Loonvorderingen ontslag op staande voet

Kunnen loonvorderingen reden zijn voor ontslag op staande voet?

In deze blog gaan wij uitleggen of loonvorderingen een reden kunnen zijn voor ontslag op staande voet.

Loonvorderingen en ontslag op staande voet

De werknemer was in dienst bij een grote etenswarenketen totdat hij op staande voet werd ontslagen. De reden daarvoor was dat hij gedurende het dienstverband loonvorderingsprocedures had ingesteld omdat het loon volgens hem niet volledig was betaald. Tijdens het dienstverband had de werkgever wel afspraken gemaakt over de uitbetaling van het loon. De werkgever was van mening dat deze afspraken niet werden nagekomen door de werknemer waardoor ontslag op staande voet uiteindelijk volgde.

Ontslag op staande voet

De werknemer liet in zijn ontslagbrief weten dat het ontslag was gegeven omdat de werknemer loonvorderingsprocedures bleef instellen. De jurist maakte bezwaar tegen deze vreemde ontslagreden en hield de werknemer beschikbaar voor arbeid.

Was het ontslag juist gegeven?

Nee, de rechter liet duidelijk weten dat het instellen van procedures tegen de werkgever nooit reden kunnen geven voor ontslag op staande voet. Dat is ook logisch omdat het arbeidsrecht hier geen dringende reden aan verbindt. Hierdoor kwam de werknemer ook in aanmerking voor een billijke vergoeding. Hiervoor is benodigd dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In dit geval was er ontslag gegeven op grond van een ongeldige reden. Als hiervan sprake is heeft de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld en komt de werknemer in aanmerking voor een billijke vergoeding.

Conclusie

Werkgevers moeten altijd opletten en juridisch advies inwinnen bij het geven van ontslag op staande voet. Daartegenover geldt dat een werknemer het ontslag op staande voet kan aanvechten door een arbeidsjurist in te schakelen. Bel daarom naar 020 261 60 10 voor meer informatie en advies over ontslag op staande voet.