Ontslag bij Albert Heijn

Ontslag bij Albert Heijn: ontslag op staande voet, arbeidsconflicten en reorganisaties bij Albert Heijn. Alles wat u als werknemer van Albert Heijn moet weten.

Ontslag bij Albert Heijn vestigingen

In Amsterdam kent Albert Heijn al bijna 100 vestigingen waar mensen mogelijk ontslagen kunnen worden. Daarnaast zijn er veel vestigingen buiten de hoofdstad waar werknemers arbeidsrechtelijke vragen kunnen hebben. Deze bijdrage en de hiernavolgende informatie is bedoeld voor alle werknemers van Albert Heijn.

Corona en ontslag Albert Heijn

De coronacrisis raast over heel de wereld. Het lijkt erop dat corona weinig nadelige effecten heeft op Albert Heijn. Andere organisaties dragen daarin een grotere last en hebben werknemers moeten ontslaan. De tijd zal leren of corona nog zal leiden tot bijvoorbeeld reorganisaties en andere gedwongen ontslagen bij Albert Heijn.

Ontslag op staande voet en arbeidsconflict bij Albert Heijn

Albert Heijn zit in de retailsector. Dat betekent kleine producten in kleine ruimten met werknemers die hiertussen werken. Deze setting betekent dat er een risico bestaat op diefstal, arbeidsconflicten en daarmee ontslag op staande voet. De werknemers die contact met ons opzoeken zijn dan ook vaak managers, vulploegmedewerkers en kassamedewerkers. Het gebeurt ook dat er arbeidsconflicten ontstaan op kantoren. Dat gaat vaak gepaard met spanningen en ziekmeldingen en een burn-out. Hierdoor verloopt bijvoorbeeld een re-integratie niet zoals het hoort waardoor een werknemer niet goed kan herstellen.

Ik ben op staande voet ontslagen bij Albert Heijn. Hoe zit dat?

Op staande voet ontslag is het ergste wat een werknemer kan overkomen. Het betekent onmiddellijk verlies van werk, loon en andere aanspraken die werkgerelateerd zijn. U krijgt veelal een karige eindafrekening, geen transitievergoeding of ontslagvergoeding en kunt geen WW-uitkering aanvragen. Kortom, bij ontslag op staande voet moet u zo snel mogelijk in contact komen met een arbeidsjurist. Ontslag op staande voet is zwaar, maar niet kansloos. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar. Bel daarom naar 020 261 60 10.

Ik heb te maken met een arbeidsconflict. Word ik nu op staande voet ontslagen bij Albert Heijn?

In principe niet. Een arbeidsconflict is geen reden voor ontslag op staande voet. U kunt op staande voet worden ontslagen als u Albert Heijn een dringende reden heeft gegeven voor ontslag. Dringende redenen zijn redenen die zo ernstig zijn dat uw aanwezigheid op de werkvloer niet meer getolereerd kan worden. Redenen die dringend zijn bijvoorbeeld: diefstal, bedreiging, gebruik van fysiek geweld etc. Een arbeidsconflict duidt in de eerste plaats op onvrede op de werkvloer, maar kan onder omstandigheden uitmonden in ontslag op staande voet als een werknemer zich dusdanig misdraagt.

Als ik op staande voet ontslag krijg, hoor ik dan een ontslagbrief te krijgen?

Ja, Albert Heijn geeft meestal een ontslagbrief mee waarin het ontslag op staande voet wordt bevestigd aan de werknemer. Het geven van een ontslagbrief is geen harde voorwaarde voor een geldig ontslag. Wel treft u daarin aan welke reden verbonden is aan het ontslag. Een ontslagbrief werkt prettig omdat het ontslag beter kan worden aangevochten door de arbeidsjurist.

Ik heb ontslag op staande voet gekregen en / of te maken met een arbeidsconflict bij Albert Heijn. Hoe kan ik dit laten oplossen?

Beide problemen kunnen worden opgelost als u een arbeidsjurist in de arm neemt. Zowel ontslag op staande voet als een arbeidsconflict kan worden opgelost met een vaststellingsovereenkomst. Dat betekent dat beide partijen in goed overleg afscheid van elkaar nemen. Het voordeel is dat de arbeidsjurist uw WW-recht kan veiligstellen waarbij hij goede ontslagvoorwaarden uitonderhandeld met Albert Heijn. Dat betekent dat u uit dienst gaat met de hoogst mogelijke transitievergoeding en ontslagvergoeding. Vaak worden de juridische kosten ook vergoed. Zelf ontslag nemen is eigenlijk altijd een slechte keus omdat u dan WW en de transitievergoeding misloopt.

Ik heb na een aantal waarschuwingen op staande voet ontslag gekregen van Albert Heijn. Het gaat om kleine zaken zoals te laat komen. Mag Albert Heijn mij daarvoor ontslaan?

Ja, ontslag is mogelijk na een opsomming van relatief lichte vergrijpen zoals te laat komen op het werk. Als ieder vergrijp gepaard is gegaan met een schriftelijke waarschuwing, dan kan de werkgever besluiten om ontslag op staande voet te geven onder vermelding van de redenen die de waarschuwingen hebben opgeleverd. Ook dit ontslag kan via een arbeidsjurist worden omgezet naar ontslag met wederzijds goedvinden.

Reorganisatie en collectief ontslag bij Albert Heijn

Albert Heijn heeft aangegeven dat er een reorganisatie zal plaatsvinden. Wat zijn mijn rechten en plichten?

Een reorganisatie duidt op collectief ontslag. Dat betekent dat banen komen te vervallen vanwege een tekort aan werk of terugloop van omzet. Meestal worden er dan meerdere mensen ontslagen (minimaal twintig werknemers). In dit geval kunt u verwachten dat Albert Heijn u gaat informeren over een komend ontslag. Vaak krijgt u op een bepaald moment een vaststellingsovereenkomst aangeboden waarin de laatste ontslagvoorwaarden worden besproken. Daarin treft u onder meer aan welke transitievergoeding u mag verwachten en welke eindafrekening wordt aangeboden. Het is altijd verstandig om de vaststellingsovereenkomst te laten nakijken. De kosten van een arbeidsjurist worden vaak vergoed waardoor u het maximale rendement haalt uit de vaststellingsovereenkomst.

Meerdere collega’s bij Albert Heijn weten niet wat ze moeten doen. Kunnen wij ons allemaal bij u aanmelden als klant?

Ja, dat kan zeker. Als werknemers zich gezamenlijk laten bijstaan door hetzelfde kantoor kunnen gunstige ontslagvoorwaarden worden bewerkstelligd. Hierdoor is het mogelijk dat iedere werknemer profiteert van het werk van een arbeidsjurist.

In alle gevallen van ontslag of vragen over corona en de werkvloer kunt u het beste een arbeidsjurist inschakelen omdat zij daar veel ervaring in hebben. Bel naar 020 261 60 10 zodat een van onze arbeidsjuristen contact met u kan opnemen.