Compliance officers van Novum Juristen

Een compliance officer is in feite de belangrijkste toezichthouder die de officiële toezichthouders op afstand kan houden. Dat doet hij door ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke voorwaarden die wet- en regelgeving aan uw bedrijfsvoering hebben gesteld. Hiermee wordt beoogd om bijvoorbeeld de kans op boetes vanuit de overheid te voorkomen of de kans daarop te mitigeren.

Hoe maak ik mijn bedrijf complianceproof?

Bij Novum juristen volgen wij in de regel het volgende stappenplan om een bedrijf compliant te maken. Let wel, uit ervaring is gebleken om per bedrijf een op maat gemaakt stappenplan te maken.

Algemeen stappenplan compliance

Stap 1: Ken uw bedrijf en uw bedrijfsrisico’s

Wij zullen uw bedrijf doorlichten zodat wij uw bedrijfsvoering in kaart kunnen brengen. Vanaf dit startpunt wordt herkenning mogelijk van uw compliancerisico’s. U leert uw bedrijf op een andere manier kennen waardoor u toekomstbestendig kunt worden op compliancerisico’s.

Stap 2: Herkenning werkprocessen

Werkprocessen komen voort uit taken en andere werkzaamheden van uw personeel en hoe dit in relatie staat tot de doelstelling van uw bedrijf. Iedere taak kent een bepaald compliancerisico en moet wellicht worden aangepast of aangevuld. Compliance begint namelijk bij de mensen die in uw bedrijf werkzaam zijn. Werkprocessen kunnen efficiënter en wetsconform worden aangepast om tot naleving van wet- en regelgeving te komen.

Stap 3: Wettelijk kader

Er zijn meerdere wetten die een complianceverplichting met zich mee kunnen brengen. Als u bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerkt, dan moet u AVG-compliant zijn. Als u een financiële onderneming heeft, dan moet u Wft-compliant zijn. Wij onderzoeken voor u aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen.

Stap 4: Werkprocesverbetering

In deze fase is duidelijk geworden hoe uw bedrijfsvoering is ingericht en hoe uw werkprocessen zijn opgesteld. Verder is nu duidelijk aan welke wetgeving deze werkprocessen worden gekoppeld. Daarom kan in deze fase worden gewerkt aan de verbetering van de werkprocessen.

Werkprocesverbetering is het optimaliseren van de werkprocessen om tot volledige compliance te komen. Uw informatiestromen worden bijvoorbeeld aangepast om controles van de Autoriteit Persoonsgegevens zonder kleerscheuren door te komen.

Stap 5: Steekproeftesten op compliancy

In de laatste fase worden werknemers getoetst met casus en wordt gecontroleerd of de compliancy in uw bedrijf is gewaarborgd. Als uw werknemers compliant zijn, is uw bedrijf dat ook.

Waarom Novum juristen als compliance officers?

  • U krijgt een stappenplan op maat. Het plan wordt gevolgd totdat de ‘compliancy’ van uw bedrijf is voltooid.
  • Wij kunnen zorgdragen voor uw gehele compliance, maar zijn flexibel genoeg om ook samen te werken met uw personeel.
  • Wij zijn beschikbaar om bij u op locatie te komen werken.
  • Naast compliance kunnen wij uw bedrijf op andere gebieden steunen zoals ondernemingsrecht of arbeidsrecht.
  • Naast compliance officers zijn wij ook juristen. Dat betekent dat eventuele juridische procedures ook door ons worden opgepakt binnen uw bedrijf. Uw bedrijf krijgt op deze manier de meest praktische oplossing omdat u alle specialisten onder één dak heeft.

Compliance is een specialisme met weinig specialisten. Novum juristen heeft alle specialisten op gebied van compliance. Een eerste intake is vandaag al mogelijk. Bel naar 020 261 60 10 voor onze compliance officers.