Loonoffers: tips en advies

Loonoffers: tips en advies

De coronacrisis is helaas nog niet opgelost. In Nederland heeft dit in ieder geval gevolgen voor de werkgelegenheid omdat met name werkgevers getroffen worden door de crisis. Er wordt minder omzet gedraaid waardoor werkgevers kijken naar bezuinigende maatregelen zoals ontslag. In deze bijdrage staan we stil bij het begrip loonoffer. Dat is een verlaging van het loon zodat de werkgever kan besparen op salariskosten.

Mijn werkgever past het loonoffer toe zonder mijn overleg. Mag dat?

Juridisch bezien mag dit niet. Als de werkgever op eigen initiatief het loon verlaagt, dan is sprake van een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet een dermate groot belang hebben bij de loonsverlaging dat het belang van de werknemer daarvoor moet wijken. Hieronder verduidelijken wij deze kwestie met een recent vonnis van een kantonrechter van rechtbank Amsterdam.

Turkse broodjeszaak

Een broodjeszaak uit Amsterdam (de werkgever) is door de kantonrechter op de vingers getikt nadat het salaris van een werknemer eenzijdig met 50% werd verlaagd. Vanwege de coronacrisis had de zaak steun aangevraagd via de NOW-regeling. Daarmee kreeg de werkgever 60% van de totale loonkosten. Daarmee heeft de werkgever iedere werknemer 50% van het loon uitbetaald. Omdat de werkgever ieder werknemer evenveel wilde uitbetalen kwam hij uit op een uitbetaling van loon van 50%. Concreet betekent dit een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst; namelijk op eigen initiatief bepalen dat iedere werknemer maar 50% van zijn loon krijgt uitbetaald.

De rechter merkte deze wijziging aan als ontoelaatbaar. Deze eenzijdige wijziging betekent een buitenproportionele inkomensverlaging met zich mee die de werknemer niet hoeft te dulden.

Link naar jurisprudentie: Uitspraak Rechtbank Amsterdam, 28 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2734

Is een loonoffer dan wel mogelijk?

Ja, alleen is de eenzijdige wijziging niet de weg om een loonoffer te bereiken. Daarvoor is het nodig om iedere werknemer en diens arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. In deze crisis is communicatie belangrijk en kan een aanbod met uitleg uitkomst bieden voor de werkgever en de werknemer. Hiermee wordt ook geen onnodige schade gedaan aan de arbeidsverhouding.

Verzoek tot loonoffer

Novum juristen is gespecialiseerd in het doorvoeren van loonverlagingen door te bemiddelen tussen werknemers en werkgevers. Hiervoor stellen wij stukken op om een loonoffer mogelijk te maken. Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie en een intakegesprek dat vandaag nog kan plaatsvinden. Onze arbeidsjuristen kunnen zowel werknemers als werkgevers bijstaan.