Ontslag bij Hoogvliet

Ontslag bij Hoogvliet (supermarkt): antwoord en advies van arbeidsjuristen bij vaststellingsovereenkomsten, ontslag op staande voet en andere ontslagzaken.

Ontslagprofiel Hoogvliet

Hoogvliet is een Nederlandse supermarkt dat een respectabel aantal vestigingen kent in Nederland. Supermarkten zijn zeer ontslaggevoelige werkgevers vanwege een nultolerantiebeleid op gebied van fraude en diefstal. Daarnaast kennen supermarkten tegenwoordig een verhoogde werkdruk door de coronacrisis. Supermarkten moeten bevoorraad zijn en dat kost meer arbeid dan gewoonlijk het geval is.

Onze arbeidsjuristen werken over heel Nederland en zijn altijd bereikbaar voor hulp. Vanwege het bereik van onze hulp hebben onze juristen ook personeel van Hoogvliet geholpen met vragen over ontslag. De ervaringen van deze juristen en de vragen van (voormalig) personeel van deze supermarkt zijn in deze pagina gebundeld ter informatie. Als u werknemer bent van Hoogvliet of een andere supermarkt kunt u naar ons kantoor bellen voor meer informatie. Bel naar 020 261 60 10 voor directe hulp bij zaken over ontslag.

Ontslag op staande voet bij Hoogvliet: transitievergoeding na ontslag op staande voet, kosten van arbeidsjurist en beëindigingsovereenkomst

Ontslag op staande voet is het ergste wat een werknemer kan overkomen. De werknemer moet per direct het pand verlaten, mag nooit meer werken voor de werkgever, krijgt geen loon of een WW-uitkering bij het UWV en is schadeplichtig geworden naar de werkgever. Om uw rechten als werknemer zo goed mogelijk te bewaken is contact met een specialist meteen vereist. De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn vandaag nog bereikbaar voor advies.

Ik lees in mijn ontslagbrief voor ontslag op staande voet dat Hoogvliet mij aansprakelijk stelt voor geleden schade. Ik heb helemaal geen schade aangericht aan wie dan ook. Wat wordt hiermee bedoeld?

Wanneer de werknemer zich ernstig misdraagt kan dat een dringende reden zijn om ontslag op staande voet te verlenen. Dringende redenen zijn dermate ernstig dat de werkgever u geen seconde langer op de werkvloer kan houden. Hiervoor geldt dat de werkgever het bestaan van de dringendheid van deze redenen moet kunnen bewijzen. Om te voldoen aan de bewijslast moet de werkgever soms een bedrijfsrecherche instellen of kosten maken om uw ontslag mogelijk te maken. Omdat uw gedrag in de ogen van de werkgever een dringende reden is bent u verantwoordelijk voor de kosten die daarvoor zijn gemaakt.

Moet ik bezwaar maken om onder de schadeposten van ontslag op staande voet uit te komen?

Bezwaar tegen ontslag is nooit een slecht idee, maar dat is een korte termijn-oplossing. Wij stellen voor om pragmatisch bezwaar te maken. Dat betekent dat een arbeidsjurist in gesprek gaat met de werkgever om het ontslag weg te contracteren via een vaststellingsovereenkomst. Niet alleen wordt daarmee het verleende ontslag op staande voet weggenomen, ook gaan andere rechten weer herleven zoals uw recht op een WW-uitkering.

Krijg ik een transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst als daarvoor op staande voet ontslag is verleend?

In de regel geeft een werkgever een transitievergoeding mee bij een vaststellingsovereenkomst. Als daarvoor ontslag op staande voet is gegeven is de kans daarop wel kleiner. De werkgever zal de ontslagen werknemer vanzelfsprekend het een en ander verwijten vanwege het ontslag.

Met onze bemiddeling kan wel bewerkstelligd worden dat u de transitievergoeding krijgt en dat het bedrag daarvan wordt vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomsten bij Hoogvliet: getuigschrift na ontslag en aanvullende vergoeding na arbeidsconflict

Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen na een arbeidsconflict. Kan ik rekenen op mijn werkgever dat geen uitlatingen doet over het conflict na het ontslag?

Ja, na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst verklaren partijen geen negatieve uitlatingen over elkaar zullen doen naar andere partijen. U hoeft dus niet bang te zijn dat uw werkgever potentieel nieuwe werkgevers zal vertellen over het arbeidsconflict.

Mag ik van de werkgever verlangen dat hij een goede referentie voor mij achterlaat wanneer daarom wordt gevraagd na een vaststellingsovereenkomst voor een arbeidsconflict?

Novum juristen vraagt altijd of deze mogelijkheid bestaat. In ieder geval heeft u recht op een getuigschrift van uw werkgever bij het tekenen van de vaststellingsovereenkomst. Dit is een mooi middel om nieuwe werkgevers te overtuigen tijdens sollicitaties.

Kan ik een aanvullende vergoeding vragen van de werkgever in de vaststellingsovereenkomst, na een arbeidsconflict?

Nee, in principe niet. Een aanvullende vergoeding door een arbeidsconflict wordt niet door de wet ondersteund. Daarentegen kunnen wij wel de gevolgen van het conflict gebruiken om uw transitievergoeding te verhogen. Daarom krijgen werknemers met een arbeidsgeschil vaak een verbeterde transitievergoeding.

Op non-actief gesteld en schorsing bij Hoogvliet: kans op ontslag op staande voet en vaststellingsovereenkomst

Non-actiefstellingen of schorsingen worden door werkgevers gegeven om een mogelijk ontslag op staande voet te onderzoeken. Dit betekent dat u tijdelijk naar huis wordt gestuurd totdat de werkgever juridisch advies heeft ingewonnen of bewijs heeft verzameld om u te ontslaan.

Bij een non-actiefstelling of een schorsing is ontslag op staande voet nabij. Echter, er zijn manieren om hier goed uit te komen als werknemer.

Ik ben op non-actief gesteld bij Hoogvliet. Wat is het beste om te doen?

U kunt een kort geding starten om wedertewerkstelling te vorderen. Dat betekent dat u de rechter vraagt om de werkgever te vorderen om u meteen weer op te roepen voor werk. Een kort geding is een spoedprocedure waar u een arbeidsjurist voor nodig heeft. Deze procedure is alleen aantrekkelijk als u ondanks deze omstandigheden nog steeds voor deze werkgever wil werken.

Daarnaast is het mogelijk om via een arbeidsjurist de schorsing ongedaan te maken en een vaststellingsovereenkomst voor te leggen als alternatief. Het onderzoek wordt dan gestaakt omdat beide partijen in goed overleg uit elkaar gaan. Daarmee zal het ontslag op staande voet ook niet worden gegeven.

Is een vaststellingsovereenkomst mogelijk na een non-actiefstelling?

Jazeker. Een vaststellingsovereenkomst kunnen partijen altijd met elkaar afspreken. Vanwege de eenvoud en de kosten heeft deze overeenkomst ook de voorkeur om een dreigend ontslag te voorkomen.

Is er verschil tussen een schorsing en een non-actiefstelling?

Nee, beide maatregelen houden hetzelfde in. U wordt tijdelijk van de werkvloer verwijderd omdat de werkgever een mogelijk ontslag op staande voet wil onderzoeken. Bent u werknemer van een supermarkt en heeft u advies nodig over ontslag? Bel naar 020 261 60 10 zodat u vandaag nog wordt geadviseerd.