Compliance in het ondernemingsrecht

Compliance in het ondernemingsrecht

Compliance in het ondernemingsrecht: alles over compliancy in de juridische wereld en financiële wereld.

Wat is compliance?

Compliance verwijst naar de naleving van wetgeving door het bedrijfsleven die onder andere door de overheid zijn opgelegd. Bedrijven kunnen ‘compliant’ worden door protocollen op te stellen om het handelen binnen het bedrijf compliant te maken en interne werkprocessen aan te passen op deze wetgeving. Het doel van compliance is om financiële transacties en informatiestromen op een wetsconforme wijze te verwerken zodat compliancerisico’s, zoals boetes van de overheid, worden voorkomen.

Waaraan moet mijn bedrijf compliant zijn?

Er zijn veel wetten die een complianceverplichting opleggen aan het bedrijfsleven. Hieronder sommen wij een aantal van deze wetten op.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is in feite onze privacywet. De wet is vanuit Europa neergelegd bij lidstaten zoals Nederland en bevat de verplichting om deugdelijk om te gaan met persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken van bijvoorbeeld klanten en andere stakeholders moeten dat op de AVG-wijze doen. Dat betekent dat bedrijven die persoonsgegevens verwerken AVG-compliant moeten zijn.

Wft

De Wet op het financieel toezicht (Wft) geeft handvatten voor een toeziend oog op de financiële markt en predikt daarom transparantie en integriteit binnen de financiële sector. Concreet moet een complaincecharter worden opgesteld zodat duidelijk is hoe de taakverdeling in bijvoorbeeld een financiële onderneming is ingericht. Ook moeten bedrijfsrisico’s goed in kaart worden gebracht.

Nederlandse Governance Corporate Code

Deze code geeft richtlijnen voor bedrijven om duurzaam te kunnen ondernemen. De code zet uiteen hoe de taakverdeling tussen het bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders is ingericht. Bedrijven kennen iets meer flexibiliteit bij de naleving ervan. Zo geldt het principe: pas toe of leg uit.

Wat is de meerwaarde van compliance?

Bedrijfscompliancy is met de tijd belangrijker geworden. Met compliance zal uw bedrijf controles beter doorkomen en bestraffende maatregelen voorkomen. Hieronder geven wij een aantal voorbeelden waarin compliance een belangrijke rol had kunnen spelen.

Schikking ING van 775 miljoen euro

ING trof een schikking met het OM na een onderzoek waarbij ING kennelijk te weinig deed tegen fraudebestrijding. ING raakte namelijk betrokken bij witwaspraktijken en kreeg daarom een boete met hierboven gegeven schikking als gevolg. De oranjegekleurde bank had uiteraard niet moedwillig meegewerkt aan deze vorm van fraude. De schikking was dan ook eerder een resultaat van onvoldoende compliancemechanismen in haar organisatie om dergelijke affaires te voorkomen. Compliance was dus beter dan genezen.

Vastgoedfraude in Nederland

In 2007 zijn op verschillende plekken in Nederland meerdere mensen opgepakt wegens de zogenoemde vastgoedfraude. Meerdere mensen binnen de vastgoedwereld hebben moedwillig grote bedrijven benadeeld met soms valse vastgoeddeals met als doel om miljoenen aan euro’s buit te maken ten koste van grote bedrijven. Het verhaal is gedetailleerd, maar de rode lijn is dat bestuurders ongecontroleerd hun gang konden gaan omdat er geen compliance-autoriteit aanwezig was die deze fraude had kunnen stoppen.

Compliance in het ondernemingsrecht. Compliance is een specialisme met weinig specialisten. Novum juristen heeft alle specialisten op gebied van compliance. Een eerste intake is vandaag al mogelijk. Bel naar 020 261 60 10 voor onze compliance officers.