Ontslag bij ING

Ontslag bij ING: ontslag op staande voet, ontslag met wederzijds goedvinden en vaststellingsovereenkomst bij ING.

Juridisch advies en informatie bij ontslag voor werknemers van ING

In deze bijdrage staan onze arbeidsjuristen stil bij hun ervaringen bij hulp van werknemers van ING. Deze zaken gingen uiteenlopend over ontslag en arbeidsconflicten. Omdat de coronacrisis voorlopig niet is afgelopen in Nederland, zullen vragen over zaken als ontslag waarschijnlijk toenemen.

ING is in Nederland gevestigd op meerdere plaatsen. Alleen al in Amsterdam kent ING meerdere kantoren waarin zaken als ontslag en arbeidsconflicten zich kunnen voordoen. Novum juristen helpt werknemers over heel Nederland. Iedere ING-werknemer kan dus bij ons terecht.

Ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomsten en arbeidsconflicten bij ING

Ik heb een vast contract en heb een beëindigingsovereenkomst ontvangen. Op het document staat echter vaststellingsovereenkomst. Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Met een vaststellingsovereenkomst worden de laatste afspraken in aanloop naar de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vastgelegd. De werkgever verlangt dat u dit document ondertekent als bevestiging van het einde van uw arbeidsovereenkomst onder de daarin vermelde voorwaarden. Belangrijke voorwaarden zijn de transitievergoeding, ontslagvergoeding, het recht op WW en overige aanspraken qua loon, vakantiegeld en eventuele bonussen.

Moet ik de vaststellingsovereenkomst meteen ondertekenen?

Nee, u kan nooit verplicht worden door de werkgever om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Het is aanbevolen om een arbeidsjurist in te schakelen die u helpt bij het beoordelen en uitonderhandelen van een beter ontslagvoorstel. Vaak is de eerste vaststellingsovereenkomst een conceptvariant. Dat betekent dat de werkgever haast altijd bereid is om een beter voorstel te doen. De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn ervaren en bedreven bij het helpen van werknemers. Zij staan als een van de weinigen klaar tijdens de coronacrisis (020 261 60 10).

Betekent een vaststellingsovereenkomst ontslag op staande voet?

Nee, ontslag op staande voet is het zwaarste middel voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daarom moet ontslag op staande voet voldoen aan zeer strenge eisen. Daarbij kan gedacht worden aan het proces dat de werkgever heeft gevolgd en de als inhoudelijke argumenten van het ontslag. Het kan wel zijn dat de werkgever (ING) het ontslag op staande voet vervangt met ontslag met wederzijds goedvinden. Een arbeidsjurist kan hiervoor bemiddelen. Dat betekent dat u alsnog een vaststellingsovereenkomst krijgt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen waardoor alle nadelen van ontslag op staande voet wegvallen.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst krijgen als ik een arbeidsconflict heb met ING?

Dat is mogelijk. Onze arbeidsjuristen zijn kundig in het beoordelen van een arbeidsconflict. Een vaststellingsovereenkomst kan door hem worden uitonderhandeld waarbij hij de beste voorwaarden op papier kan laten zetten. Mocht het zo zijn dat ING zich op bepaalde manier heeft gedragen jegens u, dan kan ook gekeken worden naar de mogelijkheid om het arbeidsconflict voor de rechter te brengen. De meeste werknemers kiezen vanwege de tijd en kosten wel voor een vaststellingsovereenkomst.

Ik ben op staande voet ontslagen bij ING. Wat moet ik doen?

Ontslag op staande voet is naar, maar nooit kansloos met de juiste hulp. U dient zo snel mogelijk contact te zoeken met een arbeidsjurist. Onze arbeidsjuristen kunnen de ontslagzaak voor de rechter brengen of namens u contact zoeken met ING om een vaststellingsovereenkomst uit te onderhandelen. Bij ons krijgt u een extra service waarbij wij uitonderhandelen dat ING uw juridische kosten vergoed. Bel naar 0202616010 voor hulp bij ontslag. U wordt vandaag nog geholpen.

Transitievergoeding en ontslagvergoeding bij ING

Zijn er specifieke regels voor het toekennen van een ontslagvergoeding of transitievergoeding bij ING?

Nee, ING moet zich houden aan het Nederlandse arbeidsrecht bij het toekennen van een transitievergoeding. Mensen spreken nog wel in volksmond van een ontslagvergoeding, maar daarmee wordt transitievergoeding bedoeld. Wel kan het zijn dat bij collectief ontslag een sociaal plan is opgesteld en daarin bedragen of gezichtspunten worden genoemd in relatie tot de transitievergoeding.

Ontslag met bedrijfseconomische reden en collectief ontslag bij ING

Wij hebben gehoord dat er een reorganisatie zal plaatsvinden bij ING. Wat mogen wij nu verwachten?

Collectief ontslag bij ING betekent dat er twintig of meer van uw collega’s worden ontslagen binnen een tijdspad van drie maanden. Verder zijn deze ontslagen gebaseerd op bedrijfseconomische redenen. Dat houdt in dat ING te maken heeft met verliezen of kelderende winsten. Door de verslechterde financiële situatie moeten er banen worden opgezegd om geld te besparen en verliezen op te vangen.

U kunt verwachten dat u een vaststellingsovereenkomst zult ontvangen van ING. Zoals hierboven aan de orde is gekomen, vindt u daarin de laatste afspraken ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsjurist zal u begeleiden, de vaststellingsovereenkomst toetsen en zo nodig onderhandelen voor een hogere transitievergoeding.

Is het mogelijk om de transitievergoeding/ontslagvergoeding te verhogen bij ING?

Ja, dat is zeker mogelijk en hoort bij onze dienstverlening. Met behulp van een arbeidsjurist is het mogelijk om een hoger bedrag aan vergoeding te bedingen. De kansen zijn hoger wanneer wij ook meerdere collega’s kunnen bijstaan. In een werknemersverband kunnen wij hogere transitievergoedingen bedingen.

Mijn collega’s en ik willen ons graag aansluiten bij Novum juristen. Kan dat en heeft dat voordelen?

Ja, u en uw collega’s kunnen zich bij ons aanmelden voor rechtshulp. Wij zijn tijdens de coronacrisis overigens ook beschikbaar. Zoals hierboven is vermeld wordt het dan mogelijk om de best mogelijke vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding per collega uit te onderhandelen.

Contact

Wenst u bezwaar te maken tegen het ontslag of heeft u hulp nodig bij het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst van ING? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar.