Collectief ontslag en arbeidsconflicten bij ABN-AMRO

Collectief ontslag en arbeidsconflicten bij ABN-AMRO? Vragen en antwoorden over vaststellingsovereenkomsten en ontslag op staande voet bij ABN-AMRO.

Juridisch advies en informatie bij ontslag bij ABN-AMRO

In deze bijdrage leggen onze juristen uit wat zij hebben meegemaakt bij het bijstaan van werknemers van ABN-AMRO. Het ontstaan van de coronacrisis in Nederland heeft het aantal rechtsvragen van werknemers sterk verhoogd. Daarom hopen wij dat het hiernavolgende veel onzekerheid en vragen zal wegnemen.

Vestigingen en functies waar ontslag, ontslag op staande voet en reorganisaties mogelijk zijn

ABN-AMRO is in Nederland gevestigd op meerdere plaatsen. Novum juristen helpt werknemers over heel Nederland. Iedere ABN-AMRO-werknemer kan dus bij ons terecht wanneer er vragen zijn over ontslag, ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomsten en transitievergoedingen. Verder staan wij werknemers ook bij tijdens procedures wanneer dat nodig blijkt.

Banken in het algemeen, dus ING, Rabobank en Deutsche Bank etc. Hebben de laatste tijd veel werknemers aangenomen. Vooral KYC-medewerkers en CDD-analisten zijn in trek bij banken om banken te voorzien van meer slagkracht bij compliance. Deze medewerkers, maar ook andere medewerkers zoals managers en HR-krachten lopen het risico om ontslagen te worden. Niet alleen corona, maar ook onverwachte reorganisaties liggen op de loer.

Arbeidsconflicten bij ABN-AMRO

Arbeidsrelaties lopen net als affectieve relaties het risico om te verslechteren en daarmee te worden beëindigd. Soms gaat dit gepaard met een fors meningsverschil of andere nare aangelegenheden. Als werknemer en werkgever er niet uit komen, kan gesproken van een arbeidsconflict. Arbeidsconflicten zijn altijd vervelend, maar niet onoverkomelijk.

Ik kom er niet meer uit met mijn werkgever en wil niet meer naar kantoor komen door een arbeidsconflict. Hoe vlieg ik dit aan?

Heel vervelend dat het niet meer botert tussen u en de werkgever. U zou uw werkgever kunnen verzoeken om via mediation tot een oplossing te komen. Hiermee kan bewerkstelligd worden dat de arbeidsrelatie wordt hersteld. Belangrijk is dat u dit ook wenst. U moet zich dan inzetten om de arbeidsrelatie te herstellen en vervolgens, wanneer u weer aan het werk gaat, kunnen samenwerken met de degene of de collega’s met wie het arbeidsconflict was begonnen.

Ik wil mediation proberen. Kunnen jullie tussen werknemer en ABN-AMRO bemiddelen?

Zeker. Novum juristen opereert ook als onafhankelijke mediator tussen werknemer en werkgever. Bel naar 020 261 60 10 zodat een van onze medewerkers vandaag nog een afspraak met u beide kan maken.

Ik wil geen mediation. Ik zit met veel spanning en stress thuis en wil kijken naar een nieuwe baan. Hoe kan ik dit het beste regelen?

Het is in deze gevallen altijd goed om een arbeidsjurist in te schakelen. Zij kunnen het beste inschatten welke oplossing mogelijk en haalbaar is. Wat u van ons kunt verwachten is dat wij namens u contact zoeken met ABN-AMRO om tot een oplossing te komen. Dat betekent in de praktijk dat wij namens u onderhandelen voor een zo gunstig mogelijke ontslagregeling. Deze ontslagregeling wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigd zal worden. In de vaststellingsovereenkomst krijgt u de hoogst mogelijke transitievergoeding, ontslagvergoeding en wordt uw recht op WW zoveel mogelijk veiliggesteld.

Ik heb geen arbeidsconflict met ABN-AMRO, maar heb wel een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Mag ABN-AMRO mij een vaststellingsovereenkomst geven?

