Dreigend ontslag op staande voet 

Een dreigend ontslag op staande voet? Een ontslag op staande voet dat nog niet is gegeven, maar wel voelbaar is door de spanning tussen werknemer en werkgever. Het kan zijn dat de werkgever redenen heeft om de werknemer te ontslaan, maar dat deze redenen nog worden onderzocht. Ook is het mogelijk dat de werknemer geen vertrouwen meer voelt van zijn werkgever of dat er sprake is van een slepend conflict tussen beide partijen. De kern is dat de arbeidsverhouding steeds meer verslechterd, de kans op verbetering nihil is en dat de arbeidsverhouding op springen staat.

Gesprek tussen werkgevers en werknemers

Werkgevers kiezen in deze context vaak voor een gesprek met de werknemer. Werkgevers laten zich daarbij vergezellen door een collega van de HR-afdeling of een jurist. Daartegenover staat de werknemer er alleen voor en heeft de werknemer geen steun in het gesprek. Het zorgt voor stress en onzekerheid omdat de werknemer niet weet wat hem te wachten staat tijdens het gesprek. Daarnaast voelt de werknemer een bepaalde druk om het gesprek te voeren en is sprake van emotie waardoor de werknemer bang is om zichzelf te benadelen in het gesprek met de werkgever.

Probleem

Het eerste probleem is ongelijkheid tijdens het gesprek met de werkgever. De werkgever heeft zich al laten bijpraten over de beste gang van zaken terwijl u geen dergelijke gelegenheid heeft gekregen. Daarnaast heeft de werkgever vaak een jurist of een HR-medewerker bij zich die het gesprek.

Het tweede probleem is ongelijkheid in juridische kennis. De werkgever heeft zich al laten bijpraten en heeft iemand bij zich die het gesprek kan leiden naar een soort kruisverhoor waardoor de werknemer met de rug tegen de muur staat. De werkgever is aldus voorbereid terwijl de werknemer onvoorbereid het gesprek ingaat.

Oplossing

Bel daarom vooral naar een jurist of een advocaat die bereid is om met u mee te gaan naar dit gesprek. Novum juristen is bekend met dergelijke gesprekken en heeft juristen die overal in het land beschikbaar zijn om u bij te staan. Bel daarom naar 020 261 60 10 voor juridische hulp. Wij zijn vandaag nog beschikbaar.