De ontslagbrief (zelf schrijven tips)

De beslissing om ontslag te nemen is lastig, maar soms niet te vermijden. Een ontslagbrief is de enige middel om deze beslissing mede te delen aan de werkgever. In deze bijdrage leggen wij uit hoe een ontslagbrief wordt geschreven en geven wij tips.

Tips

Onderzoek eerst of u ontslag mag nemen. Vraag dit na bij een collega van HR of PNO. Ontslag nemen kent risico’s. Door ontslag te nemen loopt u een WW-uitkering mis. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor uw inkomen. Daarnaast doet u daarmee afstand van een eventueel opgebouwde transitievergoeding/beëindigingsvergoeding. De ideale oplossing om deze financiële consequenties te voorkomen is een vaststellingsovereenkomst.

Neemt u ontslag omdat u zo snel mogelijk wil vertrekken vanwege een andere baan? Let dan op het concurrentiebeding. De meeste werknemers werken binnen een bepaalde sector en zullen bij ontslag aanbiedingen krijgen of sollicitaties indienen bij concurrenten van de werkgever. Een concurrentiebeding kan roet in het eten gooien en een reden zijn voor een boete. Een vaststellingsovereenkomst kan uitkomst bieden waarmee een arbeidsjurist kan uitonderhandelen dat dit beding komt te vervallen. Dit geldt ook voor de geheimhoudingsbeding en relatiebeding.

Houd ook rekening met de opzegtermijn. Als de opzegtermijn niet in acht is genomen kunt u een WW-uitkering mislopen.

Bent u ontslagen of wilt u ontslag nemen?

Punten voor de ontslagbrief

  • Naam en adres van uw werkgever;
  • Datum van de brief;
  • Uw eigen naam en adres;
  • Duidelijke mededeling dat u de arbeidsovereenkomst wil beëindigen en op welke datum de beëindiging in moet gaan;
  • U hoeft geen reden op te geven voor het ontslag, maar kunt dat wel doen als u op goede voet staat met de werkgever;
  • U mag verzoeken om een goed getuigschrift. Hiermee kunt u uw kansen op de arbeidsmarkt voor een nieuwe baan vergroten;
  • Vraag om een eindafrekening (niet opgenomen vakantiedagen en achterstallig loon);
  • Geef aan dat u afspraken wil maken over de transitievergoeding / beëindigingsvergoeding;
  • Mededeling dat u de brief aangetekend heeft verstuurd of dat u bevestiging wil ontvangen van de werkgever ter ontvangst.

Samenvattend

Een ontslagbrief kan lastig zijn. Ontslag nemen kan vervelende gevolgen hebben. Heeft u hulp nodig bij ontslag of heeft u liever een vaststellingsovereenkomst? Een vaststellingsovereenkomst is een veiligere manier van ontslag nemen. Neem dan contact op met onze arbeidsjuristen. Zij kennen het arbeidsrecht en kunnen u uitstekend helpen.

Bel naar 020 261 60 10 voor meer hulp bij ontslagbrieven, transitievergoedingen of vaststellingsovereenkomsten. Voor meer informatie klik hier.