Ontslag bij DekaMarkt

Ontslag bij DekaMarkt: vragen en antwoorden over vaststellingsovereenkomst nakijken, dringende redenen en onverwijld ontslag.

Ontslagprofiel DekaMarkt

DekaMarkt is een Nederlandse supermarkt met tientallen vestigingen over heel Nederland. De meeste vestigingen liggen rondom Amsterdam in Haarlem en Zaandam. In het oosten van het land zijn ook andere filialen van de supermarkt te vinden. Supermarkten staat vandaag de dag onder druk door de coronacrisis en nemen meer personeel aan. De kans op ontslag (wellicht na de crisis) ligt dan ook op de loer. Daarnaast geldt dat de branche van de detailhandel veel ontslagsituaties kent.

Vanwege eerdere rechtsvragen over vaststellingsovereenkomsten en andere vragen over ontslag zoals ontslag met wederzijds goedvinden hebben onze arbeidsjuristen besloten om deze informatie samen te brengen in deze informatiebundel. Werknemers van DekaMarkt, maar ook werknemers van andere werkgevers met soortgelijke vragen kunnen hier antwoorden krijgen. Staat uw vraag niet in deze bundel? Overweeg om meteen contact op te nemen met onze arbeidsjuristen. Bel naar 0202616010 voor vandaag nog juridisch consult.

Ontslag op staande voet bij DekaMarkt: dringende reden en onverwijld ontslag

Ontslag op staande voet is simpel, maar ook complex. De werknemer wordt per direct verzocht om het bedrijfsterrein te verlaten en verliest meteen zijn baan. Verder wordt er geen salaris meer doorbetaald en wordt de werknemer.

Ik ben op staande voet ontslagen bij DekaMarkt. Op jullie site lees ik dat ontslag op staande voet alleen mag met een dringende reden. Wat is dat precies?

Ontslag op staande voet is de heftigste vorm van ontslag. Daarom zijn er strenge regels verbonden aan de verlening daarvan. Een van deze regels is dat het ontslag gebaseerd moet zijn op de meest ernstige redenen. Deze redenen worden dringende redenen genoemd. Een aantal van daarvan worden in de wet genoemd, zoals bedreiging, diefstal en het onbruikbaar maken van bedrijfseigendommen.

Ik lees in mijn ontslagbrief een reden die in de wet niet is opgegeven als dringende reden. Is het ontslag dan onterecht?

Nee, de opsomming die u in de wet aantreft is indicatief. Dat betekent dat de wet een richtlijn geeft voor wat dringende redenen kunnen zijn. In de praktijk kunnen zich ook andere situaties voordoen waardoor de werknemer het vertrouwen van de werkgever kan kwijtraken. Denk bijvoorbeeld aan herhaaldelijk te laat komen op het werk. In de wet wordt niet aangegeven dat dit een reden is voor ontslag op staande voet, maar kan wel onder omstandigheden geldig worden gegeven aan de werknemer.

In de ontslagbrief wordt aangegeven dat het ontslag onverwijld aan mij is gegeven. Kan ik daar iets mee?

Jazeker, een op staande voet gegeven ontslag moet voldoen aan de onverwijldheidstoets. De werkgever moet het ontslag namelijk zo snel mogelijk melden aan de werknemer die ontslagen zal worden. De werkgever die lang treuzelt met het geven van ontslag loopt het risico van een ongeldig ontslag dat succesvol kan worden aangevochten door de werknemer.

Ik ben eerst op non-actief gesteld voordat het ontslag en ontslagbrief aan mij zijn gegeven. Betekent dat het ontslag dan ongeldig is (dus niet voldoet aan de onverwijldheidstoets)?

Nee, dat hoeft niet zo te zijn. De regel van de onverwijldheidstoets komt neer op de vraag of de werkgever voortvarend heeft gehandeld bij het geven van ontslag. In bepaalde gevallen moet een werkgever onderzoek doen naar de omstandigheden die zich hebben voorgedaan voordat een werknemer verdacht werd van ontslagwaardige feiten.

Een werkgever zou daarom werknemers kunnen horen als getuigen, een recherchebureau kunnen inschakelen om bewijs te verzamelen of camerabeelden bekijken om de (on)schuld van de werknemer vast te stellen. Dat kost vanzelfsprekend tijd waardoor een non-actiefstelling of schorsing in de rede ligt. Kortom, een schorsing of non-actiefstelling doet geen afbreuk aan de onverwijldheidseis van het ontslag.

Vaststellingsovereenkomst bij DekaMarkt: rechten bij een vaststellingsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet

Ik heb een vaststellingsovereenkomst gekregen van DekaMarkt. Wat zijn hierin mijn rechten?

Er zijn meerdere vormen van ontslag zoals een op staande voet gegeven ontslag. Dat is de meeste strenge vorm waarin de werknemer iets ernstig wordt verweten. De vaststellingsovereenkomst wordt gegeven bij ontslag met wederzijds goedvinden. Dat is een neutrale ontslagvorm waarin de werknemer in principe niets wordt verweten.

  • Als werknemer mag u juridisch advies inwinnen over de overeenkomst. Dat staat ook vaak aan het begin van de overeenkomst.
  • U heeft vaak ook recht op een budget kan besteed kan worden aan het inschakelen van een jurist;
  • U heeft soms recht op een budget voor omscholing. Dit wordt ook wel outplacement genoemd;
  • Het belangrijkste punt, en dat staat niet in de overeenkomst, is dat alle ontslagvoorwaarden onderhandelbaar zijn.

De ontslagvoorwaarden zijn bijvoorbeeld het aantal maanden aan loon dat u meekrijgt, een ontslagvergoeding, de transitievergoeding die u heeft opgebouwd en eventuele bonussen. De arbeidsjuristen van Novum juristen hebben de ervaring om deze voorwaarden zo hoog mogelijk te bedingen bij de werkgever. Daarnaast kijken zij de overeenkomst voor u na zodat u recht behoudt op een WW-uitkering.

Kan ik ook een vaststellingsovereenkomst krijgen na een ontslag op staande voet?

Ja, de arbeidsjuristen van Novum juristen zijn gespecialiseerd in het verhelpen van ontslag op staande voet. De meest gebruikte methode daarvoor is de vaststellingsovereenkomst waarmee ontslag met wederzijds goedvinden wordt afgesproken waardoor de nadelen van het op staande voet ontslag weg worden genomen. Bij ontslag op staande voet moet u wel snel handelen. Bel daarom vandaag nog met onze arbeidsjuristen zodat zij het maximale resultaat kunnen halen uit het ontslag.

Hoe zit het met mijn transitievergoeding na een op staande voet ontslag?

In principe heeft u daar wel recht op. Echter, de meeste werkgevers zullen niet happig zijn om u de transitievergoeding te betalen na het geven van ontslag op staande voet. Het advies is om de arbeidsjuristen van Novum juristen te bellen zodat zij ofwel via een vaststellingsovereenkomst uw recht op de vergoeding vastleggen of de transitievergoeding vorderen bij de kantonrechter.

DekaMarkt vindt dat ik niet naar behoren functioneer. Heb ik dan ook nog recht op een transitievergoeding?

Er is pas sprake van een transitievergoeding op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op verzoek van de werkgever. U zult dus eerst een vaststellingsovereenkomst moeten krijgen of de werkgever moet een ontbindingsverzoek hebben gedaan bij de kantonrechter. Disfunctioneren op zichzelf is geen reden voor het onthouden van de transitievergoeding aan de werknemer.

Werkt u bij DekaMarkt en heeft u vragen over ontslag op staande voet, arbeidsconflicten of vaststellingsovereenkomsten? Ook werknemers van andere bedrijven zijn bij ons welkom. Bel naar 020 261 60 10 om vandaag nog met onze arbeidsjuristen te kunnen spreken.