Ontslag bij Heineken

Ontslag bij Heineken

Heineken heeft een ontslagronde aangekondigd voor het personeel dat dit jaar (2021) nog moet plaatsvinden. Dat betekent dat werknemers van dit bedrijf vragen zullen hebben over ontslag, vaststellingsovereenkomsten en de vergoedingen die bij ontslag aan de orde zijn.

Collectief ontslag bij Heineken: vaststellingsovereenkomsten en collectieve ontslagbescherming

In de media is al voorbijgekomen dat waarschijnlijk driehonderd (300) werknemers hun baan zullen verliezen bij Heineken. Een ontslagronde van deze omvang duidt op een reorganisatie. Dat betekent dat Heineken een traject zal inzetten voor collectief ontslag van meerdere werknemers. In deze bijdrage gaan wij in op vragen die wij al reeds hebben gehad van werknemers en de hulp die wij kunnen leveren bij ontslag bij Heineken.

Wat betekent collectief ontslag bij Heineken?

Collectief ontslag betekent dat een werkgever voor meer dan twintig werknemers ontslag heeft aangevraagd binnen de onderneming en voor een of meer werkgebieden. Heineken zal zeker driehonderd werknemers en misschien wel meer werknemers aanmelden voor ontslag.

Heineken zal bij collectief ontslag de regels uit het WMCO (Wet Melding Collectief Ontslag) moeten volgen. Zo worden zoveel mogelijk werknemers van Heineken beschermd tegen ontslag.

Moet de ondernemingsraad worden ingelicht over het ontslag bij Heineken?

Jazeker. Heineken heeft meer dan vijftig mensen in dienst. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) stelt dat bij een dergelijk personeelsbestand de ondernemingsraad om advies moet worden gevraagd bij een reorganisatie.

Wat gebeurt er als de ondernemingsraad niet om advies is gevraagd?

Het UWV zal in dat geval de reorganisatie van Heineken weigeren. De ontslagaanvragen worden dan niet in behandeling genomen en de werknemers blijven in dienst.

Kan de ondernemingsraad iets beginnen tegen het ontslag?

Ja, de ondernemingsraad moet een advies geven over de voorgestelde ontslagronde bij Heineken. Deze adviserende rol kan positief of negatief uitpakken voor beide partijen. De ondernemingsraad kan adviseren tot het voortzetten van het ontslagtraject van Heineken, maar kan ook adviseren om de ontslagronde te stoppen.

Ondernemingsraad biedt ontslagbescherming tegen ontslagronde Heineken

De ondernemingsraad zal eerst moeten beoordelen of er voldoende gronden bestaan voor ontslag en of Heineken in de vorm van bijvoorbeeld een be√ęindigingsvergoeding werknemers tegemoet komt in het ontslag. Als dat niet het geval blijkt, dan zal de raad adviseren tot stopzetten van het ontslagronde. Als Heineken voldoende waarborgen biedt voor de werknemers, dan zal de ontslagronde waarschijnlijk doorgang vinden.

Ontslag met wederzijds goedvinden bij Heineken: vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding

Betekent ontslag met wederzijds goedvinden dat ik zelf ontslag moet nemen?

Nee, ontslag met wederzijds goedvinden betekent dat werknemer en werkgever beide instemmen met ontslag. Dit is niet hetzelfde als ontslag nemen bij Heineken. Ontslag nemen bij een ontslagronde of reorganisatie is geen verstandige zet als werknemer.

Wat betekent ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden betekent dat u als werknemer een vaststellingsovereenkomst krijgt van Heineken. Een vaststellingsovereenkomst wordt gebruikt om het arbeidscontract te stoppen. In deze overeenkomst worden ontslagvoorwaarden opgenomen die vooral voor de werknemer interessant zijn. Daarbij kunt u denken aan de ontslagvergoeding, transitievergoeding, scholingsbudgetten en vergoeding van juridische hulp.

Moet ik een vaststellingsovereenkomst laten controleren bij Heineken?

De vaststellingsovereenkomst moet altijd worden nagekeken. Als het goed is stuurt de werkgever daar ook op aan tijdens gesprekken over het ontslag en bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. Een nagekeken vaststellingsovereenkomst betekent vaak een verbeterde overeenkomst waarbij het recht op een WW-uitkering vaststaat. Na het ondertekenen van de overeenkomst dient u zich te melden bij het UWV voor deze uitkering vanwege het verlies van inkomen door het ontslag. Het nakijken van de overeenkomst voorkomt dat eventuele fouten een succesvolle WW-aanvraag in de weg komen te liggen.

Verhoogde ontslagvoorwaarden bij Heineken bij ontslagronde en collectief ontslag

Hoe krijg ik een verbeterde vaststellingsovereenkomst bij Heineken tijdens de ontslagronde?

Bij Novum juristen kijken we de vaststellingsovereenkomst na op WW-recht. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om een tegenbod te doen naar de werkgever in verband met het collectief ontslag. Het tegenbod dat wij doen is erop gericht om het ontslag zo gunstig mogelijk uit te laten vallen voor de werknemer. Dat betekent dat wij onderhandelen met Heineken voor een hogere transitievergoeding en een andere ontslagvergoeding indien dit van toepassing is.

Hoe weet ik of tijdens het collectief ontslag recht heb op een hogere transitievergoeding?

Doorgaans krijgen werknemers wel hogere vergoedingen bij ontslag. Dat geldt ook voor collectief ontslag en zeker bij Heineken als werkgever. Dat weten wij omdat we ervaring hebben met Heineken als werkgever. Uw kansen op hogere vergoedingen zijn groter wanneer u een arbeidsjurist in de arm neemt.