Beroep op wettelijke vervaltermijn

Beroep op wettelijke vervaltermijn transitievergoeding geldt niet altijd! Lees in deze blog meer.

Leestijd: 3 tot 5 minuten.

In deze bijdrage bekijken wij nog een uitspraak over de wettelijke vervaltermijn van de transitievergoeding / beëindigingsvergoeding. In een (andere blog) bespraken wij deze vervaltermijn. In dit geval gaat het om de gedeeltelijke transitievergoeding.

De werknemer was langdurig ziek en kreeg na twee jaar een WIA-uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (45% – 55%). Dat betekende dat de werknemer voor de helft werkzaamheden heeft kunnen verrichten. Zijn arbeidsovereenkomst werd daardoor gewijzigd op gebied van werkuren. De werknemer verzocht een jaar na de wijziging om betaling van de transitievergoeding. De werknemer was dus eigenlijk zeven maanden te laat met het vragen om de transitievergoeding. De wet stelde de werknemer in het gelijk, maar de rechter oordeelde anders.

Uitspraak kantonrechter

Inzet van de zaak was de wettelijke vervaltermijn. De werkgever was van mening dat het verstrijken van de termijn betekent dat de transitievergoeding niet meer uitbetaald moet worden terwijl de werknemer vond dat hij wel recht had op de vergoeding omdat de arbeidsovereenkomst doorliep.

De rechter stelde weliswaar vast dat de wettelijke vervaltermijn wel was verlopen, maar stelde ook vast dat dit niet doorslaggevend is in het recht op transitievergoeding. De rechter gaf aan dat het goed werkgeverschap en redelijk en billijkheid van toepassing was en daarom het recht op transitievergoeding niet verloren was gegaan. De werknemer kon namelijk niet weten dat hij recht had op een gedeeltelijke transitievergoeding nadat zijn arbeidsovereenkomst werd gewijzigd. Daarbij gold dat de werkgever de kosten van de transitievergoeding terug kan krijgen van het UWV.

Conclusie

Bent u te laat met het vragen van de transitievergoeding? Vrees dan niet, er is hoop. Daarvoor raden wij u aan om contact op te nemen met onze arbeidsjuristen. Bel naar 020 261 60 10.