Medische fout van de arts

Letselschade: de patiënt en de medische misser / medische fout van de arts. Lees in deze blog meer.

Leestijd: 5 – 10 minuten.

Letselschade

Novum juristen neemt dossiers op meerdere rechtsgebieden in behandeling, waaronder letselschade. U kunt erop rekenen dat wij bij een medische fout / medische misser het juridisch gedeelte volledig uit handen nemen. Hiermee werken wij toe naar de hoogst mogelijke schadevergoeding voor uw letselschade. In deze bijdrage informeren wij u over belangrijke punten op gebied van letselschade en medische fouten / medische missers.

Wat is een medische misser?

Een medische misser betekent dat een geneeskundige zorgverlener een fout heeft gemaakt waardoor een patiënt schade lijdt. U kunt daarbij denken aan een arts die een verkeerde diagnose heeft gesteld of verkeerde medicijnen voorschrijft. Kortom, het gaat vaak om een arts die met de beste bedoelingen heeft gehandeld, maar onbedoeld schade heeft aangericht aan uw gezondheid.

Een medische complicatie is niet altijd een medische misser

Belangrijk voor u als patiënt is dat u zich goed laat informeren voordat u een medische behandeling ondergaat. Denk bijvoorbeeld aan een operatie om uw gezondheid te verbeteren. Artsen zullen u haast altijd informeren over mogelijke complicaties. Als deze complicaties zich voordoen, dan kunt u nog niet spreken van een medische misser. Daarom is het goed om het onderscheid tussen medische misser en complicatie van een medische behandeling goed in de gaten te houden.

Wat mag ik als patiënt dan verwachten?

De arts heeft de wettelijke verplichting om zich in te spannen om u beter te maken. Daarnaast moet de arts altijd zorgvuldige beslissingen nemen die horen bij een redelijk bekwaam en redelijk handelende arts. Dat is de maatstaf die gehanteerd wordt bij artsen en andere zorgverleners. U als patiënt mag dus niet verwachten dat u altijd beter wordt, maar wel dat de arts alle redelijke stappen neemt en voorschrijft om u beter te maken. Aansprakelijkheid van de arts komt dus dichterbij wanneer de arts buiten deze maatstaf gaat handelen en u als patiënt schade lijdt.

Waar ligt het bewijs voor een medische misser?

Wanneer u van mening bent dat u het slachtoffer bent geworden van een medische misser, dan ligt bij u de taak om hiervoor bewijs te vergaren. Gelukkig helpt de wet u hiermee. Als patiënt heeft u op grond van het Burgerlijk Wetboek recht op uw eigen patiëntendossier. Uw medische gegevens en de handelingen van de behandelend arts staat in dat dossier.

Second opinion bij een medische misser

Daarnaast kunt u een second opinion aanvragen bij een andere arts / zorgverlener. Op grond van de wet heeft u als patiënt ook recht op een second opinion. Daarmee kunt aan bewijs komen om het handelen van uw eigen arts kritisch te benaderen. Hierboven is uitgelegd dat u de maatstaf van de redelijk handelend en redelijk bekwame arts mag denken. Als er dus verschil bestaat tussen de second opinion van de andere arts en handelen van uw eigen arts, dan telt dit mee als bewijs. In een eventuele procedure bij de rechter zal bijvoorbeeld in samenspraak tussen partijen of door de rechter een onafhankelijk deskundige worden aangesteld om een second opinion te geven.

Wat kan Novum juristen voor u doen?

Als u slachtoffer bent geworden van een medische misser dan is dat vanzelfsprekend naar. Onze juristen kennen het recht over letselschade goed en kunnen met hun ervaringen het maximale resultaat bieden voor uw schade. Door onze ervaring kennen wij ook de menselijke kant van letselschadezaken. Waarschijnlijk zal geen enkel bedrag compensatie zijn omdat het vaak over blijvende schade gaat, maar met Novum juristen haalt u wel het maximale resultaat en een luisterend oor.

Contact

U kunt ons bellen voor een intakegesprek. De jurist zal met u de casus doornemen en u vertellen onder welke voorwaarden wij rechtshulp aan u kunnen leveren. Vaak worden de kosten door de tegenpartij gedekt. Wel moet u er rekening mee houden dat u een deel van de kosten moet voorschieten. Bel naar 020 261 60 10 voor hulp bij letselschade.