Hoe kan Novum Juristen u helpen?

Op welke vlakken kunt u hulp verwachten van Novum Juristen?

Hoe kan Novum Juristen u helpen? Lees in deze blog meer.

Enkelvoudig ontslag

Het komt erop neer dat een werknemer geconfronteerd wordt met ontslag. Dat kan een ontslagprocedure zijn bij de rechter, ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

Deze ontslagzaken zijn belangrijk omdat het veel financiele en emotionele gevolgen kan hebben. Novum Juristen heeft jarenlange ervaring op deze gebieden en staat u bij met raad en daad. U bent welkom bij ons op kantoor, maar wij kunnen ook snel schakelen via telefoon en e-mail. U heeft een arbeidsjurist nodig die problemen het hoofd kan bieden, maar ook zijn oren gebruikt om te luisteren naar uw verhaal. De arbeidsjuristen van Novum Juristen hebben deze kwaliteiten.

Juridische hulp voor de zieke werknemer (re-integratie)

Werknemers die tegen ontslag kijken zijn vaak kwetsbaar omdat ze het arbeidsrecht niet kennen. Zieke werknemers zijn het meest kwetsbaar omdat ze niet in staat zijn om kritische vragen te stellen over het handelen van de werkgever. Novum Juristen helpt de zieke werknemer door het hele traject met betrekking tot ontslag en ziekte met hun door te nemen.

Juridische hulp bij reorganisaties en collectief ontslag

Hier gaat het om een grote groep werknemers die ontslag kunnen verwachten omdat de werkgever financieel in zwaar weer zit. Hierdoor komen meerdere arbeidsplaatsen of soms hele afdelingen te vervallen. De werkgever zal dan op termijn aansturen op ontslag met wederzijds goedvinden. Het is verstandig om zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen.

Contact

Hoe kan Novum Juristen u helpen? Heeft u vragen over ontslag of andere zaken over het arbeidsrecht. Bel dan naar 020 261 60 10. Onze ervaren arbeidsjuristen helpen u graag verder.