Het verbetertraject 

Het verbetertraject komt om de hoek kijken wanneer een werknemer te maken heeft met de uitoefening van zijn werk. Dat betekent dat er een situatie is ontstaan dat een werknemer veel problemen heeft om zijn werk goed te doen wegens het ontbreken van kennis, ervaring of andere benodigde vaardigheden.

Ontslag wegens disfunctioneren

Hieraan verbonden is ontslag wegens disfunctioneren. Een werkgever mag aan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst tussen hem en de werknemer te laten ontbinden op de grond dat de werknemer disfunctioneert. Voordat de werkgever dit verzoek mag neerleggen bij de kantonrechter moet hij eerst kunnen aantonen dat hij de werknemer voldoende heeft geholpen om zijn werk goed te kunnen doen. Een verbetertraject en ontslag wegens disfunctioneren gaan daarmee vaak hand in hand. Als een werkgever een goed verbetertraject heeft aangeboden zonder dat de werknemer zijn functioneren heeft verbeterd komt ontslag wegens disfunctioneren dichterbij.

Hoe ziet het verbetertraject eruit?

De wet maakt niet duidelijk wat een goed verbetertraject is. Dat leidt tot problemen voor zowel werknemers als werkgevers. Er bestaan zoveel functies en ontelbaar veel redenen waarom het functioneren van een werknemer verbeterd moet worden. Omdat iedere situatie waarin een verbetertraject wordt aangeboden niet hetzelfde is kan een verbetertraject niet eenduidig worden geduid.

Gelukkig heeft de Hoge Raad in een recent arrest duidelijkheid verschaft over een goede invulling van een verbetertraject. De antwoorden op de volgende vragen zijn van belang bij het opstellen van een verbetertraject:

 • Wat is de aard van de functie waarin de werknemer zijn functioneren drastisch moet verbeteren?
 • De inhoud van de functie?
 • Wat is het niveau van de functie (welk opleidingsniveau / certificaat /ervaringsniveau wordt gevraagd voor de functie)?
 • Welk opleidingsniveau heeft de werknemer?
 • Hoeveel ervaring heeft de werknemer?
 • Wat is de aard van het disfunctioneren?
 • In welke mate is er sprake van disfunctioneren?
 • Hoe lang duurt het disfunctioneren vanaf het moment dat de werknemer in kennis is gesteld over het disfunctioneren?
 • Hoe lang werkt de werknemer al voor de werkgever?
 • Welke maatregelen zijn er in het verleden genomen om het functioneren van de werknemer te verbeteren?
 • Staat de werknemer open voor kritiek op zijn functioneren?
 • In welke mate is de werknemer bezig om zijn eigen functioneren te verbeteren?
 • Wat is de aard van het bedrijf van de werkgever?
 • Wat is de omvang van het bedrijf van de werkgever?

Samengevat

Aan de hand van deze uitgangspunten kan de werkgever een deugdelijk verbetertraject opstellen. Daarnaast is het mogelijk voor de werknemer om het verbetertraject te controleren op de punten die ertoe doen. Bij Novum juristen leveren wij verbetertrajecten aan werkgevers en weten daarom hoe wij het beste werkgever en werknemer kunnen helpen. Door onze ervaring kunnen wij ook werknemers bijstaan in dergelijke gevallen.

Schroom daarom niet en bel naar 020 261 60 10 voor hulp bij ontslag wegens disfunctioneren en / of verbetertrajecten.