De WAB, de cumulatiegrond en dossieropbouw

Lees meer over De WAB, de cumulatiegrond en dossieropbouw in deze blog.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zal vanaf 2020 actief zijn en het arbeidsrecht ingrijpend veranderen. In deze blog staan wij stil bij het belang van dossieropbouw.

Ontslag wordt makkelijker

De WAB zal het ontslag vergemakkelijken met de introductie van de cumulatiegrond. Hiermee kan de werkgever de arbeidsovereenkomst laten beëindigen door minimaal twee onvolledige redenen bij elkaar te voegen. Hiermee kan een volledige ontslagaanvraag worden gerealiseerd die tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan leiden. Men kan er dus vanuit gaan dat ontslag zeker makkelijker wordt.

Dossieropbouw?

Als ontslag makkelijker wordt is dossieropbouw dan nog nodig? De werkgever kan namelijk ontslag voor elkaar krijgen met onvolledige redenen.

Jazeker. Dossieropbouw is juist belangrijker geworden. Onvolledige ontslagredenen moeten nog altijd worden beargumenteerd en daarvoor is bewijs nodig. Als de werknemer niet functioneert of als de arbeidsrelatie spanningen kent moeten deze worden opgetekend in het dossier. De mogelijkheid tot ontslag is makkelijker geworden, maar de werkgever moet alsnog bewijs leveren.  Daarom is dossieropbouw onverminderd belangrijk.

Arbeidsconflicten zitten in een klein hoekje

Arbeidsconflicten kunnen altijd ontstaan. Vaak gaan deze conflicten gepaard met andere klachten zoals herhaaldelijke ziekte bij de werknemer of het niet goed uitvoeren van zijn werk. Door dossieropbouw bent u voorbereid op een arbeidsconflict en ontslag.

Conclusie

Kortom, het belang van dossieropbouw wordt alleen maar belangrijker door de WAB en cumulatieontslag. Arbeidsconflicten lijken nu met een ontslagprocedure makkelijker te worden opgelost. Heeft u vragen over ontslag of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen? Bel dan naar 020 261 60 10 voor een gesprek met onze arbeidsjuristen.