Novum ik heb vragen over ontslag deel 36

Hieronder leest u waargebeurde verhalen van werknemers die te maken kregen met vragen over arbeidsconflicten, ontslag op staande voet en vaststellingsovereenkomsten en hoe een arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. Dit is deel 36 van deze rubriek, klik hier voor deel 35.

Ontslagverhaal 70: Invordering rijbewijs door drugs leidt tot ontslag op staande voet

Geachte heer / mevrouw,

Mijn naam is (NAAM WERKNEMER), Ik werk voor een supermarkt waar ik de leiding heb over de AGF.

Op 2 januari 2021 ben ik door de politie aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Ik ben vervolgens meegenomen naar het politiebureau en daar is bij mij een bloedtest afgenomen. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat ik mijn rijbewijs moest inleveren. Ook heb ik een onderzoek naar mijn drugsgebruik moeten laten uitvoeren.

Natuurlijk weet ik, dat wat ik heb gedaan niet goed is. Ik ben er ook stuk van geweest en heb daarom besloten om te stoppen met het roken van hasj vanaf 2 januari 2021.

Op 3 januari 2021 werd ik op het werk verwacht. Een collega zag mij naar het werk komen met het OV. Dat vond hij vreemd omdat ik meestal met de auto kom. Hij maakte toen de grap of ik met alcohol achter het stuur was gevonden omdat het kort daarvoor oud- en nieuw was.

Tussendoor heb ik het onderzoek gekregen van Bureau Rijbewijskeuringen. Ik heb het verslag van dit onderzoek gekregen en er is echt niks op aan te merken, het ziet er zelfs positief uit. Tijdens het psychiatrisch onderzoek zijn alle punten positief, bijvoorbeeld de indruk die ik daar heb achtergelaten. Uit het urineonderzoek zijn de resultaten allemaal negatief, er zijn geen afwijkende stoffen gevonden en er is sprake van een normale urine uitslag.

Ik heb toen wel tegen die collega gezegd dat de politie mijn rijbewijs heeft ingenomen omdat ik drugs heb gebruikt.

Ik ging ervanuit dat die collega dit aan niemand zou doorvertellen, maar ik vond zelf dat er niet veel aan de hand was. Mijn rijbewijs zou ik snel terugkrijgen omdat het onderzoek, zoals hierboven is aangegeven, er positief uitzag.

Op 6 januari 2021 heb ik uiteindelijk ontslag op staande voet gekregen voor drugsgebruik. Mij wordt verweten dat ik drugsbezit heb op het werk. Het wordt mij nog zwaarder aangerekend omdat ik ook mensen soms na een dienst naar huis breng of op het station zet.

Ik ben op zoek naar juridische hulp en zou mijn verhaal graag uitgebreider willen uitleggen om een nog beter beeld te geven van de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Hulp bij ontslag op staande voet moet snel gebeuren

Een apart verhaal. Drugsgebruik is natuurlijk niet goed, maar dat hoeft niet meteen een dringende reden voor ontslag op staande voet te zijn. Een gegeven op staande voet ontslag moet snel worden verholpen om geen rechten te verliezen. Binnen twee maanden zou een arbeidsjurist voor u in actie moeten komen.

Gelukkig werkt Novum juristen over heel Nederland en kunnen zaken vandaag nog opgepakt worden door onze juristen.

Bij ontslag op staande voet is de dringende reden niet altijd dringend!

In dit geval lijkt drugsgebruik in privé de oorsprong te zijn van de aanleiding om uw integriteit als werknemer in twijfel te trekken. De stelling van uw werkgever is nu dat drugsgebruik in privé ook drugsgebruik op het werk betekent.

Dat is een drogredenering en daarop zou meer onderzoek moeten volgen door de werkgever. U heeft met het onderzoek dat u zelf aanhaalt een goed argument om uw positie als werknemer te verdedigen. De werkgever doet daar echter niets mee.

Wij stellen voor dat de werknemer uit dienst gaat met een vaststellingsovereenkomst. Zo krijgen beide partijen wat eigenlijk het beste is: een einde van het arbeidscontract. Alleen zorgen wij er in deze vorm voor dat de werknemer ook een transitievergoeding meekrijgt en een WW-uitkering kan aanvragen.

Bemiddeling bij ontslag helpt

Deze werknemer koos voor de meest praktische manier om een ontslagsituatie op te lossen. Hij gaf de arbeidsjurist de regie over de zaak en liet hem bellen naar de werkgever. Al snel kwamen beide partijen tot de conclusie dat een vaststellingsovereenkomst voor iedereen goed uitkwam. De werkgever en werknemer waren op elkaar uitgekeken, maar dat hoefde niet voor een rechter te komen.

Transitievergoeding bedongen ondanks ontslag op staande voet

De arbeidsjurist redde naast de WW-uitkering ook de transitievergoeding die door de werknemer was opgebouwd. De berekening daarvan was gebaseerd op waar hij werkelijk recht op had. Zo wist de werknemer dat geen van zijn rechten werden aangetast ondanks het ontslag.

De werknemer was blij met deze uitkomst en kon een aantal dagen na het op staande voet gegeven ontslag toch vooruit kijken.

Ontslagverhaal 71: Onterecht ontslag op staande voet wegens diefstal kan niet worden bewezen

Ik werk dus 13 maanden pas bij een pakket bezorg bedrijf. Hierbij heb ik een pakket gemist met het scannen omdat ik veel pakketjes had , en me bus letterlijk overvol was en ik me moest haasten met scannen. Precies vandaag gebeurde dit en had ik een steekproef en werd dat geconstateerd. Ook is er gezien dat me busje overvol zat en het kon gebeuren. Dus ik reed van de hub (bedrijfsruimte) weg om mijn route te rijden.

Werd ik na 15 minuten opgebeld door de eigenaar van het bedrijf , dat er een pakket nog voor me lag op de hub en dat geleverd moest worden ( dit was enkel ) om mij te lokken terug naar de werk ruimte.

En toen ik daar was werd me verteld dat ik een dief was en een pakket aan het stelen was , terwijl ik geen dief ben en nooit wat heb gestolen en dit ook er niet uit zag als een diefstal maar als een gemist pakketje omdat ik zoveel pakketten in mijn bus had en ik haastig alles snel aan het scannen was , dus na dat me gezegd werd dat ik gestolen had en ik een dief ben zou de eigenaar van het bedrijf ook de politie erbij betrekken? Van mij zeker mocht ? Ik ben geen dief , en ik steel nooit , en ben er niet op betrapt dat ik bezig was met een pakket stelen. Geen enkel motief was er dat ik aan het stelen was.

Advies bij ontslag op staande voet wegens diefstal

De arbeidsjurist van dienst handelde snel in deze situatie. Hij wist dat ontslag op staande voet snel opgepakt moet worden omdat een werknemer anders behoorlijk wordt benadeeld. Gelukkig nam deze werknemer ook snel contact met hem op waarbij onze jurist hem op dezelfde dag te woord kon staan.

Diefstal is een dringende reden voor ontslag

Het was duidelijk: de werknemer werd diefstal in de schoenen geschoven en dat is in principe een dringende reden voor ontslag op staande voet. Hierbij geldt wel dat de werkgever dit moet kunnen aantonen en dus met bewijs voor het ontslag moet komen. Daar ontbrak het aan in deze zaak.

Onzorgvuldig onderzoek voorafgaand aan ontslag op staande voet

In dit geval bleek dat de werkgever een aantal pakketten tegen kwam die niet waren gescand. Dat was cruciaal omdat de scan van het pakket ook betekent dat het pakket is bezorgd aan de klant. De werknemer was in een aantal gevallen vergeten om te scannen.

Echter, de werkgever concludeerde daaruit dat de pakketten door de werknemer waren gestolen. Dat kun je niet met honderd procent zekerheid zeggen omdat je ook feitelijk moet constateren dat de spullen door de werknemer zijn meegenomen.

Onterecht ontslag wordt toch vaststellingsovereenkomst

De werkgever nam dus een overhaaste conclusie. Hij had de werknemer ook kunnen bevragen over de pakketten en had de klant kunnen bellen of de pakketten door hem waren bezorgd. De werkgever kon aldus niet bewijzen dat de medewerker de pakketten zelf naar huis had meegenomen.

Bij onderzoek dat zelf door de werknemer werd gedaan bleek ook dat de pakketten wel degelijk waren door hem waren bezorgd. Deze klanten konden dat ook verifiëren namens de bezorger.

De arbeidsrelatie was vanzelfsprekend ernstig bekoeld en beide partijen wilden van elkaar af. De werkgever zag daarbij wel in dat het ontslag niet meer houdbaar was en daarom was ontslag met wederzijds goedvinden de enige optie.

Goede ontslagvoorwaarden na ontslag op staande voet

De werknemer en werkgever sloten een vaststellingsovereenkomst nadat de arbeidsjurist deze had opgesteld. Daarin werden gunstige ontslagvoorwaarden vastgelegd door de arbeidsjurist. Dat was terecht omdat de werknemer recht had op een transitievergoeding en loon. Het ontslag was daarbij ook onterecht en daarom moest de werknemer ook een arbeidsjurist inschakelen om redding te brengen in deze situatie.

De werknemer kreeg daarom een ontslagvergoeding en een verhoogde transitievergoeding. Daarnaast werden zijn juridische kosten vergoed zodat hij in alle rust naar een nieuwe baan kon zoeken.

Contact

Dit was de blog Novum ik heb vragen over ontslag (deel 36). Heeft u ook hulp nodig bij ontslag op staande voet. Neem snel contact op met ons via 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar, geen wachtrijen!