De meest gemaakte fouten bij ontslag op staande voet door werkgevers

Werknemers en werkgevers opgelet! De meest gemaakte fouten bij ontslag op staande voet door werkgever.

Werkgevers geven haast dagelijkse ontslag op staande voet. Hierover worden wij steevast gebeld door werknemers die boos of geschrokken zijn van het ontslag. Een dergelijk ontslag gaat gepaard met emotie en onenigheid over de reden daarvan. Omdat het ontslag moet steunen op een dringende reden wordt het ontslag de werknemer zwaar aangerekend. Daardoor krijgt het ontslag ook het karakter van een straf. Dat is niet vreemd omdat ontslag op staande voet het meest zware middel is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het is dan niet vreemd dat deze ontslagvorm verbonden is aan zwaarwegende voorwaarden. En dat is waar het bij werkgevers nog eens misgaat.

Emotionele beslissingen leiden vaak tot juridisch onjuiste besluiten

Ontslag op staande voet gaat vaak met emotie. Er is sprake van onenigheid en dat slaat vaak over naar uitspraken waar mensen later spijt van krijgen. Het is daarom altijd verstandig om de kalmte te bewaren en te zorgen voor een goede beslissing. Als de werkgever vindt dat iets niet door de beugel kan heeft hij vaak gelijk. Echter, dat geeft geen antwoord op de vraag of ontslag op staande voet terecht is. Kies daarom voor een gesprek met de werknemer, geef de werknemer tijdelijk vrijstelling van arbeid en win juridisch advies in. Als ontslag op staande voet mogelijk is, handelt u zo alsnog op tijd en juist.

Het bestaan van bewijs wordt ten onrechte gezien als voldoende bewijs

Hiermee wordt gerefereerd aan het bestaan van een klein dossier of stellingen die moeilijk te bewijzen zijn. Als er sprake is van diefstal door de werknemer zijn camerabeelden broodnodig. Als sprake is van fraude, dan loont het om een recherchebureau in te schakelen om bewijs te verzamelen of om vast te stellen of de ontslagen werknemer echt schuldig is.

Geen hoor en wederhoor toepassen

Het is altijd goed om een werknemer de kans te geven om zijn visie te geven op de feiten en omstandigheden. Het kan zijn dat de werknemer belastende verklaringen geeft of alles toegeeft. Zelfs wanneer de werknemer zwijgt of de verwijten ontkent kan dit positief uitpakken. Daarmee kan worden vastgesteld dat de werknemer misschien liegt.

Persoonlijke omstandigheden van de werknemer wegen zwaar

Als de werknemer een extra groot belang heeft bij werk door zijn persoonlijke situatie, dan kan deze situatie het ontslag ongedaan maken. Hierover hebben wij eerder een blog geschreven.

Werkgever heeft zelf schuld aan onhoudbaar gedrag werknemer

Als een werknemer betrokken raakt in een vechtpartij met de werkgever is de kans aanwezig dat de werkgever even fout zit als de werknemer. In dit geval is het niet verstandig om de werknemer op staande voet te ontslaan, maar om eerder een gesprek te voeren. Daarnaast ligt het eerder in de rede om op ontslag met wederzijds goedvinden aan te sturen via een vaststellingsovereenkomst.

Contact

Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie over ontslag op staande voet of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen. Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar.