Cumulatieontslag en ontslag op staande voet

Lees in deze blog meer over cumulatieontslag en ontslag op staande voet.

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. In deze blog staan wij stil bij de relatie tussen cumulatieontslag en ontslag op staande voet.

Ontslaggronden

De volgende ontslaggronden kunnen met elkaar worden gecombineerd voor cumulatieontslag.

  • Regelmatig verzuim;
  • Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Werkweigering door ernstig gewetensbezwaar;
  • Een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere redenen.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is het per direct opzeggen van de arbeidsovereenkomst om een reden die zo ernstig is dat de positie van de werknemer onhoudbaar is geworden. Het gaat om een dringende reden die strafbaar zijn of daar tegenaan schurken.

Cumulatieontslag of ontslag op staande voet

De redenen die voor cumulatie gelden zijn minder ernstig en kennen nog criteria waarin de werkgever moeite moet doen om de positie van de werknemer te verbeteren. Beide ontslagvormen lijken dus niet op elkaar en worden toegepast in verschillende situaties. Het is dus aangeraden om cumulatieontslag en ontslag op staande voet niet als de vervanger van de ander te zien, maar ze als twee verschillende ontslagregimes te zien.

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel dan naar onze specialisten 020 261 60 10.