Cumulatieontslag en de transitievergoeding

Ontslag wegens cumulatie: heeft cumulatieontslag gevolgen voor de transitievergoeding?

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. In deze blog staan wij stil bij de ontslaggronden die het beste met elkaar gecombineerd kunnen worden voor een succesvolle ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslaggronden arbeidsrecht

Alle ontslaggronden van ons arbeidsrecht zijn als volgt.

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige ziekte;
  • Regelmatig verzuim;
  • Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Werkweigering;
  • Een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere redenen.

Gaat u voor cumulatieontslag? Let dan op de transitievergoeding

De WAB maakt cumulatieontslag mogelijk door meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar te combineren. Dat betekent dat ontslag makkelijker wordt. Daartegenover staat dat de rechter een verhoogde transitievergoeding kan toekennen aan de werknemer om het ontslag op te vangen.

Deze transitievergoeding kan oplopen tot maximaal de helft van de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft. Ontslag wegens cumulatie kan daarom alsnog duur uitpakken. Daartegenover staat wel dat het ontslag makkelijker is geworden waardoor u op lange termijn geld bespaart.

Contact

Heeft u vragen over de WAB? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen hebben ruime ervaring met ontslagzaken.