Ontslag bij Gamma

Ontslag bij Gamma. Informatie over arbeidsconflicten, ontslag op staande voet en vaststellingsovereenkomsten.

Ontslagprofiel Gamma

Gamma is een bouwmarkt met het hoofdkantoor in Leusden. Gamma is eigendom van Intergamma. Gamma verkoopt vooral bouwartikelen, maar ook meubelen. Deze Nederlandse bouwmarkt heeft een hoog aantal vestigingen over heel Nederland. Dat betekent dat Gamma veel werknemers heeft. Deze pagina is bedoeld voor werknemers die bij Gamma werken en is mogelijk gemaakt door ex-werknemers van Gamma die door onze arbeidsjuristen zijn geholpen.

Werkt u bij Gamma of bij een andere werkgever en heeft u meteen hulp nodig? Bel dan naar 020 261 60 10 voor onze arbeidsjuristen. U wordt vandaag nog teruggebeld.

Arbeidsconflict bij Gamma: oplossing via arbeidsjurist, mediation en transitievergoeding

Ik heb een ontslagbrief gekregen waarin staat dat ik op staande voet ontslag heb gekregen na een arbeidsconflict. Het ontslag is in mijn ogen onterecht. Ik wil weten wat mijn mogelijkheden zijn.

Ontslag op staande kan alleen in de ergste gevallen of in zeer specifieke redenen. U kunt uw ontslagbrief raadplegen voor de onderbouwing van het ontslag. Een op staande voet gegeven ontslag is ernstig, maar kan vaak makkelijk worden opgelost.

Het aanvechten van ontslag is voor een werknemer makkelijker omdat het ontslag vaak niet voldoet aan de wettelijke regels daarover. Aan de andere kunnen onze arbeidsjuristen het ontslag veranderen in een wederzijds ontslag. Dat betekent dat het ontslag met een schikking wordt opgelost via een vaststellingsovereenkomst. Deze methode wordt vaak gebruikt door ontslagen werknemers. Laat uw casus onderzoeken door onze arbeidsjuristen voordat u een beslissing neemt.

Hoe zit het met mijn vakantiegeld bij een ontslag op staande voet?

Na het verlenen van op staande voet ontslag wordt er een eindafrekening opgemaakt en wordt alles aan u uitbetaald waar u nog recht op heeft. Daar hoort vakantiegeld bij. Interessanter is dat de werkgever ook eventuele schadeposten met uw salaris kan verrekenen. Het advies is om een arbeidsjurist in te schakelen die via een vaststellingsovereenkomst uw opgebouwde gelden kan beschermen tegen een onrechtmatige afrekening.

Ik heb te maken met een arbeidsconflict. Kan ik nu een ontslagbrief verwachten?

In de regel geeft een arbeidsconflict geen reden voor het geven van op staande voet ontslag. Het kan wel voorkomen dat een arbeidsconflict kan escaleren waarin de werknemer een grens over gaat zoals bij agressie of scheldwoorden. In dat geval kan ontslag op staande voet worden gegeven. Laat uw situatie beoordelen door een van onze arbeidsjurist.

Mijn werkgever stelt mediation voor als middel om het arbeidsconflict op te lossen. Wat kan ik daarvan verwachten?

Een mediationtraject houdt dat uw werkgever en uzelf door een mediator worden geholpen om een oplossing te vinden voor een arbeidsconflict. De mediator is een conflictbemiddelaar die goed naar beide partijen luistert om het belang van conflicterende partijen bij elkaar te brengen. De mediators van Novum juristen werken onpartijdig en onafhankelijk en zullen op basis daarvan het arbeidsconflict met u en uw werkgever oplossen.

Vaststellingsovereenkomst bij Gamma: risico’s van een beëindigingsovereenkomst en opzegtermijn

Wat voor risico’s loop ik bij een vaststellingsovereenkomst?

Het risico is dat de vaststellingsovereenkomst fouten bevat waardoor u een WW-uitkering misloopt. Daarnaast is akkoord geven op de overeenkomst, na verloop van de bedenktermijn, definitief geworden. U kunt dan niet meer terugkomen op de afspraken die daarin staan. U kan ook financieel worden benadeeld als u wellicht recht had op een hogere transitievergoeding dan in de overeenkomst is opgenomen.

Hoe weet ik of de opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst klopt?

De opzegtermijn van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is belangrijk voor het recht op een WW-uitkering. Onze arbeidsjuristen controleren voor u dat de juiste opzegtermijn in acht is genomen in de vaststellingsovereenkomst.

Hoe zit het met de kosten van een vaststellingsovereenkomst?

De meeste arbeidsjuristen rekenen een uurtarief voor hun diensten. Novum juristen onderscheidt zich van andere juristen en advocaten door de kosten in volledigheid te verhalen op de werkgever. De werkgever gaat in de praktijk vaak akkoord met deze vergoeding.

Ontslag op staande voet bij Gamma: zelf ontslag nemen, kans op een vaststellingsovereenkomst en schadevergoeding

Mij is op staande voet ontslag verleend bij Gamma. Kan ik nu zelf ontslag nemen om daarvan af te komen?

Zelf ontslag nemen is geen oplossing tegen een op staande voet gegeven ontslag. Overigens is dat juridisch ook niet mogelijk omdat u al reeds ontslagen bent. Zelf ontslag nemen kan dan niet meer. Het staande gegeven ontslag is nu geldend en moet worden aangevochten om verlies van rechten te voorkomen. Als oplossing dragen onze arbeidsjuristen een vaststellingsovereenkomst aan.

Het op staande voet verleende ontslag is in mijn ogen terecht gegeven. Heb ik dan ook een kans op een vaststellingsovereenkomst?

Jazeker. Ieder ontslag kan met een vaststellingsovereenkomst worden opgelost. Met een ervaren arbeidsjurist is het mogelijk dat een terecht gegeven ontslag ook met een vaststellingsovereenkomst wordt opgelost. Zo kunt u alsnog een WW-uitkering aanvragen na uw ontslag.

De werkgever zegt dat ik een schadevergoeding verschuldigd ben na het ontslag op staande voet. Is dat ook zo?

In principe klopt de stelling van de werkgever. Als een werknemer een dringende reden geeft voor een ontslag op staande voet, dan is die werknemer ook schadeplichtig voor het ontslag. Deze werknemer is schadeplichtig naar de werkgever. Echter, dit kan worden opgelost als u een specialist inschakelt die dit minnelijk oplost met de werkgever. Onze arbeidsjuristen bespreken het ontslag en leggen de ontslagvoorwaarden netjes vast in een vaststellingsovereenkomst. Hiermee wordt de schadeplichtigheid in ieder geval beperkt.

Werkt u bij Gamma en heeft u vragen over ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomsten of arbeidsconflicten? Ook werknemers van andere werkgevers zijn bij ons welkom. Bel naar 020 261 60 10 voor vandaag nog juridisch advies en meer.