Bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte 

Cumulatieontslag: ontslag werknemer met bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte.

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. In deze blog leggen wij uit of cumulatieontslag met als redenen langdurige ziekte en bedrijfseconomische redenen mogelijk is.

Gronden voor cumulatieontslag

Cumulatieontslag heeft betrekking op de volgende ontslaggronden die in het arbeidsrecht worden genoemd.

  • Regelmatig verzuim;
  • Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Werkweigering door ernstig gewetensbezwaar;
  • Een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere redenen.

Cumulatieontslag niet mogelijk!

Cumulatie heeft enkel betrekking op de hierboven genoemde ontslaggronden. Dat betekent dat cumulatieontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurig ziekte niet mogelijk is. Het UWV dient namelijk de ontslagaanvraag op beide gronden of een van deze gronden te beoordelen.

Cumulatieontslag kan alleen via de rechter. Het is ook niet mogelijk om een van deze gronden te combineren met een andere grond die wel door de rechter wordt beoordeeld. Wij raden u dan ook om cumulatieontslag alleen te steunen op de bovengenoemde gronden.

Contact

Heeft u vragen over de cumulatieontslag of over de WAB? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen hebben ruime ervaring met ontslagzaken. U kunt ook naar ons bellen als u hulp nodig heeft bij een ontslagaanvraag bij het UWV.