Cumulatieontslag om andere redenen

Ontslag wegens cumulatie: is cumulatieontslag een optie bij ontslag om andere redenen?

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. In deze blog geven wij een voorbeeld zodat u de praktische werking van cumulatieontslag beter wordt weergegeven.

Fictief verhaal

Een medewerker van een restaurant is niet populair bij zijn collega’s. Hij maakt nare opmerkingen over zijn vrouwelijke collega’s en doet neerbuigend naar klanten die hem vragen stellen. Zijn leidinggevende heeft hem gewaarschuwd om hiermee te stoppen. Daarvoor zijn ook gesprekken met hem gevoerd.

Het jaar wordt afgesloten met een functioneringsgesprek waaruit blijkt dat hij de waarschuwingen niet ter harte heeft genomen en niet altijd behulpzaam was naar klanten. Daarnaast heeft hij zich in korte tijd vaak ziekgemeld.

De werkgever zou een verbetertraject moeten opstarten zodat de medewerker zijn functioneren en houding kan verbeteren, maar twijfelt omdat de medewerker zich waarschijnlijk ziek gaat melden om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen.

De werkgever wil van de werknemer af. Kan dit met cumulatieontslag?

Ja, de werkgever kan de werknemer laten ontslaan wegens cumulatie. Dat werkt als volgt. De werkgever moet daarvoor een ontbindingsverzoek neerleggen bij de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Door de cumulatiegrond kan de werkgever meerdere ontslaggronden met elkaar combineren.

Uit de casus blijkt dat sprake is van disfunctioneren van de werknemer, frequent ziekteverzuim en een arbeidsrelatie die verstoord is geraakt. De werkgever kan deze gronden met elkaar combineren voor ontslag.

Contact

Heeft u vragen over de WAB? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen hebben ruime ervaring met ontslagzaken.