Een vaststellingsovereenkomst is in feite ontslag met wederzijds goedvinden zoals bij de vorige vraag aan de orde is gekomen. Ontslag met wederzijds goedvinden is altijd een optie, dus uw werkgever mag dit doen. Daartegenover staat dat u de overeenkomst niet hoeft te tekenen. Het is verstandig om te vragen waarom u de vaststellingsovereenkomst heeft gekregen. Als ABN-AMRO echt op het einde van de arbeidsovereenkomst aanstuurt, dan is het verstandig om de vaststellingsovereenkomst te laten nakijken door een arbeidsjurist. Onze arbeidsjuristen geven ook als extra dienst dat wij het voorstel van ABN-AMRO kunnen verbeteren.

Collectief ontslag en reorganisaties bij ABN-AMRO

Ik heb gehoord dat ik en mijn collega’s worden ontslagen door een reorganisatie. Ze noemen het ontslag met bedrijfseconomische redenen. Wat moet ik doen?

Een reorganisatie betekent dat ABN-AMRO banen gaat schrappen om kosten te besparen of taken elders laat onderbrengen. Daardoor kan beslist worden dat een of meer werknemers ontslagen moeten worden. Een reorganisatie is altijd slecht nieuws, maar een arbeidsjurist kan de gevolgen hiervan goed voor u en uw collega’s opvangen met een goede ontslagregeling. ABN-AMRO zal u namelijk een vaststellingsovereenkomst geven zodat beide partijen afscheid van elkaar kunnen nemen. Veelal krijgt u een minimale aanbieding qua transitievergoeding / ontslagvergoeding. Werknemers kiezen hier altijd voor omdat de juridische kosten worden vergoed.

Moet ik ontslag nemen bij een reorganisatie?

Nee, u hoeft nooit ontslag te nemen. Als u het gevoel heeft dat uw werkgever u in een hoek drijft, probeer via gesprekken met een vertrouwenspersoon of HR erachter te komen waarom dit gebeurt. Vraag ook wat de werkgever met u wil en wat u kunt verwachten. Communicatie is in deze gevallen altijd verstandig en zal leiden tot zekerheid, ook wanneer u de antwoorden krijgt die u eigenlijk niet wil horen. Als uw werkgever laat weten dat u moet vertrekken, laat dan weten dat u een concrete oplossing wil. De kans is dan groot dat u een vaststellingsovereenkomst heeft. Als u deze overeenkomst heeft ontvangen kunt u contact met ons opnemen.

Meer dan twintig mensen worden ontslagen bij ABN-AMRO, waaronder ik. Kunnen wij ons gezamenlijk bij u melden voor rechtshulp?

Ja, veel kantoren zijn sowieso dicht tijdens de coronacrisis. Ons kantoor is open en heeft voldoende arbeidsjuristen die u en uw collega’s kunnen helpen. Wij kunnen namens iedereen een goed ontslagvoorstel uitonderhandelen en vastleggen in de vaststellingsovereenkomst. Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie.

Ontslag op staande voet bij ABN-AMRO

Ik ben op staande voet ontslagen bij ABN-AMRO. Kunt u mij helpen?

Absoluut. Ontzettend vervelend dat er ontslag op staande voet is gegeven door ABN-AMRO. Novum juristen is gespecialiseerd op gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht. Bel naar 020 261 60 10 voor een juridisch consult (vandaag al beschikbaar).

Kom ik in aanmerking voor een vaststellingsovereenkomst als ik op staande voet ben ontslagen bij ABN-AMRO?

In principe niet, maar een arbeidsjurist kan ervoor zorgen dat het ontslag op staande voet wordt verruild met ontslag met wederzijds goedvinden. Hierdoor is het mogelijk om het ontslag af te wikkelen met een vaststellingsovereenkomst zodat u de nadelige gevolgen van ontslag op staande voet niet hoeft te voelen.

Moet ik mijn rechtsbijstandverzekering gebruiken?

Nee, u kunt een rechtsbijstandverzekering zien als een spaarpot voor juridische geschillen. Ons advies is om deze verzekering aan te wenden wanneer u hoe dan ook een hoog uurtarief moet betalen. Bij arbeidsgeschillen zoals ontslag, vaststellingsovereenkomst en arbeidsconflicten, is de kans groot dat ABN-AMRO de juridische kosten zal compenseren. Het gebruik van een rechtsbijstandverzekering is dan ook verlieslijdend en daarom maken de meeste mensen daarvan gebruik bij andere juridische geschillen.

Contact

Wenst u bezwaar te maken tegen ontslag op staande voet? Heeft u hulp nodig bij een arbeidsconflict of een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst van ABN-AMRO? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen kunnen u vandaag nog helpen.