Novum ik heb vragen over ontslag deel 5

Novum ik heb vragen over ontslag deel 5

Beste Novum, ik heb vragen over ontslag (deel 5).

In deze bijdrage vertellen arbeidsjuristen van Novum juristen over hun gesprekken met cliënten en oud-cliënten. Hieronder leest u verhalen van deze cliënten en hoe de arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag op staande voet, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. Dit is deel 5 van deze rubriek, klik hier voor deel 4.

Ontslagverhaal 9: Arbeidsconflict door gedrag leidinggevende

Vanaf het begin van dit jaar heeft mijn leidinggevende mij laten merken dat hij mij niet serieus nam in mijn rol waardoor ik altijd het gevoel heb gehad dat ik op mijn tenen liep en ik me moest bewijzen voor alles wat ik deed. Tijdens vergaderingen kleineerde hij me en in e-mails reageerde hij op een onfatsoenlijke en denigrerende manier. Ook de keren dat ik hem telefonisch sprak was hij heel erg belerend en verwijtend en voelde ik me in een hoek gedrukt. Ik heb hem in alles wat ik deed betrokken zodat hij op de hoogte was over alles.

Recentelijk heb ik een gesprek gehad met mijn leidinggevende om dit aan te kaarten. Ik heb hem in detail uitgelegd hoe ik dingen ervaren heb. En eind mei hebben we dat weer gedaan, maar nu was ook de projectleider van de vestiging bij het gesprek aanwezig, en kreeg het gesprek een voor mij oncomfortabele wending omdat het nu ineens ging over mijn functioneren, en ik werd aangesproken op zaken waar ik me totaal niet in kon vinden. Dit was voor mij zeer onaangenaam. Er werden dingen beweerd zonder dat ze onderbouwd werden en waartegen ik me moeilijk kon verdedigen omdat ze ongrijpbaar waren. Er werden bijvoorbeeld gezegd dat mijn houding niet professioneel is. Juist allerlei onmeetbare zaken waartegen ik mij niet kan verdedigen. Hoe ga ik hiermee om?

Reactie van arbeidsjurist

Een frustrerende gang van zaken op uw werkvloer. Dat er sprake is van een arbeidsconflict is meer dan duidelijk. Wat steekt is de houding van de werkgever nadat u pogingen heeft gedaan om tot verbetering te komen van de arbeidsrelatie. Als dit de houding van de werkgever is, dan lijkt voortzetting van de arbeidsovereenkomst alleen tot meer frustratie en onvrede. Is het een idee dat ik namens u een vaststellingsovereenkomst met de werkgever uitonderhandel?

Oplossing van arbeidsjurist

De werknemer vond een vaststellingsovereenkomst een goed idee. Hij zag evenals de arbeidsjurist dat er onvoldoende basis was om verder te werken bij de werkgever. De arbeidsjurist kreeg daarom opdracht om een vaststellingsovereenkomst op te stellen. De werkgever ging akkoord met de vaststellingsovereenkomst omdat het een oplossing bood voor het arbeidsconflict. De werkgever stemde in met een compensatie van de juridische kosten. Ook kreeg de werknemer een ontslagvergoeding mee in de vorm van een langere periode van loondoorbetaling.

Ontslagverhaal 10: Onterecht ontslag op staande voet na fout recherchebureau

Hallo, ik ben op staande voet ontslagen wegens een verdenking van fraude. Ik zou met het geld van de baas vervalste facturen hebben betaald voor diensten en goederen die nooit zijn geleverd. Hoewel ik door mijn functie wel in de gelegenheid ben geweest om deze fraude uit te voeren, heb ik dit nooit gedaan. Mijn werkgever geloofde mij niet en heeft een recherchebureau ingeschakeld om de fraude te onderzoek. De conclusie van het onderzoek is beschreven in een rapport dat aan mij is overhandigd met daarbij een ontslagbrief. De conclusie is dat ik heb gefraudeerd. Op de bewuste dag van de fraude heb ik alleen nooit gewerkt. De werkgever luistert alleen niet naar wat ik zeg. Wat nu?

Reactie arbeidsjurist

Een vreemde gang van zaken bij de werkgever. Als de claim van de werkgever klopt, dan is het ontslag in principe terecht. Echter, uw argument dat u niet zou hebben gewerkt op moment van de fraude is wel belangrijk, omdat het u kan zuiveren van het verleende ontslag.

Oplossing arbeidsjurist

In principe kunt u twee stappen ondernemen tegen het ontslag. Het op staande voet gegeven ontslag kan getoetst worden door de kantonrechter. Daarvoor moet ik voor u een verzoekschrift indienen ter vernietiging van het ontslag waarbij ik om schadevergoedingen voor u ga vragen. Ook is het mogelijk om via bemiddeling een vaststellingsovereenkomst te sluiten met de werkgever waarin wij voorwaarden voor het ontslag kunnen stellen en de reden van het ontslag wordt ‘weggecontracteerd’ zodat het u nooit kan achtervolgen.

De werknemer ging akkoord met de vaststellingsovereenkomst vanwege de praktische voorwaarden daarvan. Daarnaast bleek bij nader onderzoek dat de werknemer zich had ziekgemeld voor werk op de dag van het ontstaan van de fraude. De werkgever heeft zich verontschuldigd en erkend dat de ingeschakelde recherche een fout heeft gemaakt. De werkgever ging akkoord met het verzoek van de arbeidsjurist om een verhoogde transitievergoeding, een vergoeding van de juridische kosten mogelijk te maken en om een goede referentie te geven aan toekomstige werkgevers. De zaak werd zo netjes afgedaan.

Contact

Bent u op staande voet ontslagen of heeft u andere vragen over ontslag? Bel naar 020 261 60 10 voor juridisch consult op dezelfde dag.