Ontslag bij Deutsche Bank

Ontslag bij Deutsche Bank: ontslag op staande voet, arbeidsconflicten en misschien gedwongen ontslagen bij Deutsche Bank, uw vragen en antwoorden.

Arbeidsjuristen helpen bij ontslag bij Deutsche Bank

Al eerder schreven onze arbeidsjuristen over hun ervaringen tijdens het geven van rechtshulp in de bankensector. Hierbij ging het vooral om vaststellingsovereenkomsten, ontslag op staande voet en arbeidsconflicten bij andere banken zoals ING en Rabobank. In deze bijdrage staan bij stil bij juridische advies en informatie voor werknemers van Deutsche Bank.

Ontslag algemeen Deutsche Bank

Wat doe ik wanneer ik te horen krijg dat meerdere mensen worden ontslagen bij Deutsche Bank?

Bij ieder geval van ontslag is communicatie belangrijk. Wij raden daarom aan om uit te zoeken met welke reden tot ontslag wordt overgegaan. Het kan ontslag met wederzijds goedvinden zijn, ontslag op staande voet of misschien wordt de rechter ingeschakeld om een einde te maken aan een slepend arbeidsconflict.

In ieder geval van ontslag is het verstandig om een arbeidsjurist in te schakelen die passende rechtshulp kan geven. Bij ontslag op staande voet en ontslagprocedure bij de rechter moet u zich goed kunnen verweren tegen de argumenten voor het ontslag. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft u een arbeidsjurist nodig die de vaststellingsovereenkomst nakijkt en onderhandelt voor een beter ontslagvoorstel.

Ontslag op staande voet en vaststellingsovereenkomsten bij Deutsche Bank

Bedankt voor de tip. Ik krijg een vaststellingsovereenkomst. Is dat hetzelfde als ontslag op staande voet?

Nee, hoewel beide ontslagvormen uiteindelijk het einde van uw dienstverband betekenen zijn er belangrijke verschillen. Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin de voorwaarden worden vastgelegd waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Deze voorwaarden zijn de transitievergoeding / ontslagvergoeding, recht op WW, opzegtermijn en eindafrekening. In deze ontslagvorm gaat u met wederzijds goedvinden uit dienst bij de werkgever.

Ontslag op staande voet is de meest ernstige manier van ontslag. Daaraan liggen serieuze redenen aan ten grondslag zoals strafbare gedragingen of vergaand onfatsoenlijk gedrag. Bij ontslag op staande voet wordt u dus iets verweten wat tot gevolg heeft dat de werkgever u onmiddellijk van de werkvloer haalt. Ontslag op staande voet betekent geen WW, geen positieve referentie, geen loon en soms geen transitievergoeding.

Als ik op staande voet wordt ontslagen bij Deutsche Bank. Kan ik dan een vaststellingsovereenkomst krijgen?

Ja, het is mogelijk om dat te vragen. Hiervoor is wel specialistische hulp nodig. Een arbeidsjurist kan het ontslag op staande voet wegnemen en ontslag met wederzijds goedvinden voorstellen bij de werkgever. Het is geen gegarandeerde oplossing, maar wel de meest praktische en kostentechnisch meest aantrekkelijke oplossing die beschikbaar is. Een arbeidsjurist kan de kansen op een vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet het meest benutten.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst krijgen wanneer ik een vast contract heb?

Ja, dat is mogelijk. Een vaststellingsovereenkomst is altijd een mogelijkheid, ook bij vaste contracten. Sterker nog: bij vaste contracten komen vaststellingsovereenkomsten juist vaker voor. Werkgevers kiezen ervoor om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen in plaats van een slepende ontslagprocedure bij de kantonrechter.

Arbeidsconflicten bij Deutsche Bank

Moet ik een vaststellingsovereenkomst ondertekenen na een arbeidsconflict bij Deutsche Bank?

Nee, een vaststellingsovereenkomst hoeft niet ondertekend te worden. Het komt wel voor dat werkgevers werknemers onder druk zetten. Laat u niet onder druk zetten en wijs erop dat u zich wil laten adviseren omdat ook u een belang heeft in de ontslagkwestie. De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn tijdens de coronacrisis gewoon bereikbaar.

Collectief ontslag en transitievergoedingen bij Deutsche Bank

Krijg ik een transitievergoeding / ontslagvergoeding van Deutsche Bank bij ontslag?

Als u een vaststellingsovereenkomst/ beëindigingsovereenkomst krijgt van Deutsche Bank in het kader van een collectief ontslag, dan zal een sociaal plan nader toelichten wat uw transitievergoeding is. In geval van een vaststellingsovereenkomst kiest de werkgever ervoor om de arbeidsovereenkomst in goed overleg te beëindigen. De transitievergoeding zal dan vastgelegd worden in deze overeenkomst. Bij ontslag op staande voet zal de werkgever meestal geen transitievergoeding uitbetalen.

Is het mogelijk om de transitievergoeding / ontslagvergoeding te verhogen bij Deutsche Bank?

Absoluut. Een arbeidsjurist heeft de juridische argumenten waarmee hij tot een verhoogde transitievergoeding kan komen. De arbeidsjuristen van Novum juristen kunnen ook afdwingen dat uw werkgever de juridische kosten vergoed waardoor u maximaal rendement haalt uit het ontslagvoorstel en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst.

Een grote groep werknemers waaronder ik weten dat we worden ontslagen bij Deutsche Bank. Kunnen wij een maximale transitievergoeding krijgen wanneer wij ons bij u voegen als klanten?

Ja, dat is zeker mogelijk. Novum juristen stelt zich zeker in deze tijd open om zoveel mogelijk mensen te helpen tijdens en na de coronacrisis. Hoe meer collega’s zich voegen aan de groep, hoe meer kansen er liggen om het maximale te halen uit het ontslag. U bent van harte welkom.

Contact

Heeft u verder vragen over ontslag bij Deutsche Bank, heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen of andere vragen? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar.