De WAB en de transitievergoeding 

In deze blog gaan we de WAB en de transitievergoeding behandelen. Vanaf 1 januari 2020 zal de WAB gaan gelden in het Nederlands arbeidsrecht. Omdat wij zowel particulieren als grote organisaties informeren staan wij in korte bijdragen stil bij de veranderingen die deze wet met zich meebrengt. Vandaag gaat het over de transitievergoeding.

De WAB en de transitievergoeding

De transitievergoeding is de ontslagvergoeding voor de werknemer die sinds 2015 is ingevoerd. Destijds ging dat via de Wet werk en zekerheid. Deze wet komt te vervallen waardoor de regels over de transitievergoeding anders worden.

Voor 2020 bouwde de werknemer een transitievergoeding op vanaf een dienstverband dat minimaal twee jaar duurde. De werknemer kon dus pas een transitievergoeding krijgen als hij twee jaar had gewerkt voor de werkgever. De WAB maakt een einde aan deze regel en geeft de werknemer vanaf de eerste werkdag recht op de transitievergoeding.

Verlaging transitievergoeding voor langdurige arbeidsovereenkomsten

De transitievergoeding wordt verlaagd voor werknemers die langer dan 10 jaar voor de werkgever werken. De aanvullende vergoeding die bovenop de transitievergoeding kwam wordt geschrapt. De transitievergoeding onder de WAB zal 1/3de maandsalaris per dienstjaar zijn. Werkgevers zullen daarom overwegen om de arbeidsovereenkomst pas in 2020 te beëindigen.

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen de betaling van de transitievergoeding terugkrijgen van het UWV door de invoering van een nieuwe wet. Dit geldt ook voor slapende dienstverbanden.

Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie over de WAB of transitievergoedingen. Klik hier voor meer informatie.