om iedereen in het land van voedsel te voorzien. Deze druk komt vanzelfsprekend weer op de schouders van het personeel te liggen. Vanwege de uitbraak van corona (COVID-19) zijn de hulpaanvragen voor onze arbeidsjuristen verhoogd. Via deze weg hopen wij de werknemer van de supermarkten te bereiken. In deze bijdrage schrijven onze juristen over hun ervaringen bij het helpen van werknemers van de supermarkt Jumbo.

Functies bij Jumbo waar ontslag vaak voorkomt

Ontslag betekent in feite dat de werkgever aanstuurt op het einde van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Dat kan ontslag op staande voet betekenen, ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag met bedrijfseconomische redenen of een ontslagprocedure bij de rechter. Meestal worden ontslagzaken opgelost met een vaststellingsovereenkomst.

Functies waar deze vormen van ontslag in onze ervaring vaak voorkomen zijn: vakkenvullers, caissières en managers. Ook andere functies zijn niet gevrijwaard van ontslag.

Redenen van ontslag bij Jumbo

Als supermarkt werkt Jumbo met levensmiddelen die men dagelijks nodig heeft. Vaak gaat het om kleine producten (retail). In de retail is vaak sprake van diefstal. Vaak zijn er camerabeelden die de diefstal bewijzen het ontslag onderbouwen. Diefstal betekent doorgaans ontslag op staande voet.

Arbeidsconflicten bij Jumbo

Verder kunnen er arbeidsconflicten ontstaan op de werkvloer of sprake zijn van andere ontslagwaardige zaken. Arbeidsconflicten zijn meningsverschillen tussen collega’s of tussen werknemers en leidinggevenden. Arbeidsconflicten zijn op zichzelf geen reden voor ontslag op staande voet, maar kunnen wel leiden tot ontslag met wederzijds goedvinden omdat de werknemer niet meer wil terugkeren op de werkvloer. Het ontslag zal dan vorm krijgen in een vaststellingsovereenkomst. Ook kunnen er andere redenen zijn zoals stelselmatig te laat komen. Dat levert in de regel ontslag op staande voet.

Ik heb op het werk bij Jumbo een arbeidsconflict. Krijg ik dan nog een transitievergoeding?

Een arbeidsconflict heeft in principe geen invloed op de transitievergoeding. U kunt de transitievergoeding verspelen wanneer u ernstig verwijtbaar gedrag heeft vertoond. Meestal is daar geen sprake van omdat daar zeer hoge eisen aan worden gesteld. Overigens bent u dan ook niet ontslagen tenzij u een ontslagbrief van Jumbo heeft gehad. Arbeidsconflicten leiden doorgaans tot ontslag met wederzijds goedvinden waarbij een vaststellingsovereenkomst wordt aangegaan.

Ik heb een arbeidsconflict. Ik wil graag een oplossing zonder een rechter. Kan dat?

Ja, dat is mogelijk. In de regel zal een arbeidsjurist voor u contact opnemen met de bedrijfsjurist of HR-medewerker van de Jumbo. Vervolgens wordt afgesproken dat werknemer en werkgever uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. Op die manier wordt een arbeidsconflict opgelost zonder een rechter.

Ontslag op staande voet bij Jumbo

Ik werk bij Jumbo en ben op staande voet ontslagen. Hoe ga ik nu verder?

In principe kunt u ervoor kiezen om het ontslag aan te vechten bij de rechter. Daarvoor moet een verzoekschrift worden opgesteld waarin de rechter wordt verzocht om het ontslag te vernietigen. Jumbo zal een verweerschrift opstellen en het ontslag moeten verdedigen met bewijzen. Hier heeft u een arbeidsjurist voor nodig. De andere route is dat er met de bedrijfsjurist van Jumbo wordt gesproken over een vaststellingsovereenkomst. Daarmee kan het ontslag op staande voet worden omgezet in ontslag met wederzijds goedvinden. Hiermee kan bewerkstelligd worden dat u nog loon krijgt, een transitievergoeding en een WW-uitkering kan aanvragen.

Jumbo heeft mij om een specifieke reden op staande voet ontslagen. Is voor alle redenen van ontslag een vaststellingsovereenkomst mogelijk?

Meestal wel, het is nooit te garanderen dat Jumbo meerwerkt aan een vaststellingsovereenkomst. Maar in haast ieder geval doen ze dat wel omdat de ontslagzaak dan ook is afgedaan. Het is daarom altijd aangeraden om de route van de vaststellingsovereenkomst te proberen. Met een arbeidsjurist garandeert u zich in ieder geval van het best mogelijke resultaat.

Corona en ontslag bij Jumbo

In verband met corona ervaar ik een hoge werkdruk. Ik vind het moeilijk om daarover te praten. Bij wie kan ik terecht?

Meestal is er een vertrouwenspersoon bij u uw verhaal kwijt kan. Het advies is om in ieder geval problemen openlijk te bespreken met uw werkgever. Als u bang bent voor spanningen tussen u en de werkgever (mogelijk bestaan deze spanningen al), dan is dat een teken van een arbeidsgeschil. In dergelijke gevallen kijken werknemers al verder door elders te solliciteren. Mentaal is er dan al afscheid genomen van het werk. U kunt ons bellen voor een afwikkeling van uw arbeidsovereenkomst. Wij kunnen bij spanningen tussen u en de werkgever een ontslagregeling uitonderhandelen waarmee u zich verder kunt oriënteren op de arbeidsmarkt.

Ik ben bang dat ik lichte klachten heb van corona (COVID-19). Mijn werkgever wil alsnog dat ik naar het werk kom. Ik wil thuisblijven totdat ik meer zekerheid heb. Wat doe ik nu?

Het advies is om altijd eerlijk te zijn over ziekte. Zeker nu corona is uitgebroken is het verstandig om altijd contact te blijven houden met de werkgever. Geef ook aan dat u bang bent om andere te besmetten. Geef de werkgever (Jumbo) ook de gelegenheid om met een oplossing te komen en zoek zelf in ieder geval medische hulp bij een huisarts. Als de werkgever lastig doet en dreigt met ontslag op staande voet en werkweigering, neem dan contact met ons op voor specifieke juridische hulp.

In alle gevallen van ontslag of vragen over corona en de werkvloer kunt u het beste een arbeidsjurist inschakelen omdat zij daar veel ervaring in hebben. Bel naar 020 261 60 10 zodat een van onze arbeidsjuristen contact met u kan opnemen.