Hoe werkt cumulatieontslag?

Hoe werkt cumulatieontslag? Lees het in de blog.

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. In deze blog staan leggen wij uit wat u van cumulatieontslag kunt verwachten.

Ontslaggronden arbeidsrecht

Het arbeidsrecht kent de volgende ontslaggronden.

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige ziekte;
  • Regelmatig verzuim;
  • Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Werkweigering door ernstig gewetensbezwaar;
  • Een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere redenen.

Ontslag wordt makkelijker

Ontslaggronden combineren

Het idee is dat het ontslagrecht wordt versoepeld voor de werkgever. Normaal moest de werkgever een van bovenstaande ontslaggronden uitkiezen, maar nu kunnen ontslaggronden met elkaar worden gecombineerd. Bijvoorbeeld: ontslag van de werknemer kan mogelijk zijn op de gronden dat er een verstoorde arbeidsrelatie is en dat de werknemer regelmatig verzuimt.

Ontslaggronden mogen onvoldragen zijn

Naast deze combinatiemogelijkheid mogen de ontslaggronden ook onvoldragen worden aangevoerd. Dat betekent dat een ontslaggrond niet volledig onderbouwd hoeft te worden. Simpel gezegd, een werkgever kan bij het ontslag stellen dat de arbeidsverhouding ten dele verstoord is en dat de werknemer ten dele disfunctioneert.

Contact

Heeft u vragen over de WAB of ontslag? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen hebben ruime ervaring met arbeidsrechtelijke vraagstukken.