De ontslagbrief ontvangen (uitleg)

Heeft u een ontslagbrief ontvangen? In deze bijdrage gaan wij in op de ontslagbrief. De ontslagbrief is een brief waarin de werkgever aankondigt dat uw arbeidsovereenkomst is beëindigd. De beëindiging daarvan kan via ontslag op staande voet gaan of een vaststellingsovereenkomst die daarbij wordt aangeboden.

Wat moet er in de ontslagbrief staan die u heeft ontvangen?

In de ontslagbrief die u heeft ontvangen wordt vaak verwezen naar een moment of een gebeurtenis waarop de beslissing is genomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In de onderwerpregel kunt u vinden welk ontslagvorm uw werkgever heeft gekozen. Vaak staat daar: ontslag op staande voet, beëindiging arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomsten of beëindigingsovereenkomst.

Vervolgens wordt toegelicht waarom het ontslag is gegeven. Als het om ontslag op staande voet gaat wordt uitvoerig aangegeven welke redenen het ontslag onderbouwen en dat geen rekening wordt gehouden met de opzegtermijn. Hierbij worden feiten en omstandigheden opgesomd die de redenen vormen voor het ontslag. Als bijvoorbeeld sprake was van werkweigering dan wordt dit als reden in de ontslagbrief aangegeven. Op grond van het arbeidsrecht moet de werkgever dit ook goed uitleggen in de ontslagbrief.

Daarnaast worden de redenen onderbouwd met regels uit het arbeidsrecht, de arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomst. De werkgever noemt daarbij regels uit het Burgerlijk Wetboek, cao en personeelsreglement. Werkweigering is bijvoorbeeld een reden voor ontslag op staande voet. Hieronder gaan wij dieper in op de belangrijkste onderdelen van de ontslagbrief.

Onderwerp van de ontslagbrief

Het onderwerp van de ontslagbrief geeft gewoonlijk aan welke ontslagvorm is gekozen.

Inleiding van de ontslagbrief

De eerste zin van de ontslagbrief geeft een toelichting op de ontslagvorm en per welke datum de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd.

Ontslagreden

Vaak wordt het tweede tekstdeel gebruikt om aan te geven welke redenen aan het ontslag ten grondslag liggen. Bij een ontslag op staande voet wordt aangegeven welke feiten en omstandigheden de werkgever heeft opgemerkt waardoor hij over wil gaan tot ontslag op staande voet. Als er een vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden wordt aangegeven dat de werkgever wil aansturen op ontslag met wederzijds goedvinden.

Waar moet u op letten bij een ontslagbrief die u heeft ontvangen?

Als u een ontslagbrief ontvangt dient u deze goed te bestuderen. Hieronder geven wij tips waar u op moet letten.

  • Kijk welke ontslagvorm is gekozen door de werkgever. Is er bijvoorbeeld sprake van ontslag op staande voet of een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst)?
  • Let op de redenen die de werkgever aanvoert voor het ontslag. Kloppen de omstandigheden en komt dit overeen met de werkelijkheid?
  • Welke juridische onderbouwing gebruikt de werkgever? De werkgever zal moeten aangeven welke wetsartikelen of bepalingen uit de arbeidsovereenkomst leidend waren voor het ontslag;
  • Zegt de werkgever iets over een transitievergoeding of ontslagvergoeding? Geeft de werkgever aan of u een van beide vergoedingen meekrijgt? Vaak heeft u recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Ga daarom niet zomaar akkoord met de brief.
  • Neem contact op met een arbeidsjurist. Arbeidsjuristen zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en kunnen u het beste helpen.

Indien u vragen heeft over ontslag en ontslagvergoedingen bel dan naar 020 261 60 10. Voor meer informatie klik hier.