Ontslag bij HEMA

De coronacrisis in Nederland treft ook grote bedrijven en daarmee veel werknemers. In deze bijdrage schrijven onze juristen over hun ervaringen met het behandelen van dossiers van werknemers van HEMA. De juristen van Novum juristen werken veilig vanuit huis en zijn daarom beschikbaar voor juridisch advies en het geven van rechtshulp. In deze tekst hopen wij u als werknemer van HEMA te voorzien van juridisch advies en informatie. Bel naar 020 261 60 10 voor contact met onze arbeidsjuristen.

Vestigingen waar ontslagen kunnen vallen

HEMA is in Nederland gevestigd op meerdere plaatsen. Alleen in Amsterdam zijn er al zeker 17 vestigingen. Novum juristen helpt werknemers over heel Nederland. Onze arbeidsjuristen zijn dus beschikbaar voor iedere HEMA-werknemer in Nederland.

Mijn contact bij HEMA loopt binnenkort af

Door de coronacrisis zijn de meeste werkgevers geneigd om zoveel mogelijk kosten te besparen. Dat betekent dat ook op salaris/loon wordt bezuinigd. De kans dat uw contract wordt verlengd is dan ook haast nul. Hiertegen kunt u in de regel niets doen.

Ik heb een brief van HEMA gekregen. Mijn vast contract wordt beëindigd

In deze tijd is het gebruikelijk dat uw werkgever met u communiceert over de toekomst van uw werk. Het is vanzelfsprekend jammer als u ontslag moet verwachten. Meestal gaat dit via een brief of een gesprek met HR of een P&O afdeling van HEMA. Meestal krijgt het ontslag vorm via een vaststellingsovereenkomst (of soms beëindigingsovereenkomst genoemd).

Wat is een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst?

Hierin treft u de laatste afspraken ter beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst is uw transitievergoeding / ontslagvergoeding opgenomen. Ook treft u daarin de eindafrekening aan en weet u dus tot lang HEMA uw salaris doorbetaald. HEMA zal u adviseren om juridisch advies in te winnen voor het ontslag. Dat is gebruikelijk in bij dit soort ontslagzaken. HEMA zal hiervoor een budget beschikbaar stellen zodat een arbeidsjurist u in principe kosteloos kan helpen. Onze arbeidsjuristen kunnen deze diensten voor u verrichten (020 261 60 10).

Er is mij verteld dat mijn collega’s en ik collectief ontslag moeten verwachten. Wat is dat?

Collectief ontslag bij HEMA zal het volgende betekenen.

 • HEMA zal 20 of meer werknemers ontslaan binnen een periode van drie maanden.
 • Het ontslag voor deze werknemers moet verband houden met bedrijfseconomische redenen. Dat betekent dat de werkgever al enige tijd verlies lijdt of forse daling van de omzet verwacht. Het kan ook betekenen dat de werkgever gaat verhuizen, maar vanwege het coronavirus zal het waarschijnlijk gaan om de eerste twee aangegeven redenen.
 • Tot slot moeten de werknemers die aangewezen zijn voor ontslag binnen de volgende zes werkgebieden vallen.
  • Friesland, Groningen en Drenthe
  • Gelderland en Overijssel
  • Noord-Brabant en Limburg
  • Zuid-Holland en Zeeland
  • Utrecht en Flevoland
  • Noord-Holland

Kan ik op staande voet ontslag krijgen van HEMA?

Ontslag op staande voet is altijd mogelijk zolang de werkgever een dringende reden heeft. Echter, dringende redenen zijn redenen die gelegen liggen in het gedrag van de werknemer. Als u als werknemer iets doet wat niet door de beugel kan zoals diefstal, dan is ontslag op staande voet mogelijk. Als HEMA u wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, dan is ontslag op staande voet in principe niet mogelijk. Waarschijnlijk krijgt u daarom een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst van HEMA. Hierbij is het belangrijk dat u ook vraagt naar een sociaal plan.

Is het mogelijk om de transitievergoeding / ontslagvergoeding te verhogen bij HEMA?

Arbeidsjuristen van Novum juristen zijn ervaren in onderhandelingen en bemiddelingen met werkgevers. Zij kunnen ervoor zorgen dat u een hogere vergoeding krijgt dan opgenomen is in de vaststellingsovereenkomst. Het is mogelijk om via Novum juristen een hogere transitievergoeding te krijgen.

Overige vragen: arbeidsconflict, cao, transitievergoeding en ontslagvergoeding bij HEMA

Een collega van mij werkt in een andere vestiging dan waar ik werk. Is er dan verschil in transitievergoeding en / of ontslagvergoeding bij HEMA?

De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van een formule waarbij uw dienstjaren en salaris belangrijk zijn. De vestigingsplaats van uw werkgever staat los van de hoogte van de transitievergoeding. Omdat uw collega mogelijk een ander salaris heeft om meer of minder dienstjaren zouden verschillen in transitievergoeding mogelijk kunnen zijn.

HEMA is ook aanwezig in het buitenland. Betekent dat de ontslagbescherming dan anders is? En zijn de regels over de transitievergoeding / ontslagvergoeding dan ook anders?

Per land zou inderdaad kunnen verschillen of er recht is op een transitievergoeding dan wel een ontslagvergoeding. Echter, uw werk is in Nederland en daarom is het Nederlands arbeidsrecht gewoon van toepassing. U krijgt dus een transitievergoeding naar Nederlands recht. Dat geldt ook voor uw ontslagbescherming. HEMA zal hier Nederlands arbeidsrecht moeten toepassen wanneer zij besluiten u te ontslaan. Dat geldt voor ontslag op staande voet, ontslag met wederzijds goedvinden of via een vaststellingsovereenkomst.

Is de kans op collectief ontslag bij HEMA groot?

De kans op collectief ontslag is wel vergroot. Door de coronacrisis zal de omzet waarschijnlijk dalen waardoor collectief ontslag mogelijk kan zijn. HEMA moet immers kosten gaan besparen.

Ik heb een arbeidsconflict bij HEMA. Helpen jullie ook hiermee?

Ja, Novum juristen is gespecialiseerd op meerdere rechtsgebieden waaronder arbeidsrecht. Wij weten hoe wij met arbeidsconflicten moeten omgaan en kunnen onder deze omstandigheden een vaststellingsovereenkomst uitonderhandelen met de beste ontslagvoorwaarden zoals de hoogte van uw transitievergoeding. Wij zijn ook bekend met ontslag op staande voet.

Kan Novum juristen helpen bij collectief ontslag bij HEMA?

Ja, u mag zich met meerdere mensen aanmelden. Als u met meerdere mensen een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen, dan kunnen wij namens meerdere mensen onderhandelen met HEMA voor de beste ontslagvoorwaarden voor u en uw collega’s.