Ontslag bij IKEA

Ontslag bij IKEA, ontslagen voor werknemers van IKEA, juridisch advies en informatie bij ontslag bij IKEA.

IKEA is een multinational met meerdere vestigingen over heel Nederland. Vanwege de uitbraak van corona (COVID-19) zijn de onzekerheden gegroeid voor veel mensen. Omdat veel mensen werkzaam zijn bij IKEA hopen wij met deze bijdrage informatie te geven waarmee de positie van de werknemer wordt versterkt.

De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn altijd bereikbaar gedurende de coronacrisis en zijn bereid om juridisch advies te geven in deze crisistijd. Bel naar 0202616010 en dan word u geholpen door een jurist.

Vestigingen waar ontslagen kunnen vallen

Er zijn werknemers over heel Nederland van IKEA die mogelijk juridische problemen en/of vragen hebben. Novum juristen werkt over heel Nederland. Iedere werknemer is dus welkom. IKEA is in Nederland gevestigd op de volgende plaatsen.

 • Amersfoort
 • Amsterdam
 • Barendrecht
 • Breda
 • Delft
 • Duiven
 • Eindhoven
 • Groningen
 • Haarlem
 • Heerlen
 • Hengelo
 • Utrecht
 • Zwolle

Ik ben op staande voet ontslagen bij IKEA

Bij op staande voet ontslag kunt u het beste zo snel mogelijk contact op nemen met een arbeidsjurist. Ontslag op staande voet is het ergste wat een werknemer kan overkomen. Deze manier van beëindigen van een arbeidsovereenkomst is daarom ook vaak onterecht. Verder betekent dit dat u geen WW-uitkering kunt aanvragen en inkomsten en ontslagvergoedingen misloopt. Bel daarom naar 0202616010 voor hulp bij ontslag op staande voet bij IKEA.

IKEA heeft mij een brief gestuurd waarin staat dat er wordt bezuinigd en dat vanwege corona minder werk beschikbaar is

In een crisistijd zoals deze zullen werkgevers kijken waar ze kosten op kunnen besparen. Een van deze kostenposten zijn de salarissen van werknemers. Dat betekent dat IKEA zal onderzoeken of u ontslagen kan worden met het oog op het afwenden van een (mogelijk) faillissement. Dat betekent dat u een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst kunt krijgen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daarin wordt opgenomen wat uw transitievergoeding/ontslagvergoeding is en hoe lang doorbetaling van salaris zal duren. Kortom, een belangrijke overeenkomst die nagekeken moet worden door een arbeidsjurist.

Er is mij verteld dat mijn collega’s en ik collectief ontslag moeten verwachten. Wat is dat?

Collectief ontslag bij IKEA zal het volgende betekenen.

 • IKEA zal 20 of meer werknemers ontslaan binnen een periode van drie maanden.
 • Het ontslag voor deze werknemers moet verband houden met bedrijfseconomische redenen. Dat betekent dat IKEA al enige tijd verlies lijdt of forse daling van de omzet verwacht. Het kan ook betekenen dat de werkgever gaat verhuizen, maar vanwege het coronavirus zal het waarschijnlijk gaan om de eerste twee aangegeven redenen.
 • Tot slot moeten de werknemers die aangewezen zijn voor ontslag binnen de volgende zes werkgebieden vallen.
 • Friesland, Groningen en Drenthe.
 • Gelderland en Overijssel.
 • Noord-Brabant en Limburg.
 • Zuid-Holland en Zeeland.
 • Utrecht en Flevoland.
 • Noord-Holland.

Ik heb een arbeidsconflict met IKEA en door corona ligt er al minder werk. Heb ik meer te vrezen dan een andere collega?

Nee, in principe niet. Een arbeidsconflict is in principe geen reden voor ontslag op staande voet. Dat duidt enkel op een (heftig) meningsverschil met uw leidinggevende. Als er verder geen sprake is geweest van scheldpartijen en / of geen geweld is gebruikt, heeft u niets te vrezen. Wel vrijwaart een arbeidsconflict u niet van ontslag met wederzijds goedvinden of ontslag door bedrijfseconomische redenen. U kunt nog altijd op deze manieren ontslag krijgen van IKEA. De voorkeur is om in een arbeidsconflict afscheid te nemen via een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst zodat de arbeidsjurist de meest gunstige ontslagvoorwaarden kan uitonderhandelen.

Kan ik meer transitievergoeding/ontslagvergoeding krijgen dan wat IKEA mij aanbiedt?

Een ervaren arbeidsjurist kan namens u onderhandelen met IKEA voor zo gunstig mogelijke voorwaarden waaronder de transitievergoeding. Vanwege de crisistijd is het nog belangrijker geworden om afscheid te nemen met een goede financiële regeling. De arbeidsjuristen van Novum juristen kunnen er ook voor zorgen dat de ontslagkosten, de kosten voor de jurist door IKEA worden gedekt.

Ik heb thuis studerende kinderen en ben kostwinner in het gezin. Kan ik dan in aanmerking komen voor meer transitievergoeding / ontslagvergoeding?

Nee, op grond van de wet spelen persoonlijke zaken zoals deze niet mee in het recht op transitievergoeding / ontslagvergoeding. Het kan wel een reden zijn voor de arbeidsjurist om meer vergoedingen voor u uit te onderhandelen.

IKEA is een multinational. Betekent dat de ontslagbescherming dan anders is? En zijn de regels over de transitievergoeding / ontslagvergoeding dan ook anders?

In Nederland geldt Nederlands arbeidsrecht. Als u in Nederland voor IKEA werkt zal IKEA op grond van het Nederlandse arbeidsrecht u vergoedingen moete uitkeren. Kortom, IKEA zal in dergelijke gevallen altijd Nederlands arbeidsrecht toepassen. Dat geldt ook voor ontslag op staande voet, ontslag met bedrijfseconomische redenen of ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst.

Is het mogelijk dat IKEA collectief ontslag inzet?

Die kans is altijd wel aanwezig omdat het om een grote werkgever gaat. Echter, nu de coronacrisis zich heeft aangediend is de kans op collectief ontslag vergroot. Het ligt namelijk in de verwachting dat de omzet en winsten van IKEA gaan lijden onder deze crisis. In alle gevallen van ontslag is het verstandig om een ervaren arbeidsjurist in te schakelen. Zaken als vaststellingsovereenkomsten, transitievergoedingen en het recht op WW kunnen lastig zijn.

Contact

Wenst u bezwaar te maken tegen het ontslag of heeft u hulp nodig bij het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst van IKEA? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar.