Hulp bij ontslag bij Karwei

Hulp bij ontslag bij Karwei: Hulp bij arbeidsconflicten, transitievergoeding na ontslag en ontbinding vaststellingsovereenkomst.

Ontslagprofiel Karwei

Karwei is een Nederlands bedrijf dat artikelen verkoopt die bij een klassieke bouwmarkt horen. Karwei is net als Gamma eigendom van Intergamma. Het hoofdkantoor van Karwei is daarom eveneens gevestigd in Leusden. In Nederland zijn er vele vestigingen van deze bouwmarkt te vinden. Vanwege het grote aantal vestigingen zijn er nog meer werknemers van deze bouwmarkt die vragen kunnen hebben over arbeidsrechtelijke zaken als ontslag, transitievergoedingen, ontslagvergoedingen en vaststellingsovereenkomsten.

Onze arbeidsjuristen hebben werknemers van vele werkgevers geholpen met een ontslagdossier. Een van deze werkgevers is Karwei. De ervaring van deze juristen, maar ook de rechtshulpvragen van medewerkers en ex-werknemers van Karwei zijn gebundeld in deze informatiepagina. Huidige werknemers van deze bouwmarkt kunnen daarom bij ons terecht voor vragen over hun rechten als werknemer. Bel naar 0202616010 voor meer informatie. Ook als u andere vragen heeft of een andere werkgever heeft, kunt u bellen naar onze arbeidsjuristen. U wordt vandaag nog teruggebeld.

Transitievergoedingen: vaststellingsovereenkomst, finale kwijting en ontslag tijdens corona

De transitievergoeding is wat in de volksmond bekend staat als de ontslagvergoeding. Het is een geldsom dat door de werknemer vanaf de eerste werkdag wordt opgebouwd en wordt uitbetaald wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op verzoek van de werkgever. Het recht op de transitievergoeding staat in de wet, maar wordt vaak in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd zodat geen twijfel bestaat over de hoogte daarvan.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Hoe ga ik nu verder?

Het is sterk aangeraden om een ervaren arbeidsjurist in te schakelen die de overeenkomst nakijkt en onderzoekt of betere of meer ontslagvoorwaarden voor u mogelijk zijn. In de overeenkomst (vaak krijgen werknemers eerst een conceptversie) staat ook dat de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om juridisch advies in te winnen. Dat kunt u bij ons doen. Ons kantoor is altijd bereikbaar via telefoon en e-mail of WhatsApp.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen van Karwei. Daarin staat een transitievergoeding vermeld. Hoe weet ik of dit het juiste bedrag is en hoe werkt Novum juristen met deze ontslagvoorstellen?

Onze arbeidsjuristen helpen werknemers om hun rechten te verdedigen tijdens ontslagsituaties. In uw geval heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen waarmee ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk is. Omdat het tekenen van de overeenkomst baanverlies betekent is het eerste doel om verlies van inkomen te compenseren. Dat gebeurt door de vaststellingsovereenkomst na te kijken op WW-recht. Zo kunt u na het ingaan van werkloosheid een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

Daarnaast wordt er door ons onderhandeld voor betere ontslagvoorwaarden. Het is eventueel mogelijk om een aantal aan maanden af te spreken met loondoorbetaling terwijl u kunt solliciteren naar een nieuwe baan. Een ander punt in de onderhandelingen is de hoogte van de transitievergoeding.

De hoogte van de transitievergoeding kan berekend worden met een formule. Per geval verschilt de uitkomst van de formule. Novum juristen berekent voor u het bedrag aan vergoeding waar u recht op heeft. Verder is het zo dat wij vaak een hoger bedrag voor u weten te bedingen aan transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is aldus variabel en zal met onze hulp altijd hoger uitvallen dan waar u eigenlijk recht op heeft.

Ik heb mijn vaststellingsovereenkomst getekend, maar wil daarop terugkomen. Ik heb graag dat een jurist naar mijn vaststellingsovereenkomst kijkt voor een betere transitievergoeding. Is dit mogelijk?

Onder omstandigheden is dit mogelijk. Iedere vaststellingsovereenkomst bevat een wettelijke bedenktermijn van twee weken (drie weken wanneer er geen bedenktermijn wordt vermeld in de overeenkomst). Binnen deze tijdsperiode mag de overeenkomst ontbonden worden zonder opgaaf van redenen. Na ontbinding kan Novum juristen een nieuwe vaststellingsovereenkomst bedingen met betere ontslagvoorwaarden (zoals de transitievergoeding). Hiervoor is dus wel relevant dat wij de overeenkomst binnen twee weken kunnen ontbinden.

Arbeidsconflict bij Karwei: vertrekregelingen, mediation en WW-uitkering

Een arbeidsconflict is een periode van onzekerheid omdat de werknemer vaak aan zijn lot wordt overgelaten. Zowel werknemer als werkgever zijn ontevreden over elkaar, maar de werknemer is vaak niet bij machte om iets aan het conflict te doen terwijl de werkgever het juist vertikt om het geschil op te lossen. Daarom trekt de werknemer vaak aan het kortste eind. Echter, de arbeidsjuristen van Novum juristen zijn gespecialiseerd in het oplossen van arbeidsconflicten.

Ik heb een arbeidsconflict bij Karwei. Mijn werkgever heeft het over een vertrekregeling. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?

Uw werkgever refereert waarschijnlijk naar de hierboven genoemde vaststellingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst waarin het einde van uw dienstverband is geregeld. Daarin wordt aangegeven wat de opzegtermijn is van uw arbeidsovereenkomst, de hoogte van uw transitievergoeding en overige zaken die verband houden met het ontslag.

Ik volg nu een mediationtraject met mijn werkgever. Als we er niet uitkomen, is er dan reden voor ontslag op staande voet?

Nee, ontslag op staande voet kan alleen bij dringende redenen waarin u zich heftig heeft misdragen. Een onvruchtbaar mediationtraject leidt wellicht wel tot een reden voor de ontbinding van uw arbeidsovereenkomst. Echter, deze ontslagprocedure heeft aanzienlijk minder gevolgen voor u en kent veel kansen omdat de rechter vaak meegaat met de werknemer.

Krijg ik wel een WW-uitkering na een arbeidsconflict dat met een vaststellingsovereenkomst wordt opgelost?

Ja, op de voorwaarde dat de vaststellingsovereenkomst ook WW-proof is. Hiervoor moet u het ontslagdocument laten nakijken.

Ontslag op staande voet bij Karwei: ontslagbrief, opzegtermijn en nieuwe sollicitaties

Bij op staande voet ontslag geldt een tijdloos advies: neem meteen contact op met een arbeidsjurist. Novum juristen is vandaag nog bereikbaar voor advies.

Ik ben op staande voet ontslagen door Karwei. Ik heb geen ontslagbrief gekregen. Moet ik nu weer naar het werk gaan?

Nee, werkgevers geven doorgaans wel een ontslagbrief aan een werknemer mee om het ontslag schriftelijk te bevestigen. Echter, het geven van een brief van ontslag is geen juridische verplichting voor ontslag op staande voet. De mondelinge mededeling is dus voldoende om u te ontslaan. Uw werkgever verwacht dus niet dat u terugkeert op de werkvloer.

Moet de werkgever geen opzegtermijn hanteren voor ontslag op staande voet? Ik zit nu thuis en weet niet wat ik moet doen.

Nee, ontslag op staande voet geldt onmiddellijk. In deze situatie verliest u meteen uw baan en wordt u niet meer opgeroepen voor werk. Er geldt zeker geen opzegtermijn. De opzegtermijn wordt alleen gehanteerd wanneer u zelf ontslag neemt of wanneer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Het is aangeraden om meteen contact te zoeken met onze arbeidsjuristen. Zij kunnen het ontslag waarschijnlijk omzetten naar een neutrale ontslagvorm via een vaststellingsovereenkomst om uw rechten als werknemer te beschermen.

Hoe zorg ik ervoor dat een ontslag op staande voet niet terechtkomt bij potentieel nieuwe werkgevers?

Onze arbeidsjuristen kunnen binnen enkele dagen dan wel een week het op staande voet gegeven ontslag veranderen naar ontslag met wederzijds goedvinden. In deze ontslagvorm spreken werknemer en werkgever af dat beide partijen uit elkaar gaan, maar zonder dat de reden van het verleende op staande voet ontslag bekend wordt gemaakt. Nieuwe werkgevers kunnen zo niet achter de reden van het ontslag komen.

Werkt u bij Karwei en heeft u vragen over ontslag op staande voet, arbeidsconflicten of vaststellingsovereenkomsten? Ook werknemers van andere bedrijven zijn bij ons welkom. Bel naar 020 261 60 10 om vandaag nog met onze arbeidsjuristen te kunnen spreken.