Wet arbeidsmarkt en de Wet Werk en Zekerheid

In deze blog gaan we de Wet Werk en Zekerheid en de Wet Arbeidsmarkt voor u uitleggen en wat er gaat veranderen.

Ontslag onder de WWZ

Op moment van schrijven wordt het ontslagrecht nog geregeld door de WWZ. Dat is de Wet Werk en Zekerheid die in 2015 is ingegaan. Deze wet heeft een aantal zaken veranderd aan het ontslagrecht. Zo heeft de wetgever de transitievergoeding en de billijke vergoeding toegevoegd aan het ontslagrecht. Deze zaken waren vooral in het voordeel van de werknemer. Daartegenover had de WWZ tot doel om ontslag van de werknemer makkelijker te maken. De werkgever zou hiermee gestimuleerd moeten worden om ontslagverzoeken in te dienen.

Het blijkt echter dat de werknemer meer geholpen was met de WWZ. Slechts 4 van de 10 verzoekschriften voor ontslag zijn door de rechter toegewezen. Meer dan de helft van ontslagverzoeken zijn kortom afgewezen door de rechter.

Ontslag onder de WAB

In 2020 zal de Wet arbeidsmarkt (WAB) in balans in werking treden. Daarmee komt een einde aan de WWZ en zal de WAB het arbeidsrecht inkleuren. De doelstelling van de WAB is om een balans aan te brengen in flexwerken en werken in vaste dienst. Een van de veranderingen die de WAB met zich meebrengt is een nieuwe ontslaggrond.

Werkgevers kunnen overgaan tot ontslag via cumulatie van ontslaggronden. Voorheen moesten werkgevers een ontslaggrond kiezen en deze zo goed mogelijk onderbouwen. De WAB zal het mogelijk maken om op meerdere gronden ontslag te vragen aan de rechter. Hierdoor wordt het ontslagrecht versoepeld. De verwachting is dat ontslag onder de WAB dus makkelijker zal worden dan de WWZ.

Meer weten over Wet Werk en Zekerheid en de Arbeidsmarkt? Bel ons.

Bel naar 020 261 60 10. Klik hier voor meer informatie.