Ontslag bij Hubo

Ontslag bij Hubo

Ontslag bij Hubo: ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomsten en arbeidsconflicten.

Ontslagprofiel Hubo

Hubo is een Nederlandse bouwmarkt met meer dan honderd vestigingen in Nederland. Hubo helpt met montagewerkzaamheden en beveiliging aan woningen. Naast de normale vestigingen heeft Hubo ook XL-winkels. Dat zijn grotere winkels van dezelfde bouwketen.

De hoeveelheid vestigingen, en het feit dat een aantal daarvan XL-winkels zijn, levert een verhoogde kans op vragen over de positie van de werknemer. Dat betekent dat er vragen kunnen bestaan over ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag door reorganisatie of ontslag op staande voet. Daarom hebben onze arbeidsjuristen hun ervaring gebundeld in deze informatiepagina om de werknemer vooraf te informeren. Mocht u liever met een arbeidsjurist bellen over uw vragen, bel dan naar 020 261 60 10 voor onze juristen. Ook als u voor een andere werkgever werkt of een vraag heeft die niet in deze pagina staat, kunt u bij ons terecht.

Arbeidsconflict bij Hubo: recht op een WW-uitkering, vaststellingsovereenkomst en rechten van een zieke werknemer

Arbeidsconflicten worden niet in de wet bij naam genoemd. Echter, vooral werknemers voelen zeer goed aan wanneer sprake is van een arbeidsconflict. Vaak gaat een werknemer met lood in de schoenen naar het werk en is sprake van sterk verminderde werkplezier. Er is dan sprake van onenigheid tussen werknemer en werkgever waarbij werknemer in toenemende mate stress en spanning ervaart bij werkgerelateerde zaken. De kans op verzuim is daarom ook groter.

Ik werk bij Hubo en heb te maken met een arbeidsconflict. Kan ik wel in aanmerking komen voor een WW-uitkering?

Een arbeidsconflict hoeft geen nadelige gevolgen te hebben voor een WW-uitkering. Een WW-uitkering komt in ieder geval ter sprake bij werkloosheid. Als u via een vaststellingsovereenkomst een einde maakt aan het dienstverband, dan moet uit de tekst daaruit blijken dat u niet verwijtbaar werkloos bent geworden.

Als u door een arbeidsconflict op staande voet wordt ontslagen, dan zal het UWV u het recht op een WW-uitkering ontzeggen. Ontslag op staande voet geldt namelijk als verwijtbaar werkloos worden. Het recht op een WW-uitkering kan wel worden hersteld als u een vaststellingsovereenkomst afspreekt met uw werkgever. Een werkgever is hiertoe meestal bereid als u daarvoor een arbeidsjurist inschakelt. Bel naar 0202616010 voor onmiddellijke hulp bij ontslag op staande voet.

Ik ben ziek door een arbeidsconflict. Ik heb burn-out klachten en spanningen. Daardoor heb ik het gevoel dat ik met re-integratie niet verder kom. Kan ik uit deze situatie komen met een vaststellingsovereenkomst?

Zieke werknemers krijgen ook met enige regelmaat een vaststellingsovereenkomst waardoor dit een veel voorkomende vraag is. Het eerlijke verhaal is dat een zieke werknemer eigenlijk geen akkoord mag geven voor ontslag. Doet u dat wel, dan verliest u het recht op een WW-uitkering.

Echter, in veel situaties heeft de uitval van een werknemer te maken met werkgerelateerde klachten (burn-out, spanningen, pesten op het werk en arbeidsconflicten). In deze situaties kan het beter zijn voor uw herstel om afscheid te nemen van uw werkgever en te vertrekken van de werkplaats waar de klachten zijn ontstaan. Daarom kan het alsnog verstandig zijn om akkoord te geven voor ontslag. Het advies is dan wel om een arbeidsjurist voor u te laten onderhandelen voor een goed ontslagvoorstel. Hiermee gaat u met een zo groot mogelijke financiële buffer uit dienst en kunt u enige tijd rust nemen voordat u aan een nieuwe baan begint.

Ik heb een arbeidsconflict waarbij ik een aantal officiële waarschuwingen heb gehad van de werkgever. Kan ik op staande voet ontslag verwachten?

Dat is mogelijk. De waarschuwingen kunnen als bewijs worden gebruikt voor een op staande voet ontslag of een ontbinding van uw arbeidsovereenkomst. In de regel is het ook van belang voor welk gedrag de werkgever u heeft gewaarschuwd en in hoeverre daartegen bezwaar tegen is gemaakt. Iedere ontslagzaak staat op zichzelf, maar gemiddeld genomen zijn vier officiële waarschuwingen voldoende voor het verlenen van ontslag op staande voet.

Heb ik bij een ontslag op staande voet nog recht op een vaststellingsovereenkomst?

Het is mogelijk om na een op staande voet gegeven ontslag een vaststellingsovereenkomst af te spreken met uw werkgever. Hiervoor heeft u wel specialistische hulp nodig van een arbeidsjurist. De arbeidsjuristen van Novum juristen hebben ervaring met ontslagzaken en het regelen van een vaststellingsovereenkomst na een gegeven ontslag op staande voet.

Op staande voet ontslag bij Hubo: reorganisatie, transitievergoeding en mediation

Het gaat financieel niet goed bij de werkgever, kan ik nu op staande voet ontslag verwachten?

Nee, een reorganisatie is geen reden voor een op staande voet ontslag. Aan een ontslag op staande voet moet een dringende reden aan ten grondslag liggen. Een reorganisatie of een verslechterde financiële situatie is geen reden voor een besluit tot ontslag op staande voet.

Als ik bij een op staande voet zelf ontslag neem, heb ik dan recht op een transitievergoeding?

Nee, als u zelf ontslag neemt geeft u uw transitievergoeding op. Dat geldt overigens ook voor het recht op een WW-uitkering. Zelf ontslag nemen is daarom altijd slecht financieel advies. Bij een op staande voet ontslag zal de werkgever niet bereid zijn om een transitievergoeding aan u te betalen. Daarom is het verstandig om een arbeidsjurist in te schakelen die het recht op de vergoeding vast laat leggen in een vaststellingsovereenkomst. De arbeidsjuristen van Novum juristen weten hoe dit proces in zijn werk gaat. Neem daarom contact met ons op bij ontslag op staande voet via 020 261 60 10.

Kan ik tijdens een vaststellingsovereenkomst ook op staande voet ontslagen worden?

Ja, dat is nog altijd mogelijk. De werkgever heeft vaak een beding opgenomen in de vaststellingsovereenkomst dat geen rechten ontleend kunnen worden aan de vaststellingsovereenkomst wanneer hij een dringende reden ziet voor ontslag op staande voet. Het advies is dan ook om uw arbeidsjurist het contact met de werkgever te laten doen.

Heb ik na een mediationtraject bij een arbeidsconflict nog recht op een transitievergoeding?

Zeker, als u tijdens een mediationprocedure tot de conclusie komt dat het dienstverband beter beëindigd kan worden, dan kunt u kiezen voor ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. Daarin wordt opgenomen wat uw transitievergoeding zal zijn. Laat uw vaststellingsovereenkomst wel controleren. Uw mediator zal hetzelfde advies aan u geven.

Heeft u vragen over ontslag, vaststellingsovereenkomst of arbeidsconflicten? De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn vandaag nog beschikbaar voor overleg. Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie.