Novum Juristen en werkgevers

In deze blog leest u meer over Novum juristen en werkgevers.

Leestijd: 3 tot 5 minuten.

Novum juristen ondersteunt in principe alle partijen bij een veelvoud aan rechtsgebieden. Omdat wij regelmatig worden gebeld door verschillende bedrijven leggen wij in deze blog uit wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Het arbeidsrecht is belangrijk omdat het werknemer en werkgever bindt en wordt belangrijker op het moment dat zich arbeidsconflicten of arbeidsgeschillen voordoen. Vragen over beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslag op staande voet, ontslagbrieven en vaststellingsovereenkomsten / beëindigingsovereenkomsten komen dan om de hoek kijken.

Ook is het arbeidsrecht belangrijk in situaties zonder arbeidsconflict. Het gaat daarbij om het opstellen van een goed arbeidscontract, het opbouwen van een personeelsdossier, vragen over loon en vakantie, wat te doen met een zieke werknemer of het in gang zetten van een reorganisatie en ontslag met wederzijds goedvinden.

Hieronder geven wij puntsgewijs aan wat u als werkgever van ons kunt verwachten.

Voorbereiden op ontslag

Het ontslaan van personeel is een lastige aangelegenheid waarbij juridische hulp noodzakelijk is. Onze arbeidsjuristen kennen het arbeidsrecht en weten hoe zij dat in uw voordeel kunnen toepassen.

Novum juristen en werkgevers

Ontslag op staande voet gebeurt vaak op emotie en zonder rekenschap van de regels die daarvoor gelden. Een verkeerde reden of het niet opvolgen van de wet over dit onderwerp kan u duur komen te staan. Schakel daarom altijd een arbeidsjurist is voor ontslag op staande voet.

Vorming personeelsdossier

In de praktijk gaan veel ontslagprocedures verloren voor de werkgever omdat zijn personeelsdossier niet op orde was. Novum juristen maakt gebruik van jarenlange ervaring en slimme administratie zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over bewijsvorming voor het ontslaan van een medewerker.

Novum juristen en werkgevers

Reorganisaties en collectief ontslag zijn tijdrovende aangelegenheden die vanwege een veelvoud aan regels overgelaten kunnen worden aan onze juristen. Dat scheelt tijd zodat u uw bedrijfsorganisatie weer op orde kunt brengen.

Afhandeling van arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten vereisen een juridische, maar ook persoonlijke aanpak. Het probleem is dat werkgever en werknemer moeite hebben om met elkaar te communiceren. Novum juristen kent deze problematiek en kan hier op inspelen met een persoonlijk, maar ook praktische aanpak zodat het conflict niet blijft dooretteren.

CAO

Werkgevers kunnen afhankelijk van hun sector gebonden zijn of gebonden raken aan een cao. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop u uw bedrijfsvoering doet. Novum juristen is altijd bereid om met u mee te denken over een praktische invulling van een cao.

WAB

De WAB zal in 2020 het arbeidsrecht veranderen. Daarom loont het om contact met ons op te nemen zodat u bent voorbereid op deze nieuwe wet. Zo zal ontslag van medewerkers makkelijker worden en worden regels over oproepkrachten en payroll anders.

Hulp nodig met het arbeidsrecht?

Bel naar 020 261 60 10 voor alle mogelijkheden. Onze arbeidsjuristen informeren u graag verder over alle arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals vaststellingsovereenkomsten, ontslag op staande voet, ontslag met wederzijds goedvinden.