Gedragsreglementen en belangenafwegingen

In deze blog gaan we de gedragsreglementen en belangenafwegingen bespreken.

Een kantonrechter in Amsterdam heeft een uitspraak gedaan over een ontslag op staande voet waarbij een werkneemster door een mannelijke collega seksueel werd geïntimideerd tijdens een kerstborrel. De werknemer bestookte haar met nare opmerkingen waarbij hij tweemaal zijn handen op haar achterwerk heeft geplaatst. Het gedrag van de werknemer zou menig werkgever naar het besluit drijven om over te gaan tot ontslag op staande voet. In dit geval was dat ook zo: de werkgever koos ervoor om de werknemer op staande voet te ontslaan. De kantonrechter heeft toch besloten dat het ontslag op staande voet ongeldig is geweest en heeft het ontslag op staande voet vernietigd. Lees hier het artikel.

De aanleiding

De hoofdrolspelers uit deze zaak waren destijds aanwezig bij een kerstborrel van ProRail. ProRail was op dat moment de werkgever van beide werknemers. In eerste instantie hadden beide werknemers een gesprek over het werk van de werkneemster. De werkneemster had namelijk onlangs een nieuwe functie gekregen binnen het bedrijf. Hij maakte laatdunkende opmerkingen over de werkneemster. Zij zou moeten oppassen voor de druk van haar nieuwe verantwoordelijkheid en dat ze niets voorstelde binnen het bedrijf. Daarnaast beet haar toe dat zij ooit een oogstrelende verschijning had, maar dat deze tot zijn teleurstelling was weggekwijnd. De mannelijke collega staarde ook opzichtig naar het achterwerk van de werkneemster en plaatste vervolgens zijn handen op het achterwerk van de werkneemster. De werkneemster liet duidelijk blijken aanstoot te nemen van zijn uitspraken en handelingen.

Nadat ProRail kennisnam van het gedrag van de werknemer werd hij op staande voet ontslagen. De werknemer nam geen genoegen met het ontslag op staande voet en vocht het ontslag op staande voet voor de rechter aan. De werknemer vorderde dus de vernietiging van het ontslag op staande voet terwijl ProRail het ontslag op staande voet wilde handhaven.

Uitspraak van de kantonrechter

Zoals al is verklapt heeft de kantonrechter het ontslag op staande voet vernietigd. Het ontslag op staande voet was namelijk onterecht gegeven en stelde daarmee ProRail in het ongelijk. De kantonrechter nam het gedragsreglement van ProRail mee in zijn overwegingen. ProRail had daarin haar sanctioneringsbeleid uiteengezet. Het sanctioneringsbeleid regelde welke strafmaat geschikt was ten opzichte van de gedragingen die zich hebben voorgedaan. Aspecten die daarin werden meegewogen waren de mate van recidive, opzet, toerekenbaarheid en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. De uitspraken en handelingen van de werknemer waren ontoelaatbaar maar konden geen ontslag op staande voet rechtvaardigen. De werknemer was bijna 60 jaar oud, was bijna 40 jaar in dienst bij ProRail en was voor dit geval van onbesproken gedrag. De kantonrechter was dus van mening dat het ontslag op staande voet niet proportioneel was ten opzichte van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

Samenvatting van Gedragsreglementen en belangenafwegingen

Een ontslag op staande voet is een zeer ingrijpend middel om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De gevolgen voor een werknemer zijn groot en moeten daarom kunnen steunen op een brede en deugdelijke motivering. In dit geval sneed de werkgever (ProRail) zichzelf in de vingers. Door een gedragsreglement op te stellen waarin hij zijn eigen sanctioneringsbeleid uiteenzet bindt hij zich vast aan zijn eigen regels. Het gedragsreglement schreef in dit geval voor dat er bepaalde omstandigheden zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij het straffen van een werknemer.

Hiermee heeft ProRail, zonder het wellicht zelf te beseffen, aangegeven dat er een duidelijke belangenafweging moet plaatsvinden bij ontslag op staande voet op grond van het gedragsreglement. Door dit na te laten werd het ontslag op staande voet kwetsbaar. Wanneer de feiten en omstandigheden in acht worden genomen was het wellicht verstandiger om een stevig gesprek te organiseren met de werknemer en de werkneemster. De werkneemster zou haar kant van het verhaal kunnen doen en erkenning kunnen krijgen voor datgene wat haar is aangedaan. De werknemer zou op zijn beurt bestraffend kunnen worden toegesproken en een waarschuwing kunnen krijgen voor zijn gedrag.

Meer weten over gedragsreglementen en belangenafwegingen? Bel ons.

Ontslag op staande voet is maatwerk en vereist juridische expertise. Schakel altijd een jurist in bij gevallen van ontslag op staande voet. Het maakt niet uit of u werkgever bent of werknemer. Er staat namelijk veel op het spel. Bel naar 020 261 60 10. Klik hier voor meer informatie.

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2018:3327