Ontslag bij Hanos

Ontslag bij Hanos: arbeidsconflicten, ontslag op staande voet, transitievergoedingen en vaststellingsovereenkomsten bij Hanos.

Ontslagprofiel Hanos

Hanos is een Nederlandse groothandel met vooralsnog achttien vestigingen in Nederland. Binnen elke vestiging bestaan er meerdere afdelingen waarop werknemers actief zijn voor Hanos. Het hoge aantal vestigingen en meerdere afdelingen brengt mee dat er altijd een kans is op ontslag van een werknemer of meerdere werknemers door toedoen van een reorganisatie.

Deze tekst bevat informatie over ontslag bij Hanos. Onze arbeidsjuristen hebben hun ervaringen uit intakegesprekken en dossiers gebundeld om deze informatiepagina mogelijk te maken. Als werknemer van Hanos, maar ook andere bedrijven kunt u veel gestelde vragen lezen en de daarbij behorende antwoorden. Als u dringend met een arbeidsjurist wil spreken, kunt u bellen naar het telefoonnummer 020 261 60 10.

Vaststellingsovereenkomsten bij Hanos: transitievergoedingen en andere ontslagvoorwaarden

Het is mogelijk dat u als werknemer een vaststellingsovereenkomst krijgt van Hanos. De vaststellingsovereenkomst betekent, na ondertekening en verloop van de bedenktermijn, dat uw arbeidsovereenkomst wordt opgezegd volgens de daarin genoemde ontslagvoorwaarden. Het is belangrijk dat niet meteen wordt getekend, maar dat de hulp van een arbeidsjurist ingeschakeld om de overeenkomst na te kijken.

Waarom moet mijn vaststellingsovereenkomst worden nagekeken?

De vaststellingsovereenkomst betekent na ondertekening daarvan een einde van uw dienstverband. U zult dus werkloos worden waardoor u binnen afzienbare tijd zonder inkomen zit. Het inkomensverlies kan gecompenseerd worden door de aanvraag van een WW-uitkering. Echter, deze uitkering wordt slechts verstrekt door het UWV wanneer de vaststellingsovereenkomst correct is opgesteld. Door de overeenkomst te laten nakijken door een van onze arbeidsjuristen, voorkomt u dat uw aanvraag voor een WW-uitkering wordt afgewezen.

Is er een verband tussen de vaststellingsovereenkomst en de transitievergoeding?

Er is zeker een verband tussen beide onderwerpen. De werknemer heeft altijd recht op een transitievergoeding wanneer de werkgever zelf aanstuurt op het einde van de arbeidsovereenkomst zonder dat de werknemer verwijtbaar is geweest in het ontslag. De vaststellingsovereenkomst bevat de ontslagvoorwaarden van het ontslag dat gegeven zal worden. Een van deze voorwaarden is de transitievergoeding. U kunt de hoogte van het bedrag terugzien in uw vaststellingsovereenkomst.

Hoe kan ik mijn transitievergoeding berekenen bij een vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsjuristen kunnen samen met u de transitievergoeding berekenen zodat de berekening van de werkgever, in uw voordeel, gecorrigeerd kan worden. Daarnaast is het berekenen een van de voordelen van onze arbeidsjuristen. Haast alle ontslagvoorwaarden zijn onderhandelbaar, inclusief de transitievergoeding. Het grootste voordeel is dan ook dat onze juristen haast altijd een hogere transitievergoeding bedingen dan waar u eigenlijk recht op heeft. Dit geldt dus ook voor eventuele bonussen.

Ontslag op staande voet bij Hanos: transitievergoeding, billijke vergoeding en de mogelijkheid van de vaststellingsovereenkomst

Iedere werkgever kan zijn of haar werknemer op staande voet ontslaan wanneer een dringende reden daarvoor een aanleiding geeft. Een van deze redenen kan ontslag op staande voet wegens werkweigering zijn. De werknemer moet in principe meteen naar huis worden gestuurd waarbij een ontslagbrief meer informatie kan geven over de redenen van het ontslag.

Ik ben op staande voet ontslagen bij Hanos. Wat kan ik hiertegen beginnen?

Ontslag op staande voet is altijd vervelend, maar nooit kansloos. Onze arbeidsjuristen kunnen vandaag nog met een plan van aanpak komen om het ontslag effectief te behandelen. Om u meteen van informatie over een op staande voet gegeven ontslag te voorzien het volgende.

De meeste werknemers kiezen ervoor om het ontslag op staande voet om te zetten naar een neutraal ontslag. Dat betekent vaak ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst zoals hierboven aan de orde is gekomen. De arbeidsjurist stelt een ontslagregeling voor aan de werknemer waarbij u zoveel mogelijk uit het ontslag haalt, zoals een transitievergoeding en een gebruikelijk aantal maanden aan loon. Op deze manier wordt het ontslag op staande voet tussen partijen ongeldig verklaard en kan de werknemer rekenen op een WW-uitkering. Verder worden de juridische kosten haast altijd gedekt door de werkgever.

Is het aanvechten van het ontslag bij de kantonrechter niet voordeliger dan het aangaan van een vaststellingsovereenkomst in geval van ontslag op staande voet?

Dat is goed mogelijk. Als de arbeidsjurist uw ontslag laat vernietigen bij een kantonrechter, dan kan hij meerder soorten vergoedingen vragen aan de kantonrechter. Naast een transitievergoeding kan ook de billijke vergoeding worden gevraagd die onder omstandigheden hoog kan uitvallen. Ook kan de rechter de werkgever opleggen om de kosten van de arbeidsjurist tot een bepaald deel te vergoeden.

In de praktijk wordt er toch voor een vaststellingsovereenkomst gekozen omdat dit een snelle en vaak kosteloze oplossing is. De werknemer loopt met loon, transitievergoeding en een WW-uitkering weg en hoeft vaak weinig tot geen kosten te betalen aan de arbeidsjurist.

De werkgever heeft mij op staande voet ontslag gegeven. Kom ik in aanmerking voor een vaststellingsovereenkomst?

Bij een op staande voet verleend ontslag is er altijd een kans op een vaststellingsovereenkomst. Onze arbeidsjuristen hebben ervaring bij het bedingen van een vaststellingsovereenkomst zodat het ontslag op staande voet wordt vervangen met ontslag met wederzijds goedvinden. Deze ontslagvorm is ook gunstig vanwege de onderhandelbare ontslagvoorwaarden en de mogelijkheid tot het veiligstellen van een WW-uitkering. Het advies is om bij een gegeven op staande voet ontslag meteen te bellen naar onze arbeidsjuristen voor meer informatie. Bel naar 0202616010 voor een juridisch consult dat vandaag nog kan plaatsvinden.

Arbeidsconflicten bij Hanos: vaststellingsovereenkomsten als oplossing en hoogte van transitievergoeding

Een arbeidsconflict is vervelend omdat het een situatie oproept waarin werknemer en werkgever niet meer positief tegenover elkaar staan en op elkaar zijn uitgekeken, maar wel aan elkaar vastzitten. Het levert een lastige impasse op die beide partijen maar moeilijk kunnen doorbreken.

Ik heb een arbeidsconflict bij Hanos. Ik heb nu een vaststellingsovereenkomst gekregen. Wat is nu wijsheid?

Jammer van het arbeidsconflict. Als u zelf ook wil vertrekken bij de werkgever kan een vaststellingsovereenkomst gunstig uitpakken. De werkgever stuurt namelijk zelf aan op een einde van het dienstverband waardoor uw transitievergoeding en WW-uitkering zijn gewaarborgd. Het is aangeraden om overeenkomst wel te laten nakijken door een arbeidsjurist. Hij kan vervolgens controleren of een beter ontslagvoorstel kan worden gedaan zodat u met het maximale rendement uit dienst gaat.

Ik zit na een arbeidsconflict thuis. Na een woordenwisseling heb ik het pand verlaten en de werkgever dreigt met werkweigering. Wat doe ik nu?

Een lastige situatie waarin veel op het spel zit, maar emoties in de weg staan van een goede oplossing. Onze arbeidsjuristen bemiddelen in soortgelijke situaties zodat beide partijen in goed overleg afscheid van elkaar kunnen nemen.

Situaties zoals in de vraag wordt weergegeven worden vaak opgelost met een vaststellingsovereenkomst. Werknemer en werkgever gaan in goed overleg uit elkaar zodat er een einde komt aan het arbeidsconflict. De werknemer vertrekt met een transitievergoeding en kan met de overeenkomst een WW-uitkering aanvragen. Onze arbeidsjuristen bedingen altijd voor u het meest gunstige ontslagvoorstel.

Mijn leidinggevende zegt dat ik zelf ontslag moet nemen als ik van het arbeidsconflict af wil. Klopt dit?

Nee, deze vraag hebben wij ook gezien bij andere werkgevers. Neem nooit zelf ontslag! U benadeelt uzelf door zelf ontslag te nemen; u heeft dan geen recht op een WW-uitkering en geeft ook uw transitievergoeding op. Bij een arbeidsconflict werkt bemiddeling het beste: een vaststellingsovereenkomst met gunstige ontslagvoorwaarden. Dat is de meest gunstige manier van ontslag nemen omdat de ontslagvoorwaarden uitvergroot kunnen worden met onze arbeidsjuristen.

Contact

Bel naar 020 261 60 10 voor advies bij ontslag op staande voet, werkweigering, vaststellingsovereenkomst en arbeidsconflicten. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar.