Ontslag bij Burger King

Ontslag bij Burger King: ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomsten en arbeidsconflicten bij Burger King.

Ontslagprofiel Burger King

Burger King is een voedselketen uit Amerika met meerdere vestigingen in Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Etten-Leur. Deze voedselketen is goed vertegenwoordigd over de hele wereld. Dat betekent dat ook in Nederland veel vestigingen zijn met werknemers die mogelijk vragen hebben over ontslag, vaststellingsovereenkomsten en overige arbeidsrechtelijke zaken. Deze bijdrage is bedoeld voor werknemers met vragen over soortgelijke onderwerpen.

Bent u werknemer van Burger King of van een ander bedrijf en heeft u onmiddellijk hulp nodig bij ontslag? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen kunnen u vandaag nog terugbellen.

Ontslag op staande voet bij Burger King

Ontslag op staande voet bij Burger King: ontslagbrieven, ontslaggesprek op kantoor en vaststellingsovereenkomsten.

Het is het ergste wat een werknemer kan overkomen. Daarom is het advies om meteen te bellen naar de arbeidsjuristen van Novum juristen. Wij zijn vandaag nog bereikbaar en kunnen u hierover adviseren en door een ontslagtraject loodsen.

Burger King heeft mij op non-actief gesteld. Ben ik nu ontslagen? Wat doe ik nu?

Non-actiefstelling betekent dat u niet bent ontslagen, maar dat de kans op ontslag wel groot is geworden. Het doel van het op non-actief stellen van een werknemer is om hem tijdelijk te verwijderen van de werkvloer om onderzoek te doen naar het gedrag van de werknemer. De aanleiding voor het onderzoek is een verdenking van het bestaan van ontslagwaardige redenen of om juridisch advies in te winnen.

Bij een non-actiefstelling doet u er goed aan om te bellen naar onze arbeidsjuristen. Zij kunnen een komend ontslag in de kiem smoren.

Ik ben gevraagd om op gesprek te komen met de HR-afdeling na een non-actiefstelling. Wat kan ik verwachten en is het verstandig om een jurist mee te nemen?

Waarschijnlijk worden de onderzoeksresultaten en de beslissing die daaropvolgend is genomen met u gedeeld. Na op non-actief te zijn gesteld (soms noemt de werkgever het ‘schorsing’ i.p.v. non-actiefstelling). Na een dergelijk onderzoek volgt meestal de beslissing om u ontslag op staande voet te verlenen.

Een ander doel van dit gesprek is dat de werkgever niet veel bewijs heeft kunnen vinden voor het geven van ontslag en daarom een bekentenis bij u wil afdwingen. Typisch gaat dit via een interview waarin u vragen worden gesteld over uw handelingen op de werkvloer. In dat geval is een arbeidsjurist zeker noodzakelijk. Daarnaast kan een arbeidsjurist ook een vaststellingsovereenkomst afdwingen om het ontslag op staande voet te laten vervangen met ontslag met wederzijds goedvinden.

Ik ben op staande voet ontslagen. Ik heb een ontslagbrief gekregen waarin gebeurtenissen zijn beschreven die niet kloppen. Moet ik bezwaar maken?

Bij het aanvechten van ontslag is hulp van een arbeidsjurist nodig. Bezwaar maken tegen ontslag is prima, maar effectief bezwaar maken is het beste. Onze arbeidsjuristen zorgen ervoor dat u goed komt u een ontslagsituatie.

Behoud van inkomen wordt opgevangen door een vaststellingsovereenkomst waarmee een WW-uitkering wordt veiliggesteld. Daarnaast is het mogelijk om de transitievergoeding te vragen en de kosten van de jurist te laten vergoeden door de werkgever. Bezwaar tegen ontslag is daarom een korte termijn handeling. Op de lange termijn heeft u een specialist nodig die het voorgaande voor u mogelijk maakt.

Moet ik snel handelen nadat ik ben ontslagen?

Jazeker. U heeft twee maanden om u te verzetten tegen het ontslag. Dat lijkt misschien lang, maar in deze twee maanden is er veel onderhandelingskracht voor u die snel afneemt. Onze arbeidsjuristen kunnen binnen enkele dagen dan wel een week tot een akkoord komen om het ontslag te verwerken in een vaststellingsovereenkomst. U kunt dan een WW-uitkering aanvragen, een aantal maanden aan loon meekrijgen en een transitievergoeding. Het is wel nodig om snel in actie te komen om n goed rendement halen uit het ontslag.

Vaststellingsovereenkomst bij Burger King

Vaststellingsovereenkomst bij Burger King: ontslag op staande voet en arbeidsgeschillen in coronacrisis.

Heb ik recht op een vaststellingsovereenkomst tijdens ontslag op staande voet?

Er bestaat helaas geen recht op een vaststellingsovereenkomst, maar het is wel mogelijk om een vaststellingsovereenkomst te sluiten na een ontslag op staande voet. Voor de bescherming van de rechten van de werknemer heeft dat ook de voorkeur omdat u zo uitzicht behoudt op een WW-uitkering. Een arbeidsjurist kan voor een vaststellingsovereenkomst halen uit een ontslagsituatie. Bel daarom naar de arbeidsjuristen van Novum juristen die hierin gespecialiseerd zijn.

Welke rechten heb ik wanneer ik een vaststellingsovereenkomst krijg?

Het is allereerst belangrijk om een vaststellingsovereenkomst te laten nakijken door onze arbeidsjuristen. Het nakijken van de overeenkomst duur niet lang en u komt te weten wat de mogelijkheden zijn. Zo komt u achter het volgende.

  • Heb ik recht op een WW-uitkering?
  • Kan er een ontslagvoorstel worden gedaan voor beter ontslagvoorwaarden zoals een verhoogde transitievergoeding?
  • Heb ik recht op een outplacementtraject?
  • Kan ik vrijuit solliciteren bij concurrenten van mijn huidige werkgever?
  • Hoeveel kost het nakijken van de vaststellingsovereenkomst?

In de regel is het nakijken en onderhandelen voor een betere ontslagregeling kosteloos. Dat is omdat de werkgever vaak de kosten hiervoor compenseert. Als dat niet het geval is, dan kunnen wij dat voor u bedingen bij de werkgever. Vraag onze arbeidsjuristen naar de mogelijkheden.

Heb ik een rechtsbijstandverzekering nodig voor het nakijken van een vaststellingsovereenkomst?

Nee, het inschakelen van de verzekering is niet noodzakelijk. Sterker nog, het is verstandig om onze arbeidsjuristen in te schakelen omdat de kosten vaak worden gecompenseerd door de werkgever. De betaalde premies aan uw verzekeraar kunt u daarmee reserveren voor bijvoorbeeld een grote rechtszaak.

Is corona een reden voor een vaststellingsovereenkomst?

Nee, de coronacrisis is op zichzelf geen reden om een werknemer een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Echter, het is mogelijk dat er sprake is van een daling van omzet waardoor uw baan op de tocht komt te staan. Dat geeft aanleiding voor het ontstaan van bedrijfseconomische redenen voor ontslag. Hiervoor kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Contact

Bel naar 020 261 60 10 voor advies bij ontslag op staande voet, werkweigering, vaststellingsovereenkomst en arbeidsconflicten. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar.