Ik voel dat ontslag eraan zit te komen. Wat nu? 

Ik voel dat ontslag eraan zit te komen. Wat nu?  Lees in deze blog meer.

Leestijd: 10 – 15 minuten.

Een onheilspellend gevoel dat iedere werknemer wel eens heeft gevoeld. Het loopt niet op het werk, de resultaten blijven uit, targets die niet worden gehaald, weer een deadline die binnenkort verloopt met gesprekken met de werkgever over uw functioneren als gevolg. Het gaat je als werknemer niet in de koude kleren zitten. Waarom is dat zo? Simpel, je wordt onzeker over jezelf en het vertrouwen van je werkgever. Daardoor ga je ook met lood in de schoenen naar je werk en het is moeilijk om je uit die vicieuze cirkel te krijgen.

Eerste fase (word ik misschien ontslagen?)

Wanneer de onzekerheid voelbaar wordt doet zich de eerste fase voor. Hierin merkt u dat u niet gelukkig bent op het werk, minder slagvaardig wordt bij het oppakken van bepaalde taken en minder geneigd bent om contact met andere collega’s te zoeken. Je zit vast tussen het oplossen van je problemen en de vrees voor nog meer fouten. Deze patstelling werkt vaak verlammend en zorgt ervoor dat er niets gebeurt. In deze fase is het zaak om voor jezelf in kaart te brengen welke problemen bestaan en hoe deze kunnen worden opgelost.

Tweede fase (voorzichtig denken aan beëindiging arbeidsovereenkomst)

De tweede fase doet zijn intrede wanneer het gevoel van onzekerheid zich verplaatst naar anderen. Collega’s waaronder of uitsluitend leidinggevenden merken dat u minder functioneert als voorheen. Echter, zij zien vooral de zakelijke kant en lichten dit ook als zodanig toe. U functioneert niet en dat is het probleem terwijl het probleem eigenlijk achter het functioneren ligt. U denkt soms aan ontslag nemen, maar vreest ook dat u een ontslagbrief kan krijgen.

Derde fase (arbeidsconflict of arbeidsgeschil)

Dit is vaak het moment dat werkgever met u in gesprek gaat om u te helpen. Werkgevers besteden weinig aandacht aan persoonlijke problemen en zijn daarom minder geneigd te luisteren naar uw persoonlijke problemen waarmee u te kampen heeft. In uw optiek is uw functioneren verbonden aan uw persoonlijke problemen. Dit is het kantelmoment waarin de arbeidsverhouding meer het karakter krijgt van een arbeidsconflict.

Oplossing

Mediation kan een oplossing zijn. Mediation is een vorm van conflictbeslechting waarbij de mediator een compromisoplossing tracht te vinden tussen beide partijen. Hiervoor kunt u ons inschakelen. Mediation kent in hoge mate kans van slagen, maar is afhankelijk van de bereidwilligheid van beide partijen. Als een van de partijen geen vertrouwen heeft in een goede afloop dan zou een afwikkeling van de arbeidsovereenkomst eerder in de rede liggen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

De meest gangbare en zakelijke wijze van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Hierbij sluiten beide partijen een vaststellingsovereenkomst. Vooral de werknemer moet zich hierin juridisch laten bijstaan om de controleren dat er goede afspraken zijn gemaakt over de transitievergoeding / ontslagvergoeding, recht op WW en een goede eindafrekening.

Contact

Heeft u vragen over ontslag met wederzijds goedvinden, arbeidsconflicten of vaststellingsovereenkomsten? Bel dan naar 020 261 60 10 voor een gesprek met onze arbeidsjuristen.