Ontslag bij Coop

Ontslag bij Coop (supermarkt Coop): advies na ontslag bij supermarkt door vaststellingsovereenkomsten, ontslag op staande voet en informatie over transitievergoeding.

Ontslagprofiel Coop

Supermarkt Coop is een supermarkt van Nederlandse origine. Deze supermarkt is goed vertegenwoordigd met ongeveer driehonderd winkels over heel Nederland. Supermarkten zijn in Nederland grote werkgevers waar ontslagzaken vaak voorkomen. Ontslag op staande voet komt daar met enige regelmaat voor, maar ook vaststellingsovereenkomsten en reorganisaties. Vanwege het grote aantal werknemers hebben onze arbeidsjuristen gewerkt aan deze informatiepagina.

Onze arbeidsjuristen werken over heel Nederland en staan iedere werknemer bij. Wij zijn vandaag nog bereikbaar wanneer sprake is van ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomsten of arbeidsconflicten. Bel naar 020 261 60 10 om vandaag nog voor juridisch advies te krijgen bij ontslag.

Vaststellingsovereenkomst bij Coop: belang van ontslag met wederzijds goedvinden bij arbeidsconflict en transitievergoeding

Een vaststellingsovereenkomst wordt gebruikt om een dienstverband te beëindigen. Werknemer en werkgever leggen daarin ontslagvoorwaarden vast waarmee beide partijen uit elkaar gaan. Dit wordt ook wel aangeduid met ontslag met wederzijds goedvinden. Deze ontslagvorm is het meest zinvol en praktisch omdat het een mogelijkheid geeft om het recht op WW-uitkering te garanderen. Daarnaast zijn alle ontslagvoorwaarden onderhandelbaar met een arbeidsjurist. Schakel altijd een arbeidsjurist in om het beste ontslagvoorstel te bedingen bij de werkgever. De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn vandaag nog bereikbaar.

Ik heb te maken met een arbeidsconflict bij Coop. Ik heb nu een vaststellingsovereenkomst gekregen. Wat kan hiervan verwachten?

Een arbeidsconflict is niet fijn, maar kan wel worden opgelost met een vaststellingsovereenkomst. Onze hulp kunt u hierin in twee delen zien. Ten eerste wordt uw WW-uitkering veiliggesteld. Ten tweede spreken wij een goed ontslagvoorstel af met uw werkgever. Wij zorgen voor gunstige ontslagvoorwaarden waarbij u de hoogst mogelijke transitievergoeding krijgt en dat uw juridische kosten worden vergoed. Verder letten wij op vergoeding van opleidingsmogelijkheden via uw werkgever. Dit wordt ook outplacement genoemd.

Het arbeidsconflict bij Coop heeft te maken met ontslag op staande voet. Kan een vaststellingsovereenkomst dan ook worden gegeven door de werkgever?

Ja, een vaststellingsovereenkomst kan ook worden aangegaan na ontslag op staande voet. Dat heeft in het belang van de werknemer (maar ook voor de werkgever) zelfs de voorkeur. Na een ontslag op staande voet kunt u geen WW-uitkering aanvragen. Door een vaststellingsovereenkomst na het ontslag af te spreken kan dit inkomensverlies worden weggenomen. Het feit dat er een arbeidsconflict is geweest doet hier verder niet aan af.

Had Coop dan niet gewoon meteen een vaststellingsovereenkomst aan mij kunnen geven?

Dat is achteraf een vaak gestelde vraag. Bij ontslag op staande voet moet een werkgever meteen handelen. Een voorwaarde voor een geldig ontslag is dat het ontslag meteen is gegeven. Vandaar dat op staande ontslag is verleend voordat de vaststellingsovereenkomst werd aangeboden. Laat deze overeenkomst wel nakijken door Novum juristen. Door het ontslag moet u namelijk snel handelen.

Duurt het ontslagtraject van de vaststellingsovereenkomst lang?

Meestal niet. Novum juristen neemt op dezelfde dag contact met u op om uw zaak met u te bespreken. Vervolgens wordt er op korte termijn contact gelegd met uw werkgever voor een goed ontslagvoorstel en het nakijken van de vaststellingsovereenkomst. Met geavanceerde software kan de vaststellingsovereenkomst door beide partijen op afstand worden getekend. Vanzelfsprekend wordt de overeenkomst eerst met u doorgenomen en aan u uitgelegd voordat u uw handtekening daaronder plaatst.

Waar andere kantoren en verzekeraars wachttijden kennen, werken wij door. Kortom, binnen een aantal werkdagen dan wel een week is uw zaak afgerond en kunt u veilig en met een goed ontslagvoorstel uit dienst.

Ik ben verzekerd voor rechtsbijstand. Hoe kan ik jullie inschakelen voor hulp bij een vaststellingsovereenkomst van Coop?

Goed dat u een verzekering heeft afgesloten voor juridische bijstand. Echter, bij een vaststellingsovereenkomst raden wij aan om uw verzekeraar niet in te schakelen. De kosten worden meestal vergoed door de werkgever waardoor u onnodig gebruik maakt van uw verzekering. Dat is zonde van de verzekeringspremies die u heeft betaald.

Ontslag op staande voet bij Coop: hulp bij ontslag door diefstal, fraudebeschuldigingen en het belang van de vaststellingsovereenkomst

Ontslag op staande voet is de zwaarste maatregel die een werkgever kan opleggen aan een werknemer. Daarom wordt deze ontslagvorm gekoppeld aan strenge eisen. Alleen in de ergste situaties is het verlenen van op staande voet ontslag gerechtvaardigd.

Vanwege deze strenge eisen worden ontslagzaken ook vaak verloren door werkgevers, maar nog vaker geschikt via een vaststellingsovereenkomst. Ontslag met een vaststellingsovereenkomst is hierboven behandeld. Mocht u hierover vragen hebben, bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen zijn altijd beschikbaar bij vragen over ontslag.

Ik word beschuldigd van diefstal bij Coop. Kan ik een ontslagbrief verwachten?

Ja, in de regel wordt diefstal bestraft met een op staande voet gegeven ontslag. Hiervoor krijgt de werknemer vaak een ontslagbrief waarin het ontslag wordt onderbouwd. Bij supermarkten bestaat het bewijs voor ontslag uit camerabeelden of getuigenverklaringen van collega’s. Het is goed mogelijk dat u eerst wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin deze beelden of verklaringen aan u worden voorgelegd.

Ik ben nog niet ontslagen, maar ben wel uitgenodigd voor een gesprek. Vermoedelijk gaat het om de beelden of verklaringen. Wat kan ik nu het beste doen?

Dit gesprek vormt een schakel in de ontslagprocedure voor het geven van ontslag op staande voet. Werkgevers moeten bij voorkeur namelijk doen aan hoor- en wederhoor. Dat betekent dat uw visie over de gang van zaken in overweging genomen moeten worden door de werkgever voordat het ontslag wordt verleend.

Uw antwoorden op de vragen van de werkgever zijn dus bepalend voor het verdere verloop. Het is daarom verstandig om een jurist naar het gesprek mee te nemen. De arbeidsjuristen van Novum juristen werken over heel Nederland en kunnen u daarin ondersteunen. Daarnaast is het annuleren van dit gesprek mogelijk zodat de arbeidsjurist meteen een vaststellingsovereenkomst kan bedingen met de werkgever. Het scheelt een hoop stress en onzekerheid als een arbeidsjurist meteen kan onderhandelen met de werkgever. U kunt zich dan namelijk richten op het vinden van een nieuwe baan.

Ik heb te maken met fraudebeschuldigingen. Kan ik dan een andere procedure voor ontslag verwachten dan met diefstal?

Nee, de ontslagprocedure voor een op staande voet ontslag is altijd hetzelfde. Ook bij fraudebeschuldigingen kunt u dus een gesprek verwachten met de werkgever en eventueel een ontslagbrief.

Ik vind het ontslag eerlijk gezegd terecht. Echter, ik wil wel goed uit het ontslag komen. Hoe vlieg ik dit aan?

U kunt dan altijd terugvallen op de vaststellingsovereenkomst om het ontslag op een nette manier af te wikkelen. Werkgevers gaan vaak akkoord met een ontslagvoorstel waarmee u een WW-uitkering kunt aanvragen. Met onze hulp kunt u ook nog een transitievergoeding en een aantal maandsalarissen verwachten.

Heeft u ook vragen over ontslag, vaststellingsovereenkomsten of transitievergoedingen? Bel naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen werken over heel Nederland en zijn vandaag nog bereikbaar voor overleg